Loading
HỖ TRỢ ONLINE
Tư vấn hôn nhân :
Tư vấn nhà đất :
Tư vấn đầu tư :
Tư vấn giấy phép :
Tư vấn hợp đồng:
Tư vấn nhãn hiệu :
Tư vấn doanh nghiệp :

Chỉ thị số 04/2017/CT-CA về việc cường công tác hòa giải tại TAND/ Hòa giải trong tố tụng dân sự ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án; là phương thức hiệu quả để bảo đảm quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự

Chỉ thị tăng cường công tác hòa giải tại TAND