Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
1. Các trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi:

Dự án đầu tư có thay đổi về quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư.

2. Cách thức điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

Tuỳ thuộc vào nội dung điều chỉnh doanh nghiệp sẽ thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư một trong hai phương thức sau:

Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư
Áp dụng đối với các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau:
– Dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;
Dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp quy định phải thẩm tra dự án đầu tư.
Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư
Áp dụng đối với các dự án còn lại (Dự án không thuộc lĩnh vực đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư)

3. Dịch vụ của Luật Bạch Minh

Tư vấn cho khách hàng thủ tục, trình tự xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

Soạn thảo, chuẩn hoá hồ sơ xin điều chỉnh theo quy định của Luật đầu tư;

Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục để xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà đầu tư tại Việt Nam

Chi tiết xin liên hệ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Add: 101/A2, ngõ 72, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (+ 84.4)3.7756814; 0904152023


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com