Văn bản pháp luật về Nhà ở của Việt Nam mới nhất

So với các lĩnh vực pháp luật khác thì hệ thống Văn bản pháp luật về Nhà ở của Việt Nam được coi là khá mới, cụ thể là Luật Nhà ở Việt Nam được Quốc hội thông qua lần đầu vào ngày 29/11/2005, trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung vào năm 2009 và đến năm 2014 Quốc hội đã thông qua luật Nhà ở năm 2014 nhằm kịp thời điều chỉnh các quan hệ pháp luật phát sinh về nhà ở.

Nhằm cung cấp một cách tổng quát và chi tiết nhất về hệ thống các văn bản pháp luật Nhà ở hiện hành theo Luật Nhà ở năm 2014 , Luật Bạch Minh đã tổng hợp và phân chia các Văn bản pháp luật theo các lĩnh  vực điều chỉnh cụ thể nhằm tiện cho việc tìm kiếm các văn bản pháp luật.

Tuy nhiên trên thực tế cho thấy cho dù đã phân chia nhưng nếu cần tìm hiểu các quy định của pháp luật nhà ở trong một lĩnh vực vụ thể vẫn là một việc khó khăn cho người tìm. Chính vì lẽ đó, để có thể hiểu được đầy đủ các Quy định của pháp luật điều chỉnh một quan hệ trong thời điểm cụ thể, Quý Khách nên tìm kiếm sự tư vấn và trợ giúp pháp lý của các Luật sư trong việc tư vấn pháp luật về Nhà ở. Bởi lẽ, ngoài việc tìm kiếm chính xác các quy định của pháp luật điều chỉnh thì Luật sư sẽ tư vấn cho Khách hàng về việc áp dụng pháp luật qua đó giúp Khách hàng có các quyết định phù hợp nhất nhằm tránh được các rủi ro về pháp lý cũng như có phương án nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cao nhất của mình.

Mọi yêu cầu Tư vấn và giải đáp thắc mắc liên quan đến lĩnh vực Nhà ở Quý khách vui lòng liên hệ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Trụ sở chính: Số 26, Ngõ 1/2 Vũ Trọng Khánh – KĐT Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

– VPĐD tại TP Hồ Chí Minh: 30/99/21, Lâm Văn Bền, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

– Điện thoại/Zalo: 0904 152 023- 0865 28 58 28

– Hoặc Quý khách gửi thông tin qua Emailluatbachminh@gmail.com

1. Các Quy định chung về pháp luật về Nhà ở

– Luật Nhà ở số: 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014.

– Nghị định số: 37/2015/NĐ-CP ngày 22 /04/ 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 15/06/ 2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

– Nghị định số: 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

– Nghị định số: 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

– Nghị định số: 30/2019/NĐ-CP ngày 28/03/2019 của Chính phủ  sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

– Nghị định số: 30/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

– Nghị định số: 50/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

– Văn bản hợp nhất số: 02/VBHN-BXD ngày 17/07/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.(Hợp nhất Nghị định số  37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 và Nghị định số 50/2021 /NĐ-CP  ngày 01 /04/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng).

– Công văn số: 1436/BXD-QLN ngày 30/6/2015 thực hiện Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

– Thông tư số: 26/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.

– Thông tư số: 19/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở.

– Thông tư số: 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

– Thông tư số: 01/2019/TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

2. Các Văn bản pháp luật về Nhà ở riêng lẻ

– Luật Nhà ở số: 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014.

– Nghị định số: 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

– Nghị định số: 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

– Nghị định số: 30/2019/NĐ-CP ngày 28/03/2019 của Chính phủ  sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

– Nghị định số: 30/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

– Công văn số: 1436/BXD-QLN ngày 30/6/2015 thực hiện Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

– Thông tư số: 19/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở.

– Thông tư số: 22/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng Bãi bỏ Khoản 1 Điều 28 của Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

– Thông tư số: 23/2016/TT-BXD ngày 01/07/2016 của Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành.

– Thông tư số: 01/2019/TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

3. Các Văn bản pháp luật về Nhà Chung cư:

– Luật Nhà ở số: 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014.

– Nghị định số: 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

– Nghị định số: 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

– Nghị định số: 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

– Nghị định số: 139/2017/NĐ-CP ngày 27/ 11/ 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

– Nghị định số: 30/2019/NĐ-CP ngày 28/03/2019 của Chính phủ  sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

– Nghị định số: 30/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

– Thông tư số: 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư.

– Công văn số: 1436/BXD-QLN ngày 30/6/2015 thực hiện Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

– Thông tư số: 26/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.

– Thông tư số: 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

– Thông tư số: 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;

– Thông tư số: 19/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở.

– Thông tư số: 22/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng Bãi bỏ Khoản 1 Điều 28 của Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

– Thông tư số: 23/2016/TT-BXD ngày 01/07/2016 của Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành.

– Thông tư số: 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

– Thông tư số: 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư.

– Thông tư số: 10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/ 2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 /02/ 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

– Thông tư số: 01/2019/TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

– Thông tư số: 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ Xây dựng về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các  Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng Nhà chung cư;

– Văn bản hợp nhất số: 08/VBHN-BXD ngày 17/12/2019 của Bộ xây dựng ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng Nhà chung cư (Hợp nhất các Thông tư số: 02/2016/TT-BXD Ban hành quy chế quản lý sử dụng Nhà Chung cư; Thông tư số 22/2016/TT-BXD bãi bỏ Bãi bỏ Khoản 1 Điều 28 của Thông tư số 02/2016/TT-BXD; Thông tư số 28/2016/TT-BXD  và Thông tư số: 06/2019/TT-BXD ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư).

– Văn bản hợp nhất số: 09/VBHN-BXD ngày 17/12/2019 của Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

4. Các quy định của pháp luật về Nhà ở Công vụ:

– Luật Nhà ở số: 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014.

– Nghị định số: 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

– Quyết định số: 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ.

– Nghị định số: 30/2019/NĐ-CP ngày 28/03/2019 của Chính phủ  sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

– Nghị định số: 30/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

– Công văn số: 1436/BXD-QLN ngày 30/6/2015 thực hiện Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

– Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp Công lập và các tổ chức có sử dụng Ngân sách Nhà nước.

– Thông tư số: 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Quản lý, sử dụng nhà ở Công vụ

– Thông tư số: 19/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở.

– Văn bản hợp nhất số: 02/VBHN-BXD ngày 04/03/2020 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý sử dụng Nhà ở Công vụ.

5. Quy định pháp luật về Hợp đồng mua bán Nhà ở:

– Luật Nhà ở số: 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014.

– Bộ luật dân sự năm 2015 (Các quy định về Hợp đông mua bán Nhà ở áp dụng như Hợp đồng mua bán tài sản từ điều 430 đến điều 454).

– Nghị định số: 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

– Công văn số: 1436/BXD-QLN ngày 30/6/2015 thực hiện Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

– Thông tư số: 19/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở.

6. Quy định về Quyền sở hữu nhà ở của các tổ chức cá nhân nước ngoài:

– Luật Nhà ở số: 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014.

– Nghị định số: 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

– Thông tư số: 19/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở.

7. Quy định về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nhà ở:

– Luật Nhà ở số: 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014.

– Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020.

– Nghị định số: 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/ 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

– Nghị định số: 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

– Nghị định số: 06/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ Quy định Xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com

Chat với Luật Sư
Chat ngay