Đăng ký bản quyền tác phẩm

1. Các tác phẩm thuộc đối tượng đăng ký bản quyền

Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ quyền tác giả bao gồm:

– Tác phẩm Mỹ thuật ứng dụng như: Logo của Công ty, Banner, Áp phích, Poste. (Đồ họa, hội họa);

– Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình

– Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu như phần mềm máy tính, ..

– Các Bài giảng, bài phát biểu

– Tác phẩm báo chí;

– Tác phẩm âm nhạc

– Tác phẩm được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác như chữ nổi cho người khiếm thị, ký hiệu tốc ký và các ký hiệu tương tự khác mà các đối tượng tiếp cận có thể sao chép được bằng nhiều hình thức khác nhau

– Tác phẩm sân khấu là tác phẩm thuộc các loại hình nghệ thuật biểu diễn, bao gồm kịch (kịch nói, nhạc vũ kịch, ca kịch, kịch câm), xiếc, múa, múa rối …

– Tác phẩm điện ảnh;

– Tác phẩm nhiếp ảnh;

– Tác phẩm tạo hình  như điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt

– Tác phẩm kiến trúc như bản vẽ thiết kế công trình kiến trúc, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan của một vùng, một đô thị, hệ thống đô thị, khu chức năng đô thị, khu dân cư nông thôn. Mô hình, sa bàn về ngôi nhà, công trình xây dựng hoặc quy hoạch không gian được coi là tác phẩm kiến trúc độc lập;

– Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;

– Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

2. Hồ sơ đăng ký bản quyền tác phẩm

Hồ sơ đăng ký Bản quyền tác phẩm được lập thành 01 bộ bao gồm các tài liệu sau:

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Yêu cầu về Tờ khai:

+ Tờ khai được lập theo Mẫu

+ Các Thông tin trên tờ khai phải được ghi đầy đủ bao gồm: Thông tin tác giả/đồng tác giả, thông tin chủ sở hữu tác phẩm, tên tác phẩmm, tóm tắt nội dung tác phẩm, ngày công bố tác phẩm, hình thức công bố tác phẩm, thông tin về người được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác phẩm.

+  Tác giả/Chủ sở hữu tác phẩm hoặc người được ủy quyền đăng ký quyền tác giả phải ký tờ khai.

– 02 bản in tác phẩm cần đăng ký;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm do nhiều tác giả sáng tác

– Văn bản đồng ý của các các chủ sở hữu quyền tác giả, nếu tác phẩm thuộc về chủ sở hữu chung của nhiều chủ thể;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu chủ thể nộp đơn không phải là tác giả nhưng được thừa hưởng quyền tác giả của tác phẩm mỹ thuật ứng dụng thông qua thủ tục thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

– Giấy ủy quyền (Nếu người nộp hồ sơ là người được ủy quyền);

– Giấy tờ tùy thân của người nộp hồ sơ như CMND hoặc hộ chiếu;

3. Thủ tục Đăng ký Bản quyền tác phẩm:

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng). Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

4. Về Phí lệ phí đăng ký Bản quyền tác phẩm:

Tùy thuộc loại hình tác phẩm mà Nhà nước áp dụng các mức thu phí, lệ phí khác nhau.  Chi tiết Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký Bản quyền Tác giả được quy định cụ thể tại Thông tư 211/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

5. Các Văn bản của pháp luật về Đăng ký bản quyền tác phẩm:

– Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và các luật sửa đổi, bổ sung Luật sở hữu trí tuệ năm 2009

– Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan;

– Nghị định số 119/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

– Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả quyền liên quan

– Nghị định số 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả quyền liên quan..


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com

Chat với Luật Sư
Chat ngay