Văn bản pháp luật về Đất đai của Việt Nam

So với các lĩnh vực pháp luật khác thì hệ thống Văn bản pháp luật về đất đai của Việt Nam được coi là đa dạng và phức tạp nhất bởi lẽ đất đai là nguồn tài nguyên đặc biệt có giá trị của mỗi quốc gia, mỗi tổ chức, mỗi hộ gia đình và mỗi cá nhân. Hệ thống pháp luật đất đai gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Việt Nam từ khi thành lập và trải qua các giai đoạn phát triển và hội nhập của đất nước. Pháp luật nói chung và pháp luật Đất đai nói riêng phải đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và phải kịp thời điều chỉnh được quan hệ phát sinh trên thực tế, do đó các văn bản trước thường xuyên được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế nhằm kịp thời điều chỉnh điều chỉnh các quan hệ pháp luật và giải quyết các vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình thi hành pháp luật.

Nhằm cung cấp một cách tổng quát và chi tiết nhất về hệ thống văn bản pháp luật Đất đai hiện hành, Luật Bạch Minh đã tổng hợp và phân các Văn bản pháp luật về Đất đai hiện nay theo các lĩnh vực điều chỉnh cụ thể nhằm tiện cho việc tìm kiếm các văn bản pháp luật. Tuy nhiên trên thực tế cho thấy, khi khách hàng cần tìm hiểu các quy định của pháp luật đất đai ở một lĩnh vực cụ thể thì sẽ tìm thấy rất nhiều các Văn bản pháp luật trong đó có những Văn bản pháp luật dù đã hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại do bị thay thế nhưng lại có giá trị áp dụng để xem xét quan hệ pháp luật phát sinh tại thời điểm mà văn bản đó còn hiệu lực. Đây chính là khó khăn lớn nhất, hơn nữa dó số lượng quá nhiều các văn bản tìm kiếm được nên Khách hàng thường không biết áp dụng văn bản nào.

Chính vì lẽ đó, để có thể hiểu được dầy đủ các Quy định của pháp luật điều chỉnh một quan hệ trong thời điểm cụ thể, Quý Khách nên tìm kiếm sự tư vấn và trợ giúp pháp lý của các Luật sư trong việc tư vấn pháp luật về đất đai. Bởi lẽ, Luật sư là người được đào tạo về pháp luật nên sẽ có kiến thức về pháp luật và hiểu được cách áp dụng pháp luật, trong quá trình hoạt động các Luật sư cũng thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật mới để kịp thời tư vấn cho Khách hàng. Thông qua việc tư vấn, Khách hàng sẽ nắm được các Quy định của pháp luật điều chỉnh một vấn đề cụ thể, qua đó giúp Khách hàng có các quyết định phù hợp nhất nhằm tránh được các rủi ro về pháp lý cũng như có phương án nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cao nhất của mình.

Mọi yêu cầu Tư vấn và giải đáp thắc mắc liên quan đến lĩnh vực Đất đai Quý khách vui lòng liên hệ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

– Trụ sở chính: Số 101, Ngõ 72 Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

– Điện thoại: 0243.7756817 – Zalo/viber: 0904 152 023

– VPĐD tại TP Hồ Chí Minh: 30/99/21, Lâm Văn Bền, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

– Điện thoại/Zalo: 0865 28 58 28

– Hoặc Quý khách gửi thông tin qua Emailluatbachminh@gmail.com

1. Các Văn bản quy định chung về Đất đai hiện nay:

 • Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 53; 54)
 • Luật Đất đai năm 2013
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đất đai 2013
 • Nghị định số: 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013, sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 • Nghị định số: 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai (Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP)
 • Thông tư số: 02/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013 và Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất

2. Các Văn bản liên quan đến Tài chính về đất đai:

 • Nghị định số: 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.
 • Nghị định số: 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
 • Nghị định số:135/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 của Chính phủ sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP và Nghị định 46/2014/NĐ-CP).
 • Nghị định số: 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013, sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
 • Nghị định số: 35/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế và Khu công nghệ cao.
 • Nghị định số: 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CPquy định về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước).
 • Nghị định số: 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.
 • Nghị định số: 41/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
 • Nghị định số: 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai (Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP).
 • Thông tư số: 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
 • Thông tư số: 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
 • Thông tư số: 207/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.
 • Thông tư số: 134/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định 11/2015/QĐ-TTg về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.
 • Thông tư số: 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP và sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2013
 • Thông tư số: 53/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật đất đai và sửa đổi Thông tư hướng dẫn Luật đất đai.
 • Thông tư số: 139/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội.
 • Thông tư số: 332/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.
 • Thông tư số: 333/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
 • Thông tư số: 89/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.
 • Thông tư số: 80/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất.
 • Thông tư số: 10/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất
 • Thông tư số: 11/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
 • Thông tư số: 09/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi Thông tư quy định hướng dẫn Luật Đất đai (Sửa đổi bổ sung Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT; Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT; Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT; Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT).

3. Các Văn bản pháp luật quy định về Khung giá đất:

 • Nghị định số: 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2015 của Chính phủ về giá đất.
 • Nghị định số: 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất.
 • Thông tư số: 36/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.
 • Thông tư số: 02/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013 và Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất.
 • Thông tư số: 20/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về định mức kinh tế – kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất
 • Thông tư số: 07/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp.
 • Thông tư số: 61/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất.
 • Thông tư liên tịch số: 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài Chính-Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất
 • Thông tư số: 69/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất.
 • Thông tư số: 70/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng, điều chỉnh khung giá đất
 • Thông tư số: 18/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá đất.
 • Thông tư số: 09/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi Thông tư quy định hướng dẫn Luật Đất đai (Sửa đổi bổ sung Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT; Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT; Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT; Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT).

4. Các Văn bản về Bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất:

 • Nghị định số: 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
 • Nghị định số: 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013, sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
 • Nghị định số: 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
 • Nghị định số: 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai (Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP).
 • Thông tư số: 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
 • Thông tư số: 37/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
 • Thông tư số: 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP và sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2013.
 • Thông tư số: 53/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật đất đai và sửa đổi Thông tư hướng dẫn Luật đất đai.
 • Thông tư số: 74/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
 • Thông tư số: 80/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất.
 • Thông tư số: 09/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi Thông tư quy định hướng dẫn Luật Đất đai (Sửa đổi bổ sung Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT; Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT; Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT; Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT).

5. Các Văn bản quy định về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa:

 • Nghị định số: 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
 • Nghị định số: 62/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
 • Thông tư số: 18/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
 • Thông tư số: 17/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa.

6. Các Văn bản pháp luật về Đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận QSD đất:

 • Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đất đai 2013.
 • Thông tư số: 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Thông tư số: 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
 • Thông tư số: 09/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi Thông tư quy định hướng dẫn Luật Đất đai (Sửa đổi bổ sung Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT; Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT; Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT; Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT).

7. Các Văn bản pháp luật về Hồ sơ địa chính:

 • Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đất đai 2013.
 • Thông tư số: 30/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính.
 • Thông tư số: 31/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai.
 • Thông tư số: 33/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai.
 • Thông tư số: 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ địa chính.
 • Thông tư số: 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bản đồ địa chính.
 • Thông tư số: 34/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.
 • Thông tư số: 35/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc điều tra, đánh giá đất đai.
 • Thông tư số: 42/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
 • Thông tư số: 47/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp.
 • Thông tư số: 09/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Định mức kinh tế – kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
 • Thông tư số: 07/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp.
 • Thông tư số: 60/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.
 • Thông tư số: 75/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai.
 • Thông tư số: 33/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.
 • Thông tư số: 49/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực đất đai.
 • Thông tư số: 01/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao.
 • Thông tư số: 05/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
 • Thông tư số: 14/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Thông tư số: 35/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
 • Thông tư số: 24/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.
 • Thông tư số: 27/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
 • Thông tư số: 13/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
 • Thông tư số: 01/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
 • Thông tư số: 03/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 • Thông tư số: 09/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi Thông tư quy định hướng dẫn Luật Đất đai (Sửa đổi bổ sung Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT; Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT; Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT; Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT; Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT).

8. Các Văn bản pháp luật về Đấu giá quyền sử dụng đất:

 • Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đất đai 2013.
 • Nghị định số: 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2015 của Chính phủ về giá đất.
 • Nghị định số: 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ ngày 04 tháng 3 năm 2010 về bán đấu giá tài sản.
 • Thông tư liên tịch số: 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP của Bộ Tài nguyên và Môi trường -Bộ Tư pháp Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

9. Quy định về Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai:

 • Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đất đai 2013.
 • Thông tư liên tịch số: 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

10. Các Văn bản về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai:

 • Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012.
 • Luật 67/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
 • Luật kinh doanh Bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014.
 • Nghị định số: 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

11. Các Văn bản về giải quyết tranh chấp đất đai:

 • Luật Đất đai năm 2013.
 • Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.
 • Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đất đai 2013.
 • Nghị định số: 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013, sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com

Chat với Luật Sư
Chat ngay