Loading
HỖ TRỢ ONLINE
Tư vấn hôn nhân :
Tư vấn nhà đất :
Tư vấn đầu tư :
Tư vấn giấy phép :
Tư vấn hợp đồng:
Tư vấn nhãn hiệu :
Tư vấn doanh nghiệp :

Thông tư 93/2017?TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và bãi bỏ khoản 7 Điều 11 thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính.

Quy định bãi bỏ mẫu 06