Thủ tục thừa kế nhà đất

Dịch vụ tư vấn trong việc để lại thừa kế nhà đất.
Sau đây là thủ tục thừa kế nhà đất, biểu mẫu thừa kế nhà đất

1. Luật Bạch Minh cung cấp dịch vụ tư vấn về các điều kiện, trình tự thủ tục để lại thừa kế quyền sử dụng đất. Cụ thể Luật Bạch Minh sẽ tư vấn cho Khách hàng về:

(i) Các điều kiện và quy định pháp luật để Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà được coi là di sản thừa kế;

(ii) Các quy định về diện và hàng thừa kế;

(iii) Về các đối tượng được hưởng thừa kế mà không phụ thuộc vào nội dung di chúc;

(iv) Tư vấn về các nội dung cơ bản của di chúc;

(v) Tư vấn về các điều kiện để di chúc có hiệu lực pháp luật.

2. Nếu được quý khách chỉ định, Luật Bạch Minh sẽ cử luật sư:

(i) Tham gia soạn thảo và làm chứng di chúc;

(ii) Chuẩn hoá hồ sơ khai nhận di sản thừa kế;

(iii) Thay mặt khách hàng nộp và nhận kết quả từ các cơ quan có thẩm quyền.

Chi tiết xin liên hệ

Luật sư tư vấn – Văn phòng luật sư Bạch Minh

Điện thoại: (+ 04)3.7756814 – 0904152023


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com