Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là một yêu cầu bắt buộc phải thực hiện trong trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài có sự thay đổi các nội dung dự án đầu tư đã được cấp phép như thay đổi vốn đầu tư, địa điểm đầu tư, quy mô đầu tư.. cụ thể

Theo Luật Đầu tư, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài nếu có nhu cầu thay đổi nội dung dự án đầu tư ra nước ngoài liên quan đến nhà đầu tư thực hiện dự án, địa điểm đầu tư, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tiến độ đầu tư, ưu đãi đầu tư, việc sử dụng lợi nhuận để thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài, nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1. Các trường hợp phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

– Các trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài thay đổi nội dung dự án đầu tư ra nước ngoài liên quan đến nhà đầu tư thực hiện dự án, địa điểm đầu tư, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tiến độ đầu tư, ưu đãi đầu tư, việc sử dụng lợi nhuận để thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài

– Nhà đầu tư là tổ chức thay đổi tên, thay đổi mã số doanh nghiệp;

– Thay đổi mã số doanh nghiệp đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp;

– Thay đổi nội dung thực hiện dự án như: Lĩnh vực đầu tư, vốn đầu tư, mục tiêu đầu tư, tiến độ đầu tư.

2. Các thay đổi nhưng không phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưra nước ngoài:

– Thay đổi các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ngoài trừ Tên và Mã số doanh nghiệp)

–  Nhà đầu tư là cá nhân thay đổi loại giấy tờ cá nhân hoặc thay đổi số, ngày cấp của giấy tờ cá nhân của mình.

Lưu ý:

Mặc dù không phải tiến hành thủ tục thay đổi nhưng khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư ra nước ngoài với các cơ quan liên quan, Nhà đầu tư cung cấp bản chính để đối chiếu hoặc nộp bản sao hợp lệ các loại giấy tờ đã được thay đổi cho cơ quan có liên quan để được xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan theo quy định.

3. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Bản sao CMND/ Thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân hoặc

– Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý nếu nhà đầu tư là tổ chức:

– Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài.

Lưu ý:

– Đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, khi điều chỉnh các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

– Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

– Trường hợp dự án sau khi điều chỉnh có vốn đăng ký chuyển ra nước ngoài bằng ngoại tệ tương đương 20 tỷ đồng trở lên thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

4. Thẩm quyền tiếp nhận và thời gian giải quyết:

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tiếp nhận và thẩm định hồ sơ Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Ngoại trừ các trường hợp sau khi điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài dẫn đến Dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Mọi yêu cầu tư vấn về hồ sơ thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài xin Quý vị vui lòng liên hệ:

PHÒNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Trụ sở chính: Số 26, Ngõ 1/2 Vũ Trọng Khánh – KĐT Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

VPĐD tại TP Hồ Chí Minh: 30/99/21, Lâm Văn Bền, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại/Zalo: 0904 152 023 – 0865.28.58.28

Hoặc Quý khách gửi yêu cầu tư vấn qua Emailluatbachminh@gmail.com


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com

Chat với Luật Sư
Chat ngay