Khiếu nại về sở hữu trí tuệ

Khiếu nại về Sở hữu trí tuệ

1. Căn cứ khiếu nại:

Khi có một trong các căn cứ dưới đây:

(i) Khi khách hàng nhận được quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ mà mình đăng ký;

(ii) Khi khách hàng muốn phản đối đơn xin cấp hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ của một bên thứ ba;

2. Ai có quyền khiếu nại:

(i) Người nộp đơn;

(ii) Các tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp

3. Dịch vụ của Luật Bạch Minh:

(i) Tư vấn, đánh giá các căn cứ khiếu nại;

(ii) Đại diện quý khách soạn thảo, nộp và theo dõi quá trình xử lý đơn khiếu nại;

(iii) Khởi kiện và tham gia tố tụng tại Toà án với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng.

Chi tiết xin liên hệ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Add: 101/A2, ngõ 72, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (+ 84.4)3.7756814; 0904152023


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com