Loading
HỖ TRỢ ONLINE
Tư vấn hôn nhân :
Tư vấn nhà đất :
Tư vấn đầu tư :
Tư vấn giấy phép :
Tư vấn hợp đồng:
Tư vấn nhãn hiệu :
Tư vấn doanh nghiệp :

Thời hạn văn bằng bảo hộ là 10 năm tính từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhiều lần với mỗi lần là 10 năm.

gia_han_nhan_hieu