Quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp

Quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp

Hệ thống pháp luật giải quyết tranh chấp của Việt Nam rất đa dạng và phức tạp. Tuỳ từng đối tượng tranhh chấp mà có các văn bản pháp luật chuyên ngành điều chỉnh….

Mọi yêu cầu Tư vấn và giải đáp thắc mắc liên quan đến pháp luật về giải quyết tranh chấp Quý khách vui lòng liên hệ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

– Trụ sở chính: Số 26, Ngõ 1/2 Vũ Trọng Khánh – KĐT Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

– VPĐD tại TP Hồ Chí Minh: 30/99/21, Lâm Văn Bền, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

– Điện thoại/Zalo: 0904.152 023 – 0865 28 58 28

– Hoặc Quý khách gửi thông tin qua Emailluatbachminh@gmail.com

1. Pháp luật Giải quyết tranh chấp Nhà đất:

–  Luật đất đai số: 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013

–  Luật Nhà ở số: 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014.

–  Bộ luật Dân sự số: 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015

–  Bộ luật Tố tụng dân sự số: 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015

–  Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10 tháng 08 năm 2004 của Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình.

–  Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính

–  Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 05 năm 2017 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án

– Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đất đai 2013.

– Nghị định số: 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013, sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

–  Hướng dẫn đường lối xét xử các tranh chấp có liên quan đến Nhà đất tại các Án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua cụ thể

+ Án lệ số 02/2016/AL về vụ án tranh chấp đòi lại tài sản;

+ Án lệ số 27/AL/2019 về thụ lý, giải quyết vụ án hành chính liên quan đến nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991.

+ Án lệ số 32/2020/AL về trường hợp đất do cá nhân khai phá nhưng sau đó xuất cảnh định cư ở nước ngoài và người khác đã quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài.

+ Án lệ số 33/2020/AL về trường hợp cá nhân được nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài.

 + Án lệ số 35/2020/AL về người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng.

2. Pháp luật giải quyết tranh chấp Thừa kế:

–  Luật đất đai số: 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013

–  Luật Nhà ở số: 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014.

–  Bộ luật Dân sự số: 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015

–  Bộ luật Tố tụng dân sự số: 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015

–  Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10 tháng 08 năm 2004 của Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình.

–  Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 05 năm 2017 của Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao Hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án

– Hướng dẫn đường lối xét xử các vụ án dân sự tại các Án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua cụ thể

+ Án lệ số 05/2016/AL Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua về vụ án tranh chấp di sản thừa kế

+ Án lệ số 06/2016/AL Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua về vụ án tranh chấp thừa kế

+ Án lệ số 16/2017/AL Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng

+  Án lệ số 24/2018/AL Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân

+ Án lệ số 26/2018/AL Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản.

3. Pháp luật giải quyết tranh chấp Hợp đồng

–  Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005

–  Luật các tổ chức tín dụng;

–  Luật kinh doanh bảo hiểm

–  Luật đất đai số: 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013

–  Luật Nhà ở số: 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014.

–  Bộ luật Dân sự số: 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015

–  Bộ luật Tố tụng dân sự số: 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015

– Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm.

– Hướng dẫn đường lối xét xử các vụ án dân sự tại các Án lệ liên quan đến tranh chấp Hợp đồng đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua cụ thể

+ Án lệ số 04/2016/AL về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

+  Án lệ số 07/2016/AL về công nhận hợp đồng mua bán nhà trước ngày 01/7/1991.

+ Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm

+ Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc Sở hữu của bên thế chấp.

+ Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng.

+ Án lệ số 16/2017/AL về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng.

+ Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản.

+ Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

+ Án lệ số 23/2018/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm.

+ Án lệ số 36/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ.

+ Án lệ số 43/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài  sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng từ người khác nhưng chưa thanh toán đủ tiền cho bên bán.

+ Án lệ số 52/2021/AL về hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa đăng ký quyền sử dụng đất.

4. Pháp luật giải quyết tranh chấp về Hôn nhân gia đình

–  Luật Hôn nhân và Gia đình số 52/2014/QH13 năm 2014;

–  Bộ luật Tố tụng dân sự số: 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015

– Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10 tháng 08 năm 2004 của Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình.

– Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính

– Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 05 năm 2017 của Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao Hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án

– Hướng dẫn đường lối xét xử các vụ án dân sự tại các Án lệ liên quan đến tranh chấp Hôn nhân và Gia đình đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua cụ thể

+ Án lệ số 41/2021/AL về chấm dứt hôn nhân thực tế;

5. Pháp luật về giải quyết tranh chấp Lao động

–   Bộ luật Lao động số  45/2019/QH14 năm 2019;

–   Bộ luật Tố tụng dân sự số: 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015

– Nghị định số: 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dãn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và Quan hệ lao động;

– Hướng dẫn đường lối xét xử các vụ án dân sự tại các Án lệ liên quan đến tranh chấp Lao động đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua cụ thể

+  Án lệ số 20/2018/AL về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc

6. Pháp luật giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

– Nghị Quyết số:  03/2006/NQ-HĐTP được Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao thông qua ngày 08/07/2006 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 về Bồ thường thiệt hại ngoài Hợp đồng. (Hiện tại chưa có Văn bản hướng dẫn thay thế)

– Bộ luật Dân sự số: 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015

– Bộ luật Tố tụng dân sự số: 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com

Chat với Luật Sư
Chat ngay