Những lưu ý khi gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ độc quyền từ thời điểm Cục sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền. Để được bảo hộ độc quyền tối đa 15 năm thì chủ văn bằng phải đăng ký gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp.

Mục lục bài viết

1. Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12 và Luật số 42/2019/QH14, Kiểu dáng công nghiệp được định nghĩa như sau:

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp, được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này và nhìn thấy được trong quá trình khai thác công dụng của sản phẩm hoặc sản phẩm phức hợp.

2. Vì sao phải gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp

– Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần năm năm.

– Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp không phải là có hiệu lực mãi mãi mà chỉ có hiệu lực trong 5 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký, sau 5 năm nếu công ty có nhu cầu bảo họ độc quyền thì tiến hành thủ tục gia hạn hiệu lực thêm 2 lần và mỗi lần 5 năm.  Sau quá thời hạn gia hạn thì Kiểu dáng công nghiệp sẽ mất tính mới và sẽ không còn được bảo hộ độc quyền cho công ty nữa.

Như vậy, công ty bạn có thể sở hữu bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp khoảng 15 năm nếu công ty tiến hành đầy đủ về thủ tục gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp theo quy định Luật sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp công ty không tiến hành thủ tục hoặc tiến hành thủ tục gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp bị chậm quá thời gian quy định theo luật thì công ty sẽ không được bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp đang sử dụng và có khả năng bị đối tác hoặc các đối thủ cạnh tranh sử dụng kiểu dáng công nghiệp của công ty.

Ví dụ cụ thể như sau:  Ngày 19/08/2015 công ty nộp đơn đăng ký bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, đến ngày 30/11/2017 công ty được Cục sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và có hiệu lực đến ngày 19/08/2020. Trong trường hợp công ty tiến hành thủ tục gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp thì thời hạn hiệu lực được gia hạn đến 19/08/2030.

3. Khi nào phải gia hạn kiểu dáng công nghiệp

– Hồ sơ yêu cầu gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp được nộp trong vòng 06 tháng trước ngày bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hết hiệu lực thì chủ văn bằng phải nộp đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp đến Cục sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc tại các Văn phòng Cục sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng.

– Trong trường hợp chủ sở hữu bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp quên thời hạn và được quyền nộp hồ sơ gia hạn hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp muộn hơn so với thời hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp trong thời hạn nộp muộn không được quá 06 tháng từ ngày mà Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hết hạn và phải nộp thêm lệ phí gia hạn muộn.

– Thời điểm ghi nhận nộp hồ sơ tính từ ngày Cục sở hữu trí tuệ nhận được hồ sơ đăng ký gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp của chủ văn bằng. Trong trường hợp chủ văn bằng nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì thời điểm tính từ ngày bộ phận phòng đăng ký nhận được hồ sơ từ bưu điện chuyển đến.

Cụ thể như sau: Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp của chủ văn bằng có hiệu lực đến ngày 01/10/2023. Chủ văn bằng có thể nộp hồ sơ gia hạn từ ngày 01/04/2023, và được phép nộp hồ sơ muộn nhất vào ngày 01/04/2024.

Gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp
Gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp

4. Điều kiện gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp

Điều kiện thứ nhất và quan trọng nhất của gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp là thời gian và sau đó là điều kiện về hồ sơ đăng ký gia hạn hiệu lực.

– Điều kiện về thời gian. Để được gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ. Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Điều kiện về hồ sơ đăng ký gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp. Hồ sơ phải có đầy đủ hồ sơ và hồ sơ phải được chính chủ văn bàng ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) hoặc thông qua đại diện sở hữu công nghiệp.

– Nộp đầy đủ phí và lệ phí đăng ký gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp.

5. Trường hợp không đủ điều kiện gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Đơn đăng ký gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định.

– Người ký trong đơn đăng ký gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng (trừ trường hợp ủy quyền qua tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp)

– Không nộp đủ lệ phí gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp

– Không giải trình hoặc giải trình không đầy đủ trong trường hợp Cục sở hữu trí tuệ yêu cầu trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối.

– Không nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp hoặc không nộp bổ sung hồ sơ khi có thông báo yêu cầu của Cục sở hữu trí tuệ.

6. Thời gian gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp

– Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật như sau: Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Luật Bạch Minh chia sẻ hiện trạng thực tế hồ sơ đăng ký gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp hiện nay đang xử lý trên Cục sở hữu trí tuệ:

– Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký gia hạn thực tế trên Cục sở hữu trí tuệ có thể lên đến 4 đến 5 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký gia hạn, trong trường hợp chủ văn bằng nộp đồng thời hồ sơ đăng ký sửa đổi hoặc cấp lại văn bằng thì thời gian xử lý có thể lên đến 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp. Chính vì vậy, chủ văn bằng nên nộp hồ sơ gia hạn sớm để được ghi nhận và nhận lại Bằng độc quyền sớm.

7. Phí và lệ phí gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp

Phí và lệ phí đăng ký gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp bao gồm các loại phí sau:

– Phí thẩm định yêu cầu gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ

– Lệ phí gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ

– Lệ phí gia hạn/duy trì hiệu lực muộn

– Phí sử dụng văn bằng bảo hộ

– Phí đăng bạ quyết định gia hạn/thông báo duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ

– Phí công bố quyết định gia hạn/thông báo duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ

8. Hồ sơ gia hạn kiểu dáng công nghiệp

Hồ sơ gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp khi không có bằng độc quyền

Trong trường hợp chủ văn bằng mất bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hoặc không có nhu cầu ghi nhận thông tin gia hạn hiệu lực lên trên bằng độc quyền thì chủ văn bằng nộp bộ hồ sơ gia hạn bao gồm:

– Tờ khai đăng ký gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp (bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp).

– Lệ phí gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp

Trường hợp chủ văn bằng ủy quyền cho Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp Luật Bạch Minh thì chủ văn bằng chỉ cần:Văn bản quyền đại diện sở hữu công nghiệp

Hồ sơ gia hạn kiểu dáng công nghiệp trên bằng độc quyền

– Tờ khai đăng ký gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp (bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp).

– Lệ phí gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp

– Bản gốc bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Trường hợp chủ văn bằng ủy quyền cho Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp Luật Bạch Minh thì chủ văn bằng chỉ cần:

– Văn bản quyền đại diện sở hữu công nghiệp

– Bản gốc bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

9. Những lưu ý khi gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp

– Tờ khai đăng ký gia hạn phải kê khai đầy đủ và đúng thông tin của chủ văn bằng bảo hộ, số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và số phương án của kiểu dáng công nghiệp. Rất nhiều trường hợp chủ văn bằng khai sai thông tin hoặc thiếu thông tin của bằng độc quyền tuy rất nhỏ nhưng vẫn bị trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu sửa đổi, giải trình và mất rất nhiều thời gian.

– Nộp đủ lệ phí gia hạn hiệu lực, đối với nhiều trường hợp nộp hồ sơ đăng ký gia hạn khi quá thời hạn hiệu lực và phải nộp thêm tiền phí phạt nộp muộn nhưng chủ văn bằng không biết, dẫn đến nộp thiếu lệ phí và phải nộp bổ sung lại phí sau khi nhận thông báo sửa đổi của Cục sở hữu trí tuệ.

– Lựa chọn phương án gia hạn hiệu lực của kiểu dáng công nghiệp. Một bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có từ 1 đến rất nhiều phương án kiểu dáng công nghiệp, sau khi gần đến hạn hiệu lực của kiểu dáng công nghiệp, chủ văn bằng có thể đăng ký gia hạn cho tất cả phương án trong bằng độc quyền hoặc đăng ký gia hạn cho một số phương án trong trường hợp chủ văn bằng không còn nhu cầu sử dụng phương án kiểu dáng công nghiệp còn lại.

– Đối với những đơn đăng ký gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp bị chậm sát ngày quá hạn thì chủ đơn nên nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Cục sở hữu trí tuệ để ghi nhận ngày nộp đơn đăng ký gia hạn, trường hợp gửi hồ sơ qua bưu điện thì sẽ chậm thêm 3,4 ngày bưu điện chuyển hồ sơ qua Cục sở hữu trí tuệ.

– Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

10. Mẫu tờ khai gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp

Tờ khai đăng ký gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp theo quy định gồm đầy đủ các thông tin sau:

Thông tin của chủ đơn: tên đầy đủ chủ đơn, địa chỉ, điện thoại, fax, email của chủ đơn.

Thông tin đại diện chủ đơn: tên đầy đủ đại diện chủ đơn, địa chỉ, điện thoại, fax, email của đại diện chủ đơn.

Đối tượng gia hạn/duy trì hiệu lực: Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, số văn bằng bảo hộ, các phương án cần gia hạn.

Phí, lệ phí đăng ký gia hạn hiệu lực: Phí thẩm định yêu cầu gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ, lệ phí gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ, lệ phí gia hạn/duy trì hiệu lực muộn, phí sử dụng văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ quyết định gia hạn/thông báo duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ, phí công bố quyết định gia hạn/thông báo duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Các tài liệu có trong đơn đăng ký gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp gồm: tờ khai, bản gốc văn bằng bảo hộ (nếu yêu cầu ghi nhận gia hạn vào văn bằng bảo hộ, Giấy uỷ quyền bằng tiếng Việt hoặc ngôn ngữ khác, bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ), tài liệu khác.

– Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn.

Mẫu tờ khai gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp được Luật Bạch Minh cung cấp bên dưới.

Trang 1. Tờ khai đăng ký gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp

Tờ khai đăng ký gia han hiệu lực kiểu dáng công nghiệp
Tờ khai đăng ký gia han hiệu lực kiểu dáng công nghiệp

Trang 2. Tờ khai đăng ký gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp

đăng ký gia han hiệu lực kiểu dáng công nghiệp
đăng ký gia han hiệu lực kiểu dáng công nghiệp

11. Điều kiện cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện

– Có tính mới. Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên

– Có tính sáng tạo. Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

– Có khả năng áp dụng công nghiệp. Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Yêu cầu đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

– Tài liệu xác định kiểu dáng công nghiệp cần bảo hộ trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp và bản mô tả kiểu dáng công nghiệp được thể hiện trong bộ ảnh chụp, bản vẽ.

– Bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp phải thể hiện đầy đủ các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ đến mức căn cứ vào đó, người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng có thể xác định được kiểu dáng công nghiệp đó.

– Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp được thể hiện trong bộ ảnh chụp, bản vẽ phải liệt kê thứ tự các ảnh chụp, bản vẽ trong bộ ảnh chụp, bản vẽ và các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp.”.

12. Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

– Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

– Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp được đăng ký: Bộ ảnh chụp, bộ bản vẽ và bản mô tả kiểu dáng công nghiệp.

– Chứng từ nộp phí, lệ phí. Chủ đơn có thể nộp lệ phí trực tiếp tại cục sở hữu trí tuệ hoặc nộp qua ngân hàng và gửi kèm biên lai chuyển tiền cùng hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

13. Một số quy định về hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

– Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải đầy đủ, nếu thiếu một trong các tài liệu nói trên, Cục Sở hữu trí tuệ có quyền từ chối tiếp nhận đơn

– Mỗi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ và loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn;

– Tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt, trừ các tài liệu có thể được làm bằng ngôn ngữ khác theo quy định.

– Tài liệu của đơn đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn;

– Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp;

– Tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập;

– Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ, một cách rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xoá, không sửa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sửa chữa các lỗi đó, nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn;

– Thuật ngữ dùng trong đơn phải là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam;

– Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ là vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn.

14. Dịch vụ đại diện gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp

Chủ văn bằng có thể tự tiến hành thủ tục gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp hoặc có thể ủy quyền cho tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp như Văn phòng luật sư Bạch Minh – mã đại diện SHCN tại Cục sở hữu trí tuệ là 123.

Vì sao nên sử dụng dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

– Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu của tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp Văn phòng luật sư Bạch Minh. Luật Bạch Minh tư vấn quy định cũng như thủ tục liên quan đến đăng ký gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp để khách hàng hiểu được tầm quan trọng của gia hạn hiệu lực.

– Tránh việc quá hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp của chủ văn bằng

– Hồ sơ đăng ký gia hạn hiệu lực tại Cục sở hữu trí tuệ được Tổ chức đại diện SHCN theo dõi và đôn đốc hồ sơ và nhận bàn giao bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho bên chủ văn bằng.

– Tổ chức đại diện SHCN đại diện chủ văn bằng ký tờ khai, nộp phí và tất cả thủ tục liên quan đến việc gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ.

Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp của Luật Bạch Minh

Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp Văn phòng luật sư Bạch Minh tư vấn và đại diện sở hữu công nghiệp liên quan đến việc :

– Đăng ký nhãn hiệu

– Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

– Đăng ký gia hạn/duy trì hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

– Đăng ký gia hạn/duy trì bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

– Đăng ký sửa đổi thông tin giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

– Đăng ký sửa đổi thông tin bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

– Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

– Chuyển nhượng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

– Đại diện xử lý tranh chấp vụ việc liên quan đến xử lý vi phạm nhãn hiệu/thương hiệu

–  Tư vấn  và đại diện khách hàng các thủ tục liên quan đến việc phản đối cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu/ kiểu dáng công nghiệp của bên thứ 3.

15. Hỏi đáp về gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp

Gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp có phải là thủ tục bắt buộc chủ Văn bằng hay không?

Nội dung tư vấn: Trường hợp chủ văn bằng muốn gia hạn và được bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp thì chủ văn bằng nộp đơn đăng ký gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp đến Cục sở hữu trí tuệ.

Tổ chức nào có chức năng đại diện gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp ?

Nội dung tư vấn: Tổ chức được Cục sở hữu trí tuệ công nhận và cấp giấy chứng nhận đại diện sở hữu công nghiệp mới có chức năng đại diện sở hữu công nghiệp liên quan đến việc gia hạn kiểu dáng công nghiệp.

Có thể gia hạn khi bị mất Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu?

Nội dung tư vấn: Khi chủ văn bằng yêu cầu gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp không bắt buộc phải ghi nhận thông tin gia hạn trên bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp nên chủ văn bằng có thể không cần nộp bản gốc bằng độc quyền kiểu dáng khi đăng ký gia hạn hiệu lực. Thay vào đó, Cục sở hữu trí tuệ ghi nhận thông tin gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp trên hệ thống công báo của Cục sở hữu trí tuệ.

Nhưng điều quan trọng là về việc chủ văn bằng bị mất bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp sau này sẽ khó khăn cho việc chủ văn bằng chứng minh sở hữu độc quyền kiểu dáng công nghiệp của mình. Nên chủ văn bằng nên tiến hành đồng thời thủ tục gia hạn hiệu lực và cấp lại bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

Cần làm gì khi nhận được Thông báo bắt buộc gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ?

Nội dung tư vấn: Hiện nay một số tổ chức tư vấn không phải là đại diện sở hữu công nghiệp có liên hệ điện thoại hoặc gửi email thông báo bắt buộc gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp đến chủ văn bằng. Về việc này Cục sở hữu trí tuệ cũng đã thông báo đến các đại diện SHCN và đăng thông tin lên hệ thống của Cục sở hữu trí tuệ.

Nên khi chủ văn bằng nhận được thông báo bắt buộc gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ thì chủ văn bằng nên xem lại bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp xem thông tin về hiệu lực của VBBH và liên hệ với tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp được Cục sở hữu trí tuệ cấp phép để được tư vấn và hướng dẫn thủ tục.

Có thể gia hạn một phần phương án của kiểu dáng công nghiệp đang bảo hộ được không?

Nội dung tư vấn: Chủ văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có quyền yêu cầu gia hạn một trong các phương án tại bằng độc quyền và nộp phí gia hạn hiệu lực. Không bắt buộc chủ văn bằng phải gia hạn toàn bộ phương án trong kiểu dáng công nghiệp.

Chủ văn bằng quên gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp thì phải làm sao?

Nội dung tư vấn: Trong trường hợp chủ văn bằng quên đăng ký gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp thì chủ văn bằng kiểm tra ngay xem đã quá hạn bao nhiêu tháng, nếu trong trường hợp quá hạn quá 6 tháng kể từ ngày hết hiệu lực thì chủ văn bằng không còn quyền gia hạn hiệu lực mà không được bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp đó.

Trong trường hợp quá thời hạn hiệu lực chưa đủ 6 tháng thì chủ văn bằng tiến hành thủ tục đăng ký gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp và nộp lệ phí và phí chậm nộp hồ sơ đăng ký gia hạn.

Lệ phí đăng ký gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp là bao hiêu

Nội dung tư vấn: Lệ phí gia hạn hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp phụ thuộc vào số lượng phương án của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

– Trụ sở chính: Số 26, Ngõ 1/2 Vũ Trọng Khánh – KĐT Mộ Lao – Hà Đông – T.P Hà Nội

– VPĐD tại TP Hồ Chí Minh: 30/99/21 Lâm Văn Bền – Quận 7 – T.P Hồ Chí Minh

– Điện thoại/ Zalo/ Viber: 0904.152.023 – 0865.28.58.28

Hoặc Quý khách gửi yêu cầu tư vấn qua Emailluatbachminh@gmail.com


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com

Chat với Luật Sư
Chat ngay