Xin giấy phép quảng cáo

Quảng cáo là một công cụ Maketing để giới thiệu và bán hàng hiệu quả nhất của mỗi doanh nghiệp nhất là trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Tuy nhiên, việc quảng cáo cần tuân thủ theo các quy định của pháp luật Quảng cáo. Luật Bạch Minh sẽ hướng dẫn cụ thể ở bài viết dưới đây:

1. Giấy phép quảng cáo là gì?

Giấy phép quảng cáo là tên thường gọi của Giấy xác nhận nội dung quảng cáo do cơ quan quản lý nhà nước cấp cho các tổ chức cá nhân trước khi quảng cáo các hàng hoá và dịch vụ đặc biệt theo Luật quảng cáo năm 2012 và Nghị định 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

Trích Quy định tại Nghị định 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Điều 12. Yêu cầu xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

1. Việc quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt quy định từ Điều 3 đến Điều 11 Nghị định này chỉ thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo.

2. Điều kiện quảng cáo các hàng hoá dịch vụ đặc biệt:

Theo Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành các hàng hoá dịch vụ đặc biệt bao gồm:

– Đối với các sản phẩm/hàng hoá như: Thuốc; Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; Sữa và các sản phẩm dinh dưỡng cho y học; Mỹ phẩm; Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; Thuốc thú y; Thuốc bảo vệ thực phẩm; Phân bón phải xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện việc quảng cáo.

– Đối với Trang thiết bị y tế phải tiến hành đăng tải công khai nội dung và hình thức quảng cáo trước khi thực hiện việc quảng cáo.

– Đối với dịch vụ Khám bệnh, chữa bệnh của các Bệnh viện, Phòng khám phải xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện việc quảng cáo.

Lưu ý:

+Thuốc nằm trong danh mục Thuốc kê đơn hoặc Thuốc được được Khuyến cáo hạn chế sử dụng, hoặc muốn sử dụng phải có sự giám sát của thầy không được quảng cáo;

+ Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo cấm quảng cáo.

3. Điều kiện và hồ sơ xin giấy phép quảng cáo:

Tuỳ thuộc vào từng loại hàng hoá, dịch vụ đặc biệt mà điều kiện và hồ sơ cấp giấy phép quảng cáo khác nhau. Cụ thể

3.1 Xin giấy phép quảng cáo Thuốc:

– Điều kiện: Các loại thuốc quảng cáo phải là các loại không nằm trong danh mục Thuốc kê đơn hoặc Thuốc được được Khuyến cáo hạn chế sử dụng, hoặc muốn sử dụng phải có sự giám sát của thầy thuốc và đã được Cục Quản lý dược cấp Giấy phép lưu hành thuốc.

– Về hồ sơ xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo Thuốc bao gồm:

+ Maket/Poste hoặc Kịch bản video quảng cáo Thuốc cần xin xác nhận

+ Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được Cục Quản lý dược – Bộ Y tế phê duyệt.

+ Giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý dược cấp hoặc quyết định cấp số đăng ký thuốc tại Cục Quản lý dược.

+ Giấy phép kinh doanh của đơn vị đứng tên xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

3.2 Xin giấy phép quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

– Điều kiện: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước phải được đăng ký công bố chất lượng và được Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cấp số đăng ký;

 – Về hồ sơ xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe bao gồm:

+ Maket/Poste hoặc Kịch bản video quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe cần xin xác nhận.

+ Đăng ký công bố sản phẩm do Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cấp

 + Giấy phép kinh doanh của đơn vị đứng tên xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Xem thêm hướng dẫn thủ tục xin Giấy phép quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

3.3 Xin giấy phép quảng cáo Sữa và sản phẩm dinh dưỡng

– Điều kiện: Sữa và sản phẩm dinh dưỡng phải được đăng ký công bố chất lượng sản phẩm;

 – Về hồ sơ xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo Quảng cáo Sữa và sản phẩm dinh dưỡng bao gồm:

+ Maket/Poste hoặc Kịch bản video quảng cáo Sữa hoặc sản phẩm dinh dưỡng cần xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

+ Giấy Đăng ký công bố sản phẩm do Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế hoặc Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh thành phố cấp

+ Giấy phép kinh doanh của đơn vị đứng tên xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

3.4 Xin giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm

– Điều kiện: Mỹ phẩm nhập khẩu phải được Công bố chất lượng tại Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế hoặc Mỹ phẩm sản xuất trong nước phải được đăng ký công bố chất lượng tại Sở y tế nơi đặt nhà máy sản xuất sản phẩm mỹ phẩm;

 – Về hồ sơ xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm bao gồm:

+ Maket/Poste hoặc Kịch bản video quảng cáo Mỹ phẩm cần xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

+ Phiếu công bố Mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược hoặc Sở Y tế cấp

 + Giấy phép kinh doanh của đơn vị đứng tên xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Xem thêm hướng dẫn chi tiết xin Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm

3.5 Xin giấy phép quảng cáo Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, chế phẩm diệt khuẩn

– Điều kiện: Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, chế phẩm diệt khuẩn quảng cáo phải được cấp số Đăng ký lưu hành tại Việt Nam theo Quy định

 – Về hồ sơ xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, chế phẩm diệt khuẩn bao gồm:

+ Maket/Poste hoặc Kịch bản video quảng cáo Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, chế phẩm diệt khuẩn cần xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

+ Giấy Đăng ký lưu hành hoá chất do Bộ y tế cấp.

 + Giấy phép kinh doanh của đơn vị đứng tên xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

3.6 Xin giấy phép quảng cáo dịch vụ Khám chữa bệnh của Bệnh viện, Phòng khám:

Điều kiện: Các Bệnh viện và Phòng Khám quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải được cấp Giấy phép hoạt động và được phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

 – Về hồ sơ xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh bao gồm:

+ Maket/Poste hoặc Kịch bản video quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh mà Bệnh viện, Phòng khám cần xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

+ Giấy phép hoạt động và Danh mục kỹ thuật chuyên môn khám chữa bệnh mà Bệnh viện, Phòng khám được cấp theo quy định của Bộ Y tế.

+ Chứng chỉ hành nghề của Bác sĩ chịu trách nhiệm kỹ thuật chuyên môn của Bệnh viện, phòng khám.

 + Giấy phép kinh doanh của đơn vị đứng tên xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

3.7 Xin giấy phép quảng cáo Thuốc bảo vệ Thực vật

Điều kiện: Thuốc bảo vệ Thực vật quảng cáo phải có giấy Chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật theo Quy định

 – Về hồ sơ xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo Thuốc bảo vệ Thực vật bao gồm:

+ Maket/Poste hoặc Kịch bản video quảng cáo Thuốc bảo vệ Thực vật cần xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

+ Giấy Chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật do Cục Bảo vệ thực vật cấp.

 + Giấy phép kinh doanh của đơn vị đứng tên xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

3.8 Xin giấy phép quảng cáo Thuốc thú y

– Điều kiện: Thuốc thú y quảng cáo phải có giấy Chứng nhận lưu hành Thuốc thú y theo Quy định

 – Về hồ sơ xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo Thuốc thú y bao gồm:

+ Maket/Poste hoặc Kịch bản video quảng cáo Thuốc thú y cần xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

+ Giấy Chứng nhận lưu hành Thuốc thú y do Cục Thú y cấp.

 + Giấy phép kinh doanh của đơn vị đứng tên xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

3.9 Xin giấy phép quảng cáo Phân bón

– Điều kiện: Sản phẩm Phân bón quảng cáo phải được lưu hành tại Việt Nam

 – Về hồ sơ xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo Phân bón bao gồm:

+ Maket/Poste hoặc Kịch bản video quảng cáo Phân bón cần xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

+ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

 + Giấy phép kinh doanh của đơn vị đứng tên xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

3.10 Điều kiện và hồ sơ đăng tải công khai nội dung và hình thức quảng cáo Trang thiết bị y tế

Thực hiện Nghị định số 98/2021 của Chính phủ về Quản lý trang tiết bị y tế, từ ngày 01/07/2022, trước khi thực hiện việc quảng cáo Trang thiết bị y tế, Tổ chức, cá nhân quảng cáo Trang thiết bị y tế phải nộp hồ sơ Đăng tải công khai nội dung và hình thức quảng cáo trang thiết bị y tế tại trang Dịch vụ công của Vụ trang thiết bị công trình y tế – Bộ Y tế.

– Trang thiết bị y tế quảng cáo phải được Công bố tiêu chuẩn áp dụng (loại A; B) hoặc cấp Giấy Chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam (Loại C;D).

 – Về hồ sơ xin Đăng tải công khai nội dung và hình thức quảng cáo trang thiết bị y tế bao gồm:

+ Maket/Poste hoặc Kịch bản video quảng cáo Trang thiết bị y tế cần quảng cáo.

+ Phiếu tiếp nhận Công bố tiêu chuẩn Áp dụng Trang thiết bị y tế loại A; B hoặc cấp Giấy Chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam Trang thiết bị y tế Loại C;D.

+ Giấy phép kinh doanh của đơn vị đứng tên đăng tải nội dung và hình thức quảng cáo.

4. Các tài liệu khác khi xin giấy phép quảng cáo:

Tuỳ thuộc vào nội dung quảng cáo xin xác nhận, hồ sơ xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo phải có thêm các giấy tờ, tài liệu sau:

– Văn bản ủy quyền hợp lệ kèm theo Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài của đơn vị được ủy quyền trong trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị được ủy quyền.

– Tài liệu chứng minh cho tính năng, công dụng, thông tin của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo nêu tính năng, công dụng, thông tin không có trong bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận

– Tài liệu khác chứng minh về nguồn gốc vật tư, vật liệu, quy trình công nghệ tạo ra sản phẩm nếu trong nội dung quảng cáo thể hiện nguồn gốc, quy trình, công nghệ sản xuất sản phẩm;

– Tài liệu, văn bản chứng minh quyền sử dụng hình ảnh logo, nhãn hiệu, thương hiệu nếu trong nội dung quảng cáo thể hiện hình ảnh logo, nhãn hiệu.

– Tài liệu, văn bản chứng minh quyền sử dụng hình ảnh nhân vật/diễn viên nếu trong trong nội dung quảng cáo thể hiện hình ảnh nhân vật;

– Văn bản tiếp nhận đăng ký nội dung khuyến mại của cơ quan nhà nước về thương mại nếu trong nội dung quảng cáo có thể hiện việc khuyến mại.

Lưu ý: Các tài liệu làm bằng tiếng nước ngoài phải dịch công chứng sang tiếng Việt.

5. Các loại Giấy phép quảng cáo

Căn cứ vào hình thức xin xác nhận nội dung quảng cáo mà có thể chia ra thành 02 loại như sau:

5.1 Giấy phép quảng cáo dạng tĩnh

Đặc điểm phân biệt ở quảng cáo dạng tĩnh là: Nội dung quảng cáo không có âm thanh, ảnh tĩnh. Thể hiện của quảng cáo dạng tĩnh thường thấy là các Maket/Poste, Pano, áp phích, bản biển quảng cáo trên báo chí, các bài viết Pr quảng cáo sản phẩm trên báo giấy, báo điện tử.

Mẫu Giấy phép quảng cáo dạng tĩnh

5.2 Giấy phép quảng cáo dạng động

Đặc điểm phân biệt ở quảng cáo dạng động là: Nội dung quảng cáo có âm thanh và/hoặc có hình ảnh động. Thể hiện của quảng cáo dạng tĩnh thường thấy là các Video quảng cáo sản phẩm trên truyền hình, các video quảng cáo trên các kênh online, các bảng quảng cáo TVC ngoài trời .

Lưu ý: Quảng cáo bằng Clip âm thanh qua Radio, FM, đài tiếng nói Việt Nam.. cũng là một hình thức quảng cáo dạng động. (có âm thanh)

Mẫu Giấy phép quảng cáo trên truyền hình

6. Thẩm quyền cấp giấy phép quảng cáo

Do các hàng hoá và dịch được quản lý bởi các cơ quan khác nhau nên thẩm quyền cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo là khác nhau theo bảng tổng hợp dưới đây:

TT

Sản phẩm/Dịch vụ quảng cáo

Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

01 Quảng cáo Thuốc Cục Quản lý Dược hoặc

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

02 Quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế
03 Quảng cáo Sữa và sản phẩm dinh dưỡng Chi Cục An toàn thực phẩm các tỉnh/thành phố nơi thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm (trên Công bố) có trụ sở chính
04 Quảng cáo Mỹ phẩm Sở Y tế nơi thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm Mỹ phẩm (trên phiếu công bố) có trụ sở chính.
05 Quảng cáo Dịch vụ Khám chữa bệnh của cơ sở khám chữa bệnh bằng phương pháp y học hiện đại do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

– Bộ Y tế

06 Quảng cáo Dịch vụ Khám chữa bệnh của cơ sở khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền của Bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật  Cục Quản lý Y, dược cổ truyền – Bộ Y tế
07 Quảng cáo Dịch vụ Khám chữa bệnh Phòng khám do Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật Sở y tế cấp đã phép giấy phép hoạt động
08 Quảng cáo Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, chế phẩm diệt khuẩn Cục Quản lý Môi trường y tế – Bộ Y tế
09 Quảng cáo Thuốc bảo vệ Thực vật trên báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của Trung ương, phát hành toàn quốc. Cục Bảo vệ thực vật cấp
10 Quảng cáo Thuốc bảo vệ Thực vật trên báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương… Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
11 Quảng cáo Thuốc thú y đối với báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của Trung ương, phát hành toàn quốc. Cục Thú y cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo
12 Quảng cáo Thuốc thú y đối với báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương… Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh
13 Quảng cáo Phân bón  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 Đăng tải công khai nội dung và hình thức quảng cáo Trang thiết bị y tế Vụ trang thiết bị công trình y tế – Bộ Y tế

7. Lệ phí thẩm định hồ sơ cấp giấy phép quảng cáo

Tuỳ thuộc vào từng sản phẩm và dịch vụ quảng cáo mà khi nộp hồ sơ xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo phải nộp lệ phí thẩm định khác nhau.

+ Đối với việc xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo Thuốc, Mỹ phẩm: Theo Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 114/2017/TT-BTC Lệ phí thẩm định hồ sơ xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo là: 1.600.000 đồng/Sản phẩm/hồ sơ

+ Đối với Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ: Theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Lệ phí thẩm định hồ sơ xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo là: 1.200.000 đồng/Sản phẩm/hồ sơ. Và các Thông tư miễn giảm phí lệ phí.

+ Đối với quảng cáo Dịch vụ khám chữa bệnh, quảng cáo Hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khẩn: Theo Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Lệ phí thẩm định hồ sơ xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo là: 1.000.000 đồng/Sản phẩm/hồ sơ.

8. Các Văn bản pháp luật về xin giấy phép quảng cáo:

– Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

– Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;

– Nghị định số 54/2017b ngày 08/05/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật dược;

– Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An Toàn thực phẩm;

– Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

– Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 05 năm 2015 của Bộ Y tế Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

 Xem thêm Video hướng dẫn về việc xin Giấy phép quảng cáo theo Luật Quảng cáo 

Mọi yêu cầu tư vấn, giải đáp pháp luật liên quan đến việc xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Quý khách vui lòng liên hệ :

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Trụ sở chính: Số 26, Ngõ 1/2 Vũ Trọng Khánh – KĐT Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

VPĐD tại TP Hồ Chí Minh: 30/99/21, Lâm Văn Bền, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại/Zalo: 0904 152 023 – 0865.28.58.28

Hoặc Quý khách gửi yêu cầu tư vấn và báo phí qua Emailluatbachminh@gmail.com


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com

Chat với Luật Sư
Chat ngay