Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Mục lục bài viết

1. Vì sao phải xin giấy phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ 

Trung tâm ngoại ngữ là cơ sở giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục Việt Nam nhằm thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của người học về ngoại ngữ. Để thành lập và hoạt động các Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức cá nhân nước ngoài phải lập hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và giấy phép hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ theo quy định.

2. Các điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ 

Các điều kiện để thành lập trung tâm ngoại ngữ trước đây được quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục:

Điều 46. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Đã bị bãi bỏ theo Nghị định 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 .

Mặc dù điều kiện thành lập và cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ đã bị bãi bỏ, nhưng thực tế các điều kiện này nằm trong nội dung yêu cầu đối với đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điều 47. Cụ thể

2.1 Điều kiện về nhân sự khi thành lập trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định, cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ bao gồm: Giám đốc; Phó giám đốc (nếu có). Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ. Các hội đồng tư vấn (nếu có) và Tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể.

Theo đó, các nhân sự của Trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng các điều kiện sau:

Đối với Giám đốc trung tâm Ngoại ngữ:

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ là người trực tiếp Quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm ngoại ngữ. Giám đốc trung tâm được cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm. Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài). Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 05 năm.

Yêu cầu Giám đốc trung tâm Ngoại ngữ:

+ Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

+ Có nhân thân tốt;

+ Có năng lực quản lý;

+  Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo ít nhất 3 năm.

 Đối với đội ngũ giáo viên:

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ người nước ngoài.

Số lượng giáo viên: Tuỳ thuộc Quy mô hoạt động của trung tâm mà có số lượng giáo viên tương ứng nhưng phải đảm bảo điều kiện  tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

Yêu cầu đối với các Giáo viên là người Việt Nam:

+ Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

+  Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Tiêu chuẩn Giáo viên dạy ngoại ngữ là người bản ngữ  (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Giáo viên là người nước ngoài đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

+ Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

+ Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

2.2 Điều kiện về cơ sở vật chất để thành lập trung tâm ngoại ngữ 

– Phải có địa điểm đào tạo hợp pháp. (Có hợp đồng thuê nhà)

– Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo.

– Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.

– Trung tâm phải có các trang thiết bị phục vụ việc dạy và học tại địa điểm đào tạo: như bàn học, ghế, bảng, máy chiếu, máy tính, máy in, tivi bố trí trong từng phòng học, phòng làm việc.

– Trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng các điều kiện về Phòng cháy chữa cháy như: Có các thiết bị phòng cháy chữa cháy: Bộ tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy, Bình cứu hỏa, ….

2.3 Yêu cầu về điều kiện chương trình đào tạo trung tâm ngoại ngữ:

Trung tâm ngoại ngữ sử dụng các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tự biên soạn hoặc lựa chọn các chương trình tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế phù hợp nhu cầu người học và khả năng đáp ứng của trung tâm.

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình, tài liệu dạy học tại trung tâm; đồng thời có trách nhiệm báo cáo hiệu trưởng nhà trường (đối với trung tâm thuộc các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm) hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo (đối với các trung tâm còn lại trên địa bàn) các chương trình, tài liệu dạy học được sử dụng tại trung tâm ngoại ngữ.

Thực tế, các trung tâm ngoại ngữ thường áp dụng các chương trình đào tạo ví dụ:

Chương trình đào tạo Tiếng Anh trẻ em; Bậc 1; Bậc 2; Toeic, Ielts, Toefl,….

– Chương trình đào tạo Tiếng Anh cho người đi làm

3. Thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Trung tâm ngoại ngữ

3.1 Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

– Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trong khuôn viên nhà trường;

– Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc;

– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ, tin học.

3.2 Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ 

– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với Trung tâm ngoại ngữ do Tổ chức, cá nhân thành lập; Các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc các Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế; Các trung tâm ngoại ngữ thuộc trường Đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng nằm ngoài khuôn viên của trường;

Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trong khuôn viên của trường

Dịch vụ Thành lập Trung tâm ngoại ngữ

4. Danh mục hồ sơ thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ 

4.1 Hồ sơ xin giấy phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ:

– Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ.

– Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

Nội dung đề án bao gồm: Tên trung tâm ngoại ngữ, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

– Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ.

4.2 Hồ sơ xin giấy phép hoạt động Trung tâm ngoại ngữ

– Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục đối với Trung tâm ngoại ngữ;

– Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ do người có thẩm quyền cấp (Bản sao đính kèm bản gốc để đối chiếu);

– Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ;

– Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm;

– Hợp đồng thuê nhà đất làm trung tâm kèm theo giấy tờ pháp lý về nhà đất (giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất)

– Biên bản kiểm tra hoặc biên bản thẩm tra về Phòng cháy chữa cháy

– Văn bản cam kết về an ninh trật tự được UBND cấp xã phường xác nhận

5. Trình tự các bước thành lập trung tâm ngoại ngữ 

5.1 Bước 1: Xin Giấy phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ

– Sau khi chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ thành lập. Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền ra Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ. Cụ thể:

+ Hồ sơ gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố trong các trường hợp các tổ chức cá nhân thành lập Trung tâm ngoại ngữ, các Trung tâm ngoại ngữ thuộc trường Đại học, Học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm thành lập nhưng nằm ngoài khuôn viên của trường; Các Trung tâm ngoại ngữ trực thuộc các Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

+ Hồ sơ gửi đến Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm trong trường hợp Trung tâm ngoại ngữ do  trường Đại học, Học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm thành lập nằm trong khuôn viên của trường.

– Thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện thành lập:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.

–  Cấp hoặc từ chối cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện hoặc nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

5.2 Bước 2: Xin Giấy phép hoạt động Trung tâm ngoại ngữ

– Sau khi được cấp giấy phép thành lập. Để triển khai hoạt động đào tạo ngoại ngữ Trung tâm ngoại ngữ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin Giấy phép hoạt động nêu tại Mục 4.2  và nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền Cho phép hoạt động Trung tâm ngoại ngữ. Cụ thể:

+  Đối với Trung tâm ngoại ngữ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; trung tâm ngoại ngữ tin học trực thuộc trường trung cấp; trung tâm ngoại ngữ, tin học do tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập; trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc trường đại học, trường cao đẳng nằm ngoài khuôn viên của trường; trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương: Hồ sơ Giấy phép hoạt động Trung tâm ngoại ngữ gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố;

+ Đối với Trung tâm ngoại ngữ trực thuộc các trường Đại học, học viện, trường cao đẳng và chỉ hoạt động trong khuôn viên của trường: Hồ sơ Giấy phép hoạt động Trung tâm ngoại ngữ gửi đến Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng.

– Thẩm định hồ sơ: Được thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;

– Thẩm định và kiểm tra trung tâm ngoại ngữ trên thực tế: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, cơ quan tiếp nhận phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

– Cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Cơ quan tiếp nhận có quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Trường hợp từ chối cấp phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

6. Quy định về Đề án thành lập Trung tâm ngoại ngữ

6.1 Yêu cầu chung của Đề án thành lập Trung tâm ngoại ngữ:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 47, Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi bởi Nghị định số 135/2018/NĐ-CP Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục:

Điều 47. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ..

2. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm:

b) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

6.2 Nội dung cơ bản của Đề án thành lập Trung tâm ngoại ngữ:

– Mục 1: Các thông tin chung về Trung tâm ngoại ngữ xin đăng ký thành lập:

+ Tên, địa chỉ của Trung tâm ngoại ngữ

+ Thông tin về Giám đốc trung tâm

– Mục 2: Các Mục tiêu, Nhiệm vụ và Chức năng của Trung tâm ngoại ngữ :

+ Mục tiêu hoạt động

+ Nhiệm vụ

+ Chức năng

– Mục 3: Thông tin cơ sở vật chất, nhân sự và đội ngũ giáo viên của Trung tâm ngoại ngữ:

+ Cơ sở vật chất: Như Cơ sở đào tạo có diện tích bao nhiêu mét, là tài sản thuê hay mượn, số phòng ban trong trung tâm, số phòng giảng dạy…Danh sách các trang thiết bị của trung tâm phụ vụ đào tạo: Máy tính, máy chiếu, bàn, ghế, bảng, tivi…

+ Nhân sự các phòng ban: Phó giám đốc (nếu có) phòng tài chính kế toán, …

+ Đội ngũ giáo viên: Thông tin số lượng giáo viên trình độ.

– Mục 4: Tài chính của Trung tâm ngoại ngữ:

Nguồn vốn  đầu tư, nguồn thu của trung tậm từ người học theo quy định của pháp luật và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

– Mục 4: Chương trình kế hạch tuyển sinh, đào tạo liên kết đào tạo tại Trung tâm:

+ Đối tượng và số lượng tuyển sinh, công tác tuyển sinh, tổ chức lớp học;

+ Các chương trình  liên kết đào tạo nếu có

Mục 5: Quy chế tổ chức của trung tâm ngoại ngữ

+ Cơ cấu tổ chức nhân sự

+ Chương trình giảng dạy của trung tâm ngoại ngữ

– Mục 6: Mục tiêu đào tạo và giáo trình giảng dạy:

+ Đối tượng cấp độ và các mục tiêu đào tạo của Trung tâm ngoại ngữ Cấp độ tiểu học, cấp độ trung học cơ sở…. mục tiêu đào tạo là Nghe nói đọc viết..

+ Giáo trình giảng dạy là giáo trình gì, thời lượng giảng dạy bao nhiêu

– Mục 6: Đề nghị và các cam kết của Trung tâm ngoại ngữ nếu được cấp phép

7. Yêu cầu về cách đặt Tên Trung tâm ngoại ngữ

Tên của trung tâm ngoại ngữ được đặt theo nguyên tắc sau:

– Trung tâm ngoại ngữ + Tên riêng;

YÊU CẦU ĐỐI VỚI TÊN RIÊNG  CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

– Tên riêng của Trung tâm ngoại ngữ không được trùng với tên riêng của trung tâm ngoại ngữ đã thành lập trước đó;

– Tên riêng của Trung tâm ngoại ngữ không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

– Trung tâm ngoại ngữ có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương.

– Tên của trung tâm ngoại ngữ được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.

8. Chi phí thành lập Trung tâm ngoại ngữ 

Cũng giống như các loại hình kinh doanh khác, khi thành lập Trung tâm ngoại ngữ các bạn cần lên Danh mục chi phí cần thiết để có thể dự trù nhằm đảm bảo kế hoạch thành lập và hoạt động ổn định. Với một trung tâm ngoại ngữ các bạn nên tham khảo danh mục các khoản chi phí sau:

8.1 Các khoản chi phí liên quan đến cơ sở vật chất của trung tâm:

Bao gồm khoản tiền thuê nhà làm địa điểm đặt trung tâm ngoại ngữ ít nhất dự kiến trong thời gian 6 tháng đến 1 năm, chi phí mua sắm thiết bị của trung tâm như máy tình, máy chiếu, tivi, bàn ghế, sách, giáo trình giảng dạy… , tiền làm bảng biển..Đây thường là một khoản tiền lớn nhất mà người thành lập cần tính đến.

8.2 Chi phí thành lập Công ty và Thành lập Trung tâm ngoại ngữ:

Để có cơ sở thành lập trung tâm ngoại ngữ, yêu cầu đầu tiên là phải thành lập Công ty có ngành nghề kinh doanh: Đào tạo ngoại ngữ. Việc thành lập một công ty các bạn phải chi trả một khoản phí nhưng không nhiều. Tiếp đó, là cần lập hồ sơ, lập đề án để xin phép thành lập và xin phép hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ. Việc lập hồ sơ nộp và xin cấp phép yêu cầu người lập phải có trình độ và kiến thức về trung tâm ngoại ngữ phối hợp với các bạn và các bạn cũng cần một khoản chi phí không hề nhỏ. Và cuối cùng là các chi phí lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy, chi phí đạo tạo, tập huấn kiến thức về Phòng cháy chữa cháy.

8.3 Chi phí chi trả cho Nhân sự và đội ngũ giáo viên của trung tâm:

Về Nguyên tắc các Trung tâm ngoại ngữ có quyền chủ về tài chính, tự cân đối thu chi, hoạt động tài chính phải dựa trên trên nguyên tắc tự nguyện, phù hợp với các quy định hiện hành. Tuy nhiên trong thời gian đầu chắc chắn nguồn thu của trung tâm từ học phí của học viên sẽ không đảm bảo chi trả các khoản chi phí cố định mà Trung tâm phải trả cho đội ngũ nhân sự làm việc tại Trung tâm. Do đó, căn cứ vào như cầu nhân sự và khả năng chi trả đã được thoả thuận với từng nhân sự. Trung tâm nên có kế hoạch tài chính với khoản chi phí này trong thời gian ổn định từ 6 tháng đến 1 năm.

9. Mẫu Giấy phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ

Mẫu Quyết định cho phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội

Mẫu Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội

Mẫu Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ tại thành phố Hồ Chí Minh

Mẫu Giấy phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại TP Hồ Chí Minh

10. Quy định của pháp luật về Thành lập trung tâm ngoại ngữ:

– Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009.

– Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

– Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định số 135/2018/NĐ-CP  sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư số: 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ tin học.

Xem video hướng dẫn Điều kiện, hồ sơ và thủ tục thành lập Trung tâm ngoại ngữ:

11. Dịch vụ thành lập Trung tâm ngoại ngữ

Với các chia sẻ về kiến thức có liên quan đến các điều kiện, hồ sơ và trình tự các bước Thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Bài viết này, chúng tôi mong rằng Quý khách có thể tự lập được bộ hồ sơ chuẩn, đầu đủ để xin cấp phép thành lập.

Nhằm đáp ứng các nhu cầu Tư vấn rất đa dạng của Khách hàng trong việc thành lập Trung tâm ngoại ngữ. Hiện tại Luật Bạch Minh cung cấp các gói dịch vụ như mô tả dưới đây:

11.1 Gói Tư vấn hỗ trợ soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép Thành lập và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ:

Theo đó, sau khi tiếp nhận yêu cầu và thông tin từ Quý Khách hàng, các luật sư của Luật Bạch Minh sẽ tiến hành:

+ Tư vấn điều kiện, hồ sơ, thủ tục để Thành lập và xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

+ Lên Danh mục các thông tin, giấy tờ để khách hàng cung cấp liên quan đên việc lập hồ sơ, đề án Thành lập trung tâm ngoại ngữ.

+ Soạn thảo Tờ trình thành lập Trung tâm ngoại ngữ; Đề án hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ; Nội quy hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ; Các hồ sơ nhân sự của trung tâm như: Quyết định bổ nhiệm Giám đốc phó giám đốc Trung tâm, Hợp đồng lao động,  và các hồ sơ có liên quan khác như Quy định học phí, Danh sách thiết bị của trung tâm có đến việc xin cấp phép Thành lập trung tâm ngoại ngữ gửi Khách hàng.

+ Hướng dẫn chi tiết trình tự các bước nộp hồ sơ cấp phép thành lập và cấp phép hoạt động của trung tâm ngoại ngữ để Khách hàng tự mình có thể thực hiện.

11.2 Gói dịch vụ tư vấn thành lập Trung tâm ngoại ngữ  – Trọn gói:

Với gói dịch vụ này, Khách hàng chỉ cần cung cấp các Thông tin và tài liệu cần thiết để Luật sư của Luật Bạch Minh soạn thảo hồ sơ. Sau khi nhận được hồ sơ từ Khách hàng, Luật Bạch Minh sẽ thừa Uỷ quyền của Quý khách trực tiếp nộp hồ sơ, theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ tại cơ quan cấp phép. Liên hệ đặt lịch kiểm tra thẩm định cơ sở.  Với gói dịch vụ Trọn gói này, các luật sư của Luật Bạch Minh sẽ hỗ trợ tối đa giúp Khách hàng giảm tối đa việc đi lại. Khách hàng chỉ cần có mặt trong một số trường hợp cần thiết theo quy định như khi Kiểm tra thực tế. Về thời gian giải quyết sẽ nhanh và siêu nhanh đáp ứng các yêu cầu của từng Khách hàng.

Mọi yêu cầu tư vấn và Báo giá về dịch vụ Tư vấn Thành lập Trung tâm ngoại ngữ xin Quý khách vui lòng liên hệ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

 Trụ sở chính: Số 26, Ngõ 1/2 Vũ Trọng Khánh – KĐT Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

 VPĐD tại TP Hồ Chí Minh: 30/99/21, Lâm Văn Bền, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại/Zalo: 0904.152.023 – 0865 28 58 28

– Hoặc Quý khách gửi yêu cầu tư vấn qua Emailluatbachminh@gmail.com

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Hỏi?: Cá nhân hoặc Hộ Kinh doanh có được thành lậptrung tâm ngoại ngữ không?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP thì Tổ chức và cá nhân đều có quyền đề nghị Thành lập Trung tâm ngoại ngữ. Tuy nhiên, trên thực tế do cá nhân không có con dấu, không có ngành nghề kinh doanh nên bước 1 là Cá nhân thành lập doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh là giáo dục và đào tạo ngoại ngữ trước. Sau khi hoàn tất thành lập doanh nghiệp thì Doanh nghiệp sẽ đứng tên thành lập Trung tâm ngoại ngữ

Hỏi?:

Trung tâm ngoại ngữ có tư cách pháp nhân không? Có con dấu không?

Trả lời:

Theo Điều 2 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học Ban hành kèm theo Thông tư số: 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: thì Trung tâm ngoại ngữ có tư cách pháp nhân có con dấu và tài Khoản riêng.

Điều 2. Vị trí pháp lí của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Trung tâm ngoại ngữ, tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm:

1. Trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập do Nhà nước đầu tư thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân có con dấu và tài Khoản riêng.

2. Trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục do tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài Khoản riêng.

3. Trung tâm ngoại ngữ, tin học có vốn đầu tư nước ngoài do cá nhân, tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư toàn bộ hoặc góp một phần vốn để thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, được phép sử dụng con dấu và tài Khoản riêng. 

Hỏi?:

Một công ty được thanh lập bao nhiêu trung tâm ngoại ngữ

Trả lời:

Hiện tại, không có Quy định nào hạn chế số lượng Trung tâm ngoại ngữ mà một Công ty có Quyền thành lập

Hỏi?:

Một giáo viên có thể là tham gia giảng dạy tại nhiều trung tâm ngoại ngữ không

Trả lời:

Một cá nhân có thể tham gia giảng dạy tại nhiều trung tâm ngoại ngữ nếu việc giảng dạy tuân thủ Hợp đồng lao động hoặc thoả thuận về thời giờ làm việc của giáo viên và trung tâm

Hỏi?:

Giấy phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm ngoại ngữ có thời hạn trong bao lâu? phải làm gì khi hết hạn giấy phép hoạt động ?

Trả lời:

Theo các văn bản hiện hành không có quy định cụ thể về thời hạn của Giấy phép hoạt động đào tạo của Trung tâm ngoại ngữ và cũng không có quy định về hồ sơ, thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập, giấy phép hoạt động đào tạo của Trung tâm ngoại ngữ.

Tuy nhiên trên các Giấy chứng nhận hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ do Sở Giáo dục và đào tạo các tỉnh và thành phố của Việt Nam cấp đều có ghi nhận thời hạn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các Trung tâm ngoại ngữ với thời hạn từ 01-05 năm và cũng ghi rõ việc gia hạn khi hết hạn. Vì lý do đó các Trung tâm ngoại ngữ đã được cấp phép cần chú ý đến thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận hoạt động đào tạo của mình để làm thủ tục gia hạn tránh làm gián đoạn quá trình hoạt động của Trung tâm.

Xem thêm hướng dẫn về hồ sơ thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com

Chat với Luật Sư
Chat ngay