Thay đổi trụ sở công ty

Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP Quy định về Đăng ký doanh nghiệp. Quy định về thủ tục thay đổi trụ sở doanh nghiệp như sau: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

I. Thay đổi trụ sở doanh nghiệp đến nơi khác cùng quận/huyện

Hồ sơ Thay đổi trụ sở doanh nghiệp

1. Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở chính. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

3. Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

4. Văn bản ủy quyền.

II. Chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác quận/huyện nhưng cùng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký

Trước khi tiến hành thủ tục thay đổi trụ sở trên Cơ quan đăng ký kinh doanh. Công ty phải tiến hành thủ tục chốt Thuế tại Cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính khi đăng ký.

Sau khi nộp hồ sơ tại cơ quan thuế doanh nghiệp nhận được kết quả là Mẫu thông báo 09.

Sau khi nhận được Thông báo chuyển trụ sở chính của Cơ quan thuế. Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thay đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nghiệp.

Hồ sơ Thay đổi trụ sở doanh nghiệp

1. Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở chính. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

3. Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

4. Văn bản ủy quyền (trường hợp người tiến hành thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật)

5. Thông báo 09 –Thông báo về việc chuyển trụ sở chính của Cơ quan Thuế

II. Thay đổi trụ sở doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác

Doanh nghiệp tiến hành thủ tục chuyển trụ sở chính tại Cơ quan Thuế nơi doanh nghiệp đang đặt trụ sở chính. Sau khi doanh nghiệp nhận được Thông báo của Cơ quan thuế vè việc chuyển trụ sở chính của công ty. Doanh nghiệp bắt đầu tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính tại Cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ Đăng ký thay đổi sở  doanh nghiệp

1. Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở chính. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

3. Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

4. Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

5. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh

6. Văn bản ủy quyền

Lưu ý: 

Hồ sơ  thay đổi trụ sở doanh nghiệp gửi đến Cơ quan Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới.

Hình thức nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh bằng hai hình thức.

1.Công ty nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

2.Công ty nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin về doanh nghiệp : dangkykinhdoanh.gov.vn

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Hiện nay, đối với thủ tục nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông qua Cổng thông tin đăng ký kinh doanh  được áp dụng 100% tại thành phố Hà Nội.

Thủ tục nộp hồ sơ qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 1. Đại diện công ty tiến hành tạo tài khoản đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin điện tử về đăng ký doanh nghiệp: dangkykinhdoanh.gov.vn.

Bước 2. Tiến hành Scan hồ sơ và kê khai thông tin thay đổi nội dung trên Hệ thống dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Nộp hồ sơ.

Bước 3. Đại diện công ty nộp bản gốc tại Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi nhận thông báo hồ sơ hợp lệ của Cơ quan đăng ký kinh doanh và Nhận kết quả

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn và  tư vấn.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

– Trụ sở chính: Số 26, Ngõ 1/2 Vũ Trọng Khánh – KĐT Mộ Lao – Hà Đông – T.P Hà Nội

– VPĐD tại TP Hồ Chí Minh: 30/99/21 Lâm Văn Bền – Quận 7 – T.P Hồ Chí Minh

– Điện thoại/ Zalo/ Viber: 0904.152.023 – 0865.28.58.28

Hoặc Quý khách gửi yêu cầu tư vấn qua Emailluatbachminh@gmail.com


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com