Kết hôn với người nước ngoài

Kết hôn với người nước ngoài

Trong những năm gần đây, đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam tăng mạnh, tuy nhiên về thủ tục, hồ sơ kết hôn với người nước ngoài có nhiều sự khác biệt với đăng ký kết hôn trong nước, để hỗ trợ các bạn tìm hiểu về thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ nhất: Về quyền lựa chọn Nước Đăng ký kết hôn với người nước ngoài:

Do các bên Nam nữ là người có quốc tịch của các nước, các quốc gia khác nhau nên các bên có quyền lựa chọn nơi tiến hành đăng ký kết hôn với người nước ngoài là tại Việt Nam hoặc tại Nước ngoài. Tuy nhiên, để nước hoặc quốc gia còn lại thừa nhận quan hệ hôn nhân và cũng để thuận lợi cho việc xin visa kết hôn, đăng ký khai sinh cho con hoặc giải quyết các tranh chấp trong hôn nhân thì các bạn nên tiến hành thủ tục ghi chú việc kết hôn tại quốc gia còn lại. Ghi chú kết hôn chính là việc các bạn nộp hồ sơ để chính quyền sở tại ghi nhận quan hệ hôn nhân của các bạn.

Ví dụ:

Một người quốc tịch Nhật Bản và một người quốc tịch Việt Nam, các bạn chọn nơi đăng ký kết hôn tại Nhật Bản trước, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định tại Nhật, các bạn gửi giấy tờ kết hôn và các giấy tờ nhân thân của các bên về Việt Nam để ghi chú việc kết hôn. Sau khi ghi chú cả Nhật bản và Việt nam đều thừa nhận quan hệ hôn nhân của các bạn.

Thứ hai: Về Thẩm quyền Đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam:

Không giống như kết hôn giữa những người cùng có quốc tịch Việt Nam là UBND cấp xã/phường/thị trấ nơi vợ hoặc chồng đăng ký hộ khẩu thường trú tiến hành đăng ký kết hôn. Thẩm quyền đăng ký kết hôn với người nước ngoài được thực hiện tại UBND cấp quận/huyện/thị xã nơi công dân Việt Nam đăng ký hộ khẩu thường trú. Trường hợp nếu vì điều kiện công tác, làm việc mà người đó sinh sống tại địa phương khác có đăng ký tạm trú dài hạn (KT3), thì bạn có quyền lựa chọn đăng ký kết hôn tại nơi bạn có hộ khẩu hoặc nơi bạn đăng ký tạm trú dài hạn.

Thứ ba: Về hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam:

Nếu các bạn lựa chọn Đăng ký kết hôn tại Việt Nam, các bạn chuẩn bị bộ hồ sơ như sau:

1. Các hồ sơ mà bên Việt Nam cần chuẩn bị để kết hôn với người nước ngoài:

i) Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do UBND cấp xã nơi công dân Việt Nam đăng ký thường trú cấp xác nhận đúng tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu và mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn;

(ii) Giấy Khám sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp trong thời gian không quá 6 tháng xác nhận người đăng ký kết hôn không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

(iii) Bản sao chứng minh nhân  dân hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu

(iv) Bản sao sổ hộ khẩu

Ngoài các giấy tờ nói trên khi kết hôn nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì bên Việt Nam cần bổ sung thêm hồ sơ:

(v) Nếu bên công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định;

(vi) Nếu công dân Việt Nam hiện là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không trái với quy định của ngành đó.

2. Các hồ sơ mà bên Nước ngoài cần chuẩn bị để kết hôn với người Việt Nam tại Việt Nam:

(i)  Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó như Tuyên thệ độc thân; Giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn…

Ghi chú: Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.

(ii) Giấy Khám sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền của Nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp trong thời gian không quá 6 tháng xác nhận người đăng ký kết hôn không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

(iii) Bản sao hộ chiếu hoặc Giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú của Bên nước ngoài, visa nhập cảnh Việt Nam

(iv) Các giấy tờ khác theo quy định của nước ngoài Như: Bản sao nhân khẩu, Giấy chứng nhận cơ bản….

Ngoài giấy tờ nói trên, nếu người nước ngoài thuộc một trong các trường hợp dưới đây phải bổ sung hồ sơ:

(v) Nếu trước đây người nước ngoài đã đăng ký kết hôn với người Việt Nam và nay đã hủy hôn hoặc ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định của Việt Nam.

Yêu cầu:

Các Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp để sử dụng cho việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật và dịch công chứng ra tiếng Việt ( ngoại trừ các trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên).

Thứ tư: Về Tờ khai đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

Các bên có thể khai chung hoặc khai riêng vào tờ khai đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Các bên có tải tờ khai đăng ký kết hôn theo Mẫu dưới đây

Tải Tờ khai đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại đây

Thứ năm: Về thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

Các bạn chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ như hướng dẫn và đến UBND cấp quận, huyện nộp:

Yêu cầu:

(i) Khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, cả hai bên nộp trực tiếp hồ sơ tại Phòng Tư pháp Quận/ huyện. Trong trường hợp nếu bận công việc thì một bên có thể nộp hồ sơ.

(ii) Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Thông tin Cảnh báo:

Hiện nay, chúng tôi được biết một số đơn vị Quảng cáo Dịch vụ tư vấn kết hôn với người nước ngoài từ A-Z, theo đó họ thay mặt các bạn nộp hồ sơ, làm việc với các cơ quan chức năng và ký nhận kết quả là Giấy Chứng nhận đăng ký kết hôn và trả tận nhà. Đây là hành vi vi phạm và trái pháp luật.

Bởi lẽ: Theo Luật Hộ tịch và Luật Hôn nhân gia đình, việc kết hôn là QUYỀN NHÂN THÂN CỦA CHÍNH CÁC BẠN MÀ KHÔNG THỂ CHUYỂN GIAO HOẶC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI KHÁC LÀM THAY, điều đó thể hiện thông qua ý chí rằng các bạn phải Tự Nguyện đồng ý kết hôn và Tự tay ký vào Giấy Chứng nhận kết hôn, sổ Hộ tịch. Chúng tôi khẳng định các trường hợp nói rằng sẽ thay mặt các bạn Nộp hồ sơ và Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thì đó là hành vi TRÁI PHÁP LUẬTGIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN MÀ BẠN NHẬN ĐƯỢC TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY LÀ GIẢ MẠO, chúng tôi chỉ cử nhân viên hỗ trợ toàn diện các bạn từ thủ tục ban đầu, dịch thuật công chứng và xin dấu xác nhận giấy tờ cho Bên Nước ngoài, và chuẩn hóa hồ sơ để các bạn có Giấy chứng nhận kết hôn với thời gian nhanh nhất.

Thứ sáu: Về thời gian đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam

(i) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, sau khi kiểm tra, xác minh nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết việc đăng ký kết hôn

(ii) Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Dịch vụ tư vấn hồ sơ, hỗ trợ trọn gói thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài của Luật Bạch minh:

Hiện nay Luật Bạch Minh cung cấp các dịch vụ sau:

(i) Tư vấn về hồ sơ, thủ tục Đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam như kết hôn với người Mỹ, kết hôn với người Nhật, kết hôn với người Hàn quốc, kết hôn với người Đài loan..

(ii) Trợ giúp các bên trong việc đi khám sức khỏe đăng ký kết hôn với người nước ngoài;

(iii) Đại diện Khách hàng xin dấu chứng nhận/Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho công dân nước ngoài

(iv) Đại diện khách hàng đi dịch thuật công chứng giấy tờ và chuẩn hóa hồ sơ xin đăng ký kết hôn để các bên nộp đăng ký;

(v) Chuẩn hóa hồ sơ đăng ký kết hôn và cùng các bạn đi nộp hồ sơ kết hôn

(v) Tư vấn về hồ sơ thủ tục xin visa kết hôn nước ngoài

Chi tiết xin liên hệ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Trụ sở chính: Số 26, Ngõ 1/2 Vũ Trọng Khánh – KĐT Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

VPĐD tại TP Hồ Chí Minh: 30/99/21, Lâm Văn Bền, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại/Zalo: 0904 152 023 – 0865.28.58.28

Hoặc Quý khách gửi yêu cầu tư vấn và báo phí qua Emailluatbachminh@gmail.com


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com

Chat với Luật Sư
Chat ngay