Dịch vụ mở hộ kinh doanh tại quận Thanh Xuân

Loại hình mở hộ kinh doanh tại quận Thanh Xuân đang được nhiều người quan tâm đến với ưu điểm thủ tục xin giấy phép kinh doanh không quá phúc tạp và không phải chịu nhiều quy định về thuế so với mô hình hoạt động thành lập công ty. Vậy những lợi ích gì khi mở hộ kinh doanh tại quận Thanh Xuân hay điều kiện mở hộ kinh doanh như thế nào bài viết dưới đây sẽ mở ra cho mọi người nắm bắt được các nội dung quy định về mở hộ kinh doanh.

Lợi ích khi mở hộ kinh doanh tại quân Thanh Xuân

Có rất nhiều loại hình xin giấy phép kinh doan như mở công ty, mở hộ kinh doanh…. nhưng đối với những mô hình kinh doanh nhỏ và những đối tượng khởi nghiệp (hay còn gọi là Startup) có vốn nhỏ thì mô hình hộ kinh doanh là sự lựa chọn tối ưu nhất để triển khai.

– Thủ tục xin cấp giấy phép và quản lý hộ kinh doanh là Ủy ban nhân dân cấp huyện đơn giản hơn so với cơ quan cấp Sở đối với xin giấy phép thành lập công ty.

– Thủ tục khai báo thuế và thủ tục nộp báo cáo thuế đơn giản hơn, đối với hộ kinh doanh chỉ tiến hành thủ tục khai báo thuế sau khi xin giấy phép hộ kinh doanh và nộp thuế khoán hàng tháng. Trong khi đó đối với thủ tục khai báo thuế của công ty rất rườm ra như báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng/hàng quý, báo cáo thuế thu nhập cá nhân, nộp báo cáo tài chính cuối năm, nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp……

– Quản lý hoạt động kinh doanh đối với mô hình hộ kinh doanh đơn giản và dễ dàng

Những rào cản khi mở hộ kinh doanh

Loại hình hộ kinh doanh tuy có nhiều ưu điểm về thủ tục quản lý và cấp phép kinh doanh nhưng kèm theo đó cũng có một số rào cản quan trọng như sau:

– Quy mô hoạt động bị thu hẹp không thể phát triển mở rộng quy mô như công ty, hiện nay theo quy định mới hộ kinh doanh đươc phép mở thêm địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nhưng để phát triển. Ví dụ như hộ kinh doanh lĩnh vực chuỗi nhà hàng để mở rộng thì thường 1 chuỗi nhà hàng sẽ gồm rât nhiều cơ sở, nên nếu hộ kinh doanh thì sẽ gặp khó khăn hơn so với mô hình hoạt động doanh nghiệp.

– Nguồn lao động nhân được bị hạn chế dưới 10 lao động, nếu trong trường hợp hộ kinh doanh có nhu cầu sử dụng số lượng lao động nhiều hơn 10 người thì yêu cầu chủ hộ phải chuyển đổi thành công ty.

Dịch vụ mở hộ kinh doanh tại quận Thanh Xuân

Thủ tục mở hộ kinh doanh hiện nay đã được hướng dẫn chi tiết tại các văn bản pháp luật nhưng cũng thực tiễn công dân tiến hành xin cấp phép gặp rất nhiều khó khăn, hiểu được những kho khăn đó Chúng tôi cung cấp gói dịch vụ mở hộ kinh doanh tại quận Thanh Xuân/xin giấy phép hộ kinh doanh tại quận Thanh Xuân với mục tiêu hỗ trợ công dân tiếp cận được quy định pháp luật về hộ kinh doanh.

Quy trình dịch vụ mở hộ kinh doanh tại quận Thanh Xuân

Bước 1. Kiểm tra thông tin mã số thuế của chủ hộ. Chủ hộ gửi ảnh Căn cước công dân để văn phòng kiểm tra thông tin về mã số thuế của chủ hộ kinh doanh có đáp ứng điều kiện mở hộ kinh doanh tại quận Thanh Xuân hay không.

Bước 2. Yêu cầu chủ hộ cung cấp thông tin mở hộ kinh doanh

Thông tin công dân cần chuẩn bị thành lâp hộ kinh doanh tại quận Thanh Xuân

– Tên hộ kinh doanh (liên hệ trước Luật Bạch Minh để được tư vấn Tên hộ kinh doanh đúng quy định pháp luật ngoài ra để tạo dựng thương  hiệu của hộ kinh doanh sau này)

– Địa chỉ đặt hộ kinh doanh tại quận Thanh Xuân

– Ngành nghề/lĩnh vực hoạt động kinh doanh

– Thông tin số vốn kinh doanh của hộ kinh doanh

Bước 3. Soạn hồ sơ mở hộ kinh doanh và đại diện chủ hộ kinh doanh tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép hộ kinh doanh tại Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Về việc ủy quyền đại diện, văn phòng sẽ đại diện chủ hộ tiến hành toàn bộ thủ tục như: nộp hồ sơ thành lập hộ kinh doanh, nộp lệ phí cấp giấy phép hộ kinh doanh, nộp bổ sung giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép và nhận giấy phép hộ kinh doanh sau đó bàn giao lại chủ hộ.

xác nhận ngành nghề kinh doanh công ty
Dịch vụ mở hộ kinh doanh tại quận Thanh Xuân

Chi phí mở hộ kinh doanh tại quận Thanh Xuân

Chi phí sẽ bao gồm phí dịch vụ xin giấy phép hộ kinh doanh gồm: phí tư vấn, soạn hồ sơ, đại diện toàn bộ thủ tục xin giáy phép hộ kinh doanh tại cơ quan cấp phép và phí, lệ phí nhà nước về việc cấp giấy phép hộ kinh doanh.

Phí dịch vụ sẽ phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh của từng hộ kinh doanh vì vậy để được báo phí chi tiết chủ hộ liên hệ trực tiếp đến Văn phòng luật sư.

Ai được quyền mở hộ kinh doanh tại quận Thanh Xuân

– Là người công dân Việt Nam trừ Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

– Không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

– Không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác đang trong tình trạng hoạt động

Điều kiện mở hộ kinh doanh tại quận Thanh Xuân

– Có địa chỉ trụ sở của hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh tại quận Thanh Xuân

– Tên hộ kinh doanh không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh; không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh

– Lĩnh vực kinh doanh của hộ kinh doanh không thuộc ngành nghề cấm kinh doanh.

– Chủ hộ kinh doanh đủ điều kiện mở hộ kinh doanh và không thuộc đối tượng cấm mở hộ kinh doanh

– Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh được soạn đầy đủ và đúng theo quy định pháp luật

 1. Mẫu giấy chứng nhận hộ kinh doanh tại quận Thanh Xuân

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN/HUYỆN…
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Mã số hộ kinh doanh: ………………..

Mã số đăng ký hộ kinh doanh: ………………..

Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày……tháng……năm……

 1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………
 2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: ……………………….

Điện thoại: …………………….  Fax: ………………………

Email: ………………………. Website: ………………..

 1. Ngành, nghề kinh doanh:……………………………

STT

Tên ngành

ngành

Ngành, nghề kinh doanh chính

 1. Vốn kinh doanh:…………………………………
 2. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (ghi một trong các chủ thể sau): Cá nhân/Các thành viên hộ gia đình
 3. Thông tin về chủ hộ kinh doanh

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):………………..

Giới tính:………………..

Sinh ngày:……………………. /………. /………. Dân tộc:…………… Quốc tịch:.

Số căn cước công dân/chứng minh nhân dân:…………………….

Ngày cấp:…………………….. /………. /………. Nơi cấp:………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………

Địa chỉ liên lạc:……………………………………..

 1. Danh sách thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh (chỉ ghi trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh):

STT

Tên thành viên

Quốc tịch

Địa chỉ liên lạc

Địa chỉ thường trú

Số CCCD/CMND

Ghi chú

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

                   

Các khoản thuế của hộ kinh doanh tại quận Thanh Xuân

Thuế môn bài của hộ kinh doanh. Thuế môn bài của hộ kinh doanh được nộp vào đầu năm sau năm hoạt động hộ kinh doanh.

Thuế khoán của hộ kinh doanh. Cách tính mức thuế khoán hộ kinh doanh như sau:

Căn cứ tính thuế khoán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu. Theo đó, mức thuế khoán hộ kinh doanh cá thể sẽ được tính theo công thức sau đây:

– Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

– Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó tỷ lệ thuế GTGT, TNCN của chủ hộ kinh doanh cụ thể được quy định như sau:

STT

Danh mục ngành nghề

Tỷ lệ % tính thuế GTGT

Thuế suất 

thuế TNCN

1.

Phân phối, cung cấp hàng hóa

– Hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng);

– Khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho hộ khoán;

1%

0,5%

– Hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa không chịu thuế GTGT, không phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0% theo pháp luật về thuế GTGT;

– Hoạt động hợp tác kinh doanh với tổ chức thuộc nhóm ngành nghề này mà tổ chức có trách nhiệm khai thuế GTGT đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh theo quy định;

– Khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho hộ khoán gắn với mua hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, không phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0% theo pháp luật về thuế GTGT;

– Khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác.

0,5%

2.

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

– Dịch vụ lưu trú gồm: Hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai khác; hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn không phải là căn hộ cho sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự; hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú cùng dịch vụ ăn uống hoặc các phương tiện giải trí;

– Dịch vụ bốc xếp hàng hóa và hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải như kinh doanh bến bãi, bán vé, trông giữ phương tiện;

– Dịch vụ bưu chính, chuyển phát thư tín và bưu kiện;

– Dịch vụ môi giới, đấu giá và hoa hồng đại lý;

– Dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán; dịch vụ làm thủ tục hành chính thuế, hải quan;

– Dịch vụ xử lý dữ liệu, cho thuê cổng thông tin, thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông; quảng cáo trên sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số;

– Dịch vụ hỗ trợ văn phòng và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác;

– Dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, vũ trường, bi-a, internet, game;

– Dịch vụ may đo, giặt là; cắt tóc, làm đầu, gội đầu;

– Dịch vụ sửa chữa khác bao gồm: sửa chữa máy vi tính và các đồ dùng gia đình;

– Dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát thi công xây dựng cơ bản;

– Các dịch vụ khác thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 10%;

– Xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu (bao gồm cả lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp);

5%

2%

– Hoạt động cung cấp dịch vụ không chịu thuế GTGT, không phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0% theo pháp luật về thuế GTGT;

– Hoạt động hợp tác kinh doanh với tổ chức thuộc nhóm ngành nghề này mà tổ chức có trách nhiệm khai thuế GTGT đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh theo quy định;

– Khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác;

2%

– Cho thuê tài sản gồm:

+ Cho thuê nhà, đất, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi trừ dịch vụ lưu trú;

+ Cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển;

+ Cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ;

5%

5%

– Làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp;

– Khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác.

5%

3.

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

– Sản xuất, gia công, chế biến sản phẩm hàng hóa;

– Khai thác, chế biến khoáng sản;

– Vận tải hàng hóa, vận tải hành khách;

– Dịch vụ kèm theo bán hàng hóa như dịch vụ đào tạo, bảo dưỡng, chuyển giao công nghệ kèm theo bán sản phẩm;

– Dịch vụ ăn uống;

– Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác;

– Xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu (bao gồm cả lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp);

– Hoạt động khác thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 10%;

3%

1,5%

– Hoạt động không chịu thuế GTGT, không phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0% theo pháp luật về thuế GTGT;

– Hoạt động hợp tác kinh doanh với tổ chức thuộc nhóm ngành nghề này mà tổ chức có trách nhiệm khai thuế GTGT đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh theo quy định.

1,5%

4.

Hoạt động kinh doanh khác

– Hoạt động sản xuất các sản phẩm thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 5%;

2%

1%

– Hoạt động cung cấp các dịch vụ thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 5%;

– Hoạt động khác chưa được liệt kê ở các nhóm 1, 2, 3 nêu trên;

Mẫu giấy đề nghị thành lập hộ kinh doanh tại quận Thanh Xuân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Thanh Xuân, ngày … tháng … năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch quận Thanh Xuân

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………… Giới tính: …………

Sinh ngày: …./…./…….. Dân tộc: …………Quốc tịch: …………

Mã số thuế cá nhân (nếu có): ……………………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

□ Căn cước công dân            □ Chứng minh nhân dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ……………

Ngày cấp: …./…./…….. Nơi cấp: …………

Có giá trị đến ngày (nếu có): …./…./……..

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………

Tỉnh/Thành phố: ………………

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………

Điện thoại (nếu có): ……………. Email (nếu có): ……………………

Đăng ký hộ kinh doanh do tôi là chủ hộ với các nội dung sau:

 1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ……………………
 2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: quận Thanh Xuân

Tỉnh/Thành phố: thành phố Hà Nội

Điện thoại (nếu có): …………………………. Fax (nếu có): …………………………………….

Email (nếu có): ………………………………. Website (nếu có): ……………………………….

 1. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Ngành, nghề kinh doanh chính
(Đánh dấu x để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

 1. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số, bằng chữ, VNĐ): ………………

 1. Thông tin đăng ký thuế:

5.1. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………

Điện thoại (nếu có): ………………………. Email (nếu có): ……………………

5.2. Ngày bắt đầu hoạt động3 (trường hợp hộ kinh doanh dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì không cần kê khai nội dung này): /…./…./……..

5.3. Tổng số lao động (dự kiến): ………………

5.4. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh (Chỉ kê khai khi có địa điểm kinh doanh khác trụ sở hộ kinh doanh):

STT

Tên địa điểm kinh doanh

Địa chỉ kinh doanh

Ngày bắt đầu hoạt động

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ ấp/thôn

Phường/ xã

Quận/ huyện

Tỉnh/ thành phố

 1. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):

□ Cá nhân                  □ Các thành viên hộ gia đình

 1. Thông tin về các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh4:

STT

Họ tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ liên lạc

Số, ngày cấp, cơ quan cấp CCCD/CMND

Chữ ký

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tôi xin cam kết:

– Bản thân và các thành viên hộ kinh doanh (trường hợp hộ kinh doanh do các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập) không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

– Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)

 

Những sai sót hay gặp khi mở hộ kinh doanh tại quận Thanh Xuân

– Tên hộ kinh doanh hay bị trùng, chủ hộ kinh doanh thường lấy tên hộ kinh doanh theo chính tên của chủ hộ kinh doanh nên dẫn đến trường hợp bị trả hồ sơ vì do trùng với tên hộ kinh doanh khác đã đăng ký trước đó hoạt động tại quận Thanh Xuân

– Lựa chọn ngành nghề bị cấm hoạt động đối với hộ kinh doanh

– Chủ hộ kinh doanh có mã số thuế theo số chứng minh nhân dân khi đăng ký hộ kinh doanh dùng thông tin số căn cước công dân, trong trường hợp này khi ủy ban quận thanh xuân chuyển thông tin mở hộ kinh doanh sang cơ quan thuế thì cơ quan thuế sẽ từ chối duyệt và yêu cầu chủ hộ kinh doanh phải tiến hành thủ tục cập nhật thông tin mã số thuế từ số chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân tại cơ quan thuế quản lý.

– Kê khai mã ngành nghề của hộ kinh doanh sai so với quy định.

– Thiếu giấy tờ kèm theo hồ sơ thành lập hộ kinh doanh tại quận Thanh Xuân, đối với một số lĩnh vực đặc thù có điều kiện thì hồ sơ mở hộ kinh doanh sẽ yêu cầu thêm các giấy tờ như: hợp đồng thuê nhà, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, chứng chỉ hành nghề đối với một số hộ kinh doanh lĩnh vực dich vụ khám chữa bệnh…….


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com

Chat với Luật Sư
Chat ngay