Tiếp tục giảm phí, lệ phí do ảnh hưởng Covid-19 đến hết năm 2021

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC gia hạn giảm 29 khoản phí, lệ phí đến hết hết ngày 30 06/2021 như:

– Lệ phí cấp Căn cước công dân giảm 50%;

– Lệ phí sở hữu công nghiệp giảm 50%;

– Phí trong lĩnh vực y tế giảm 30%;

– Giảm 10 – 30% phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải;

– Giảm 10% phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm;…

Trước diễn biễn phức tạp của dịch Covid 19, để tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã có công văn xin ý kiến các bộ, cơ quan có liên quan về kéo dài thời gian giảm các khoản phí, lệ phí đã được quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC đến hết ngày 31/12/2021.

Đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định giảm mức thu nhiều khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo Thông tư này, 30 loại phí được giảm trong đó 29 khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 và bổ sung giảm thêm mức thu 1 khoản phí trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong số này, có nhiều mức giảm cao như: giảm 50% mức thu 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách; giảm 20% mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không….

Thời gian giảm phí, lệ phí áp dụng kể từ ngày 1.7.2021 đến hết ngày 31.12.2021


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com

Chat với Luật Sư
Chat ngay