Thủ tục xác nhận Văn bằng du học nước ngoài

Xác nhận Văn bằng du học nước ngoài nhằm mục đích xác định trình độ đào tạo của người được cấp văn bằng du học nước ngoài với trình độ đào tạo tương đương tại Việt Nam. Việc xác nhận đang là một yêu cầu khi các học sinh, sinh viên Việt Nam sau thời gian học tập, nghiên cứu về nước làm việc, công tác.

Hiện nay, việc xác nhận Văn bằng du học nước ngoài được Bộ giáo dục và Đào tạo quy định khá cụ thể, chi tiết. theo đó người xin xác nhận cần chuẩn bị hồ sơ tương ứng với từng Văn bằng và tiến hành qua các bước sau:

Xác nhận Văn bằng du học nước ngoài
Xác nhận Văn bằng du học nước ngoài

1. Hồ sơ xác nhận Văn bằng cử nhân du học nước ngoài:

(1) Đơn đề nghị công nhận văn bằng cử nhân du học nước ngoài được làm theo Mẫu tại Phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư số 13 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tại. (Yêu cầu Người đề nghị công nhận tiến hành khai thông tin vào Tờ khai điện tử, sau khi hoàn thành thì tải Tờ khai, in đơn và ký tên);

(2) Văn bằng Đại học/Cử nhân xin xác nhận (Yêu cầu 01 bản được dịch công chứng sang tiếng Việt. Nếu văn bằng do Trung Quốc cấp cần nộp 01 bản dịch công chứng học vị);

(3) Bảng điểm theo văn bằng Đại học/Cử nhân (Yêu cầu 01 bản dịch công chứng sang tiếng Việt). Trong trường hợp học liên thông hoặc chuyển tiếp vào trình độ đại học phải có minh chứng bằng và bảng điểm bậc dưới;

(4) Phụ lục văn bằng Đại học/Cử nhân (nếu có). (yêu cầu 01 bản dịch công chứng sang tiếng Việt phụ lục văn bằng); 

(5) Các chứng cứ chứng minh thời gian học tập tại nước ngoài như:

– Hộ chiếu bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu (khi nộp trực tiếp) hoặc bản sao công chứng hộ chiếu minh chứng thời gian học tập tại nước ngoài hoặc

– Quyết định cử đi học và Quyết định tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền;

Lưu ý: Đối với những trường hợp không còn hộ chiếu để chứng minh thời gian học tập tại nước ngoài, người đề nghị cần khai đầy đủ thông tin xác minh theo mẫu gửi Trung tâm Công nhận văn bằng (VN-NARIC) kèm hồ sơ để phục vụ trong quá trình thẩm định.

2. Hồ sơ xác nhận Văn bằng Thạc sĩ du học nước ngoài:

(i) Đơn đề nghị xác nhận Văn bằng Thạc sĩ du học nước ngoài theo Mẫu tại Phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư số 13 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tại. (Yêu cầu Người đề nghị công nhận tiến hành khai thông tin vào Tờ khai điện tử, sau khi hoàn thành thì tải Tờ khai, in đơn và ký tên);

 (ii) Văn bằng Thạc sĩ xin xác nhận (Yêu cầu 01 bản được dịch công chứng sang tiếng Việt. Nếu văn bằng do Trung Quốc cấp cần nộp 01 bản dịch công chứng học vị);

(iii) Bảng điểm theo bằng Thạc sĩ xin xác nhận (Yêu cầu 01 bản dịch công chứng sang tiếng Việt);

(iv) Phụ lục Văn bằng Thạc sĩ xin xác nhận (nếu có). (yêu cầu 01 bản dịch công chứng sang tiếng Việt phụ lục văn bằng); 

(v) Các văn bản thể hiện tính hợp pháp của văn bằng đại học/cử nhân trước khi học Thạc sĩ, gồm:

– 01 bản sao công chứng văn bằng đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt);

– 01 bản sao công chứng kết quả quá trình học tập đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt).

(vi) Các chứng cứ chứng minh thời gian học tập tại nước ngoài như:

– Hộ chiếu bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu (khi nộp trực tiếp) hoặc bản sao công chứng hộ chiếu minh chứng thời gian học tập tại nước ngoài hoặc

– Quyết định cử đi học và quyết định tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền;

Lưu ý: Đối với những trường hợp không còn hộ chiếu để chứng minh thời gian học tập tại nước ngoài, người đề nghị cần khai đầy đủ thông tin xác minh theo mẫu gửi Trung tâm Công nhận văn bằng (VN-NARIC) kèm hồ sơ để phục vụ trong quá trình thẩm định.

3. Hồ sơ xác nhận Văn bằng Tiến sĩ du học nước ngoài:

 (i) Đơn đề nghị xác nhận Văn bằng Tiến sĩ theo Mẫu tại Phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư số 13 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tại. (Yêu cầu Người đề nghị công nhận tiến hành khai thông tin vào Tờ khai điện tử, sau khi hoàn thành thì tải Tờ khai, in đơn và ký tên);

 (ii) Văn bằng Tiến sĩ xin xác nhận (Yêu cầu 01 bản được dịch công chứng sang tiếng Việt. Nếu văn bằng do Trung Quốc cấp cần nộp 01 bản dịch công chứng học vị);

(iii) Bảng điểm theo Văn bằng Tiến sĩ (Yêu cầu 01 bản dịch công chứng sang tiếng Việt);

(iv) Phụ lục Văn bằng Tiến sĩ (nếu có). (yêu cầu 01 bản dịch công chứng sang tiếng Việt phụ lục văn bằng); 

(v) Các văn bản thể hiện tính hợp pháp về trình độ học vấn đầu vào trước khi học Tiến sĩ, gồm:

– 01 bản sao văn bằng Thạc sĩ (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– 01 bản sao kết quả học tập Thạc sĩ (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– 01 bản sao văn bằng Đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– 01 bản sao kết quả học tập Đại học (nếu do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

Lưu ý: Đối với một số trường hợp cụ thể, theo Quy chế tuyển sinh của nước cấp bằng, có thể học thẳng từ chương trình kỹ sư/bác sĩ, hoặc đại học kết quả loại giỏi…. vào thẳng chương trình nghiên cứu sinh.

(vi) Minh chứng về Luận án tiến sĩ được đăng tải trên website của Thư viện nước sở tại hoặc thư viện của cơ sở giáo dục cấp bằng (đường link); Minh chứng về các bài báo khoa học quốc tế được đăng trên mạng (nếu có, chỉ cần gửi các đường link).

(vii) Các chứng cứ chứng minh thời gian học tập tại nước ngoài như:

– Hộ chiếu bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu (khi nộp trực tiếp) hoặc bản sao công chứng hộ chiếu minh chứng thời gian học tập tại nước ngoài hoặc

– Quyết định cử đi học và quyết định tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền;

Lưu ý: Đối với những trường hợp không còn hộ chiếu để chứng minh thời gian học tập tại nước ngoài, người đề nghị cần khai đầy đủ thông tin xác minh theo mẫu gửi Trung tâm Công nhận văn bằng (VN-NARIC) kèm hồ sơ để phục vụ trong quá trình thẩm định.

4. Thủ tục xác nhận Văn bằng du học nước ngoài:

Bước 1: Đăng ký tài khoản tại trang Dịch vụ công của Bộ giáo dục và đào tạo tại trang

https://dichvucong.moet.gov.vn/web/guest/home

Bước 2: Khai đầy đủ thông tin trên tờ khai điện tử ( khai xong tải Tờ khai về in và ký tên)

Bước 3: Chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ xin công nhận. Danh mục hồ sơ được liệt kê từng trường hợp văn bằng du học cần xin xác nhận nêu trên.

Bước 4: Nộp phí xác nhận Văn bằng du học nước ngoài

Bước 5: Nộp hồ sơ xác nhận Văn bằng du học nước ngoài

Bước 6: Nhận kết quả xác nhận Văn bằng du học nước ngoài

Sau 20 ngày làm việc, Trung tâm Công nhận văn bằng – Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ gửi email thông báo cho người có văn bằng nhận kết quả (Giấy công nhận hoặc Công văn trả lời nếu chưa/không được công nhận) theo một trong hai cách sau:

– Cách 1: Nhận kết quả trực tiếp

Người có văn bằng hoặc người được Uỷ quyền đến Trung tâm Công nhận văn bằng nhận Văn bằng vào tất cả các ngày trong tuần, trừ ngày nghỉ và ngày lễ theo quy định. Nhớ mang theo giấy tờ tùy thân là Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

– Cách 2: Nhận kết quả qua bưu điện

Người có văn bằng trả lời email báo kết quả, đề nghị Trung tâm Công nhận văn bằng gửi chuyển phát nhanh đảm bảo kèm theo việc xác nhận địa chỉ, số điện thoại người nhận kết quả. Trung tâm Công nhận văn bằng sẽ gửi ngay sau khi nhận được yêu cầu và phí dịch vụ do người có văn bằng chi trả.

Để nhận kết quả qua đường chuyển phát nhanh đảm bảo, người yêu cầu phải trả thêm khoản phí chuyển phát là: 50.000 đồng/hồ sơ.

5. Phí lệ phí xác nhận Văn bằng du học nước ngoài:

Căn cứ Thông tư số 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam. Mức thu phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng như sau:

– Phí xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài hợp pháp cấp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài là 500.000 đồng/văn bằng.

Ngoài khoản phí  xác minh nói trên, người đề nghị công nhận phải trả thêm phí Chuyển phát kết quả nếu yêu cầu nhận kết quả qua bưu điện, phí xác minh  và phí xác nhận hình thức đào tạo nếu cơ sở đào tạo nước ngoài không gửi thư xác nhận hình thức đào tạo cho Trung tâm Công nhận văn bằng – Bộ Giáo dục và đào tạo để xác thực hình thức đào tạo đối với người được cấp văn bằng.

7. Mẫu Văn bản xác nhận Văn bằng cử nhân du học nước ngoài

8. Dịch vụ xin xác nhận văn bằng du học nước ngoài.

Liên quan đến yêu cầu xác nhận văn bằng du học nước ngoài. Luật Bạch Minh cung cấp dịch vụ sau:

– Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến thủ tục công nhận Văn bằng;

– Hỗ trợ khách hàng đăng ký tải khoản và hỗ trợ khai thông tin vào tờ khai đề nghị công nhận Văn bằng

-Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Trung tâm công nhận Văn bằng và theo dõi quá trình giải quyết;

– Đại diện khách hàng nhận kết quả và bàn giao trả lại cho khách hàng

Mọi yêu cầu tư vấn và Báo giá về dịch vụ xin xác nhận Văn bằng nước ngoài xin Quý khách vui lòng liên hệ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

– Trụ sở chính: Số 26, Ngõ ½, đường Vũ Trọng Khánh, KĐT Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

– Điện thoại: 0243.7756817 – Zalo/viber: 0904 152 023

– VPĐD tại TP Hồ Chí Minh: 30/99/21, Lâm Văn Bền, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

– Điện thoại/Zalo: 0865 28 58 28

– Hoặc Quý khách gửi yêu cầu tư vấn và báo phí qua Emailluatbachminh@gmail.com

9. Các thắc mắc liên quan đến việc xác nhận văn bằng du học nước ngoài:

Câu 1: Bạn Hoài Anh ở Đà nẵng hỏi về thẩm quyền xác nhận văn bằng nước ngoài:

Muốn được tư vấn và giải đáp về cơ quan có thẩm quyền xác nhận Văn bằng nước ngoài tại Việt Nam?

Trả lời: Tại Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền công nhận Văn bằng du học nước ngoài được quy định như sau:

(Trích Quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam”

“Điều 6: Thẩm quyền công nhận văn bằng

  1. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương.
  2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.”

Như vậy tuỳ thuộc vào Văn bằng mà bạn xin xác nhận bạn có thể liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng hoặc Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin xác nhận.

Câu 2: Xin hỏi luật sư, có quy định nào bắt buộc phải xác nhận Văn bằng du học nước ngoài hay không?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019 và Thông tư số 13/2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam thì việc công nhận văn bằng nước ngoài không phải là yêu cầu bắt buộc của Bộ Giáo dục mà do đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động, hoặc nhu cầu cá nhân.

Như vậy, không có quy định nào bắt buộc mọi Văn bằng Văn bằng du học nước ngoài phải xác nhận/công nhận. Và thực tế Bộ Giáo dục và Đạo tạo chỉ tiến hành thủ tục để công nhận văn bằng khi nhận được yêu cầu và hồ sơ

Câu 3: Xin cho hỏi, trường hợp của tôi được Trường cử đi  làm nghiên cứu sinh tại Nhật Bản thì có phải công nhận Văn bằng nước ngoài hay không?

Trả lời:

Theo quy định Luật Giáo dục năm 2019 và Thông tư số 13/2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo thì Không phải mọi Văn bằng do cơ sở giáo dục của nước ngoài cấp cho học sinh/sinh viên/nghiên cứu sinh Việt Nam đều phải xin công nhận. Theo đó, các trường hợp sau được miễn công nhận Văn bằng gồm:

– Văn bằng của cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của hiệp định, thỏa thuận về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Danh sách các cơ sở giáo dục của nước ngoài được bộ Giáo dục và đào tạo Công bố Quý vị tham khảo tại đây.

 – Văn bằng của cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học bằng ngân sách Nhà nước;

– Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt từ thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018) có hiệu lực thi hành.

Cũng xin lưu ý với bạn: Để được miễn công nhận, các Văn bằng của cơ sở giáo dục nước ngoài nêu trên phải  đáp ứng các yêu cầu và điều kiện sau:

– Tên văn bằng phù hợp với quy định về văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam;

– Thời gian đào tạo và điều kiện tuyển sinh phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

–  Đào tạo theo hình thức trực tiếp hoặc đào tạo theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến mà thời lượng giảng dạy trực tuyến không quá 30% tổng thời lượng của chương trình.


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com

Chat với Luật Sư
Chat ngay