Thủ tục ly hôn thuận tình tại Quận Nam Từ Liêm

1. Các trường hợp ly hôn thuận tình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án quận Nam Từ Liêm

Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về thẩm quyền của Toà án thì Toà án nhân dân Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội có thẩm quyền giải quyết các yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn nếu:

– Cả hai vợ chồng đều cư trú tại Quận Nam Từ Liêm; hoặc

– Một bên vợ hoặc bên chồng đăng ký cư trú tại Quận Nam Từ Liêm và các bên có văn bản thoả thuận về việc lựa chọn Toà án nhân dân Quận Nam Từ Liêm giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn; .

2. Cách nộp đơn ly hôn thuận tình tại Toà án nhân dân Quận Nam Từ Liêm

Khi vợ chồng có yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn thuận tình  tại Quận Nam Từ Liêm, các bạn liên hệ theo địa chỉ sau:

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM

Địa chỉ: Đường Liên Cơ, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3. Hồ sơ ly hôn thuận tình nộp cho Toà án Quận Nam Từ Liêm gồm những gì

– Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn (ghi vào Mẫu đơn có đóng dấu của Toà án nhân Quận Nam Từ Liêm);

– Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (trường hợp mất bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn phải xin bản sao của UBND cấp xã/phường nơi trước đây đã đăng ký kết hôn);

– Giấy tờ cá nhân như: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của hai vợ/chồng (bản sao công chứng);

– Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của vợ chồng như: Giấy xác nhận nơi cư trú của công an Phường (theo mẫu CT 07) thể hiện nơi cư trú của vợ chồng tại Quận Nam Từ Liêm hoặc Giấy đăng ký tạm trú, xác nhận tạm trú tại Quận Nam Từ Liêm để chứng minh thẩm quyền của Toà án nhân dân quận Nam Từ Liêm),

– Bản chính Giấy khai sinh kèm bản sao hoặc Bản trích lục khai sinh của các con chung (nếu vợ chồng có con chung);

– Bản sao các giấy tờ về tài sản chung (nếu có) như: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ); Giấy Chứng nhận đăng ký ô tô, xe máy; Sổ tiết kiệm ngân hàng….

– Bản tự khai ghi nhận ý kiến nguyện vọng của con về mong muốn được ở với bố hoặc mẹ khi bố mẹ ly hôn (trường hợp vợ chồng có con chung trên (07) bảy tuổi);

4. Mẫu đơn ly hôn thuận tình tại Quận Nam Từ Liêm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Nam Từ Liêm, ngày ….. tháng …. năm 2024


ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: Công nhận thuận tình ly hôn)

Kính gửi: Tòa án nhân dân Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Họ tên người yêu cầu:

  1. Họ tên chồng: Nguyễn A Sinh năm: …………

Số Căn cước công dân ………..do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày …………………..

Địa chỉ: ……………………., quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: …………………… số fax: ……………….……… (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………… (nếu có)

  1. Tên vợ: Lê Thị B Sinh năm: ……………

Số Căn cước công dân ………..do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày …………………..

Địa chỉ: ……………………., quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: …………………… số fax: ……………….……… (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………… (nếu có)

Chúng tôi xin trình bày với Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm việc cụ thể như sau:

  1. Về quan hệ hôn nhân:

……..…..trình bày quá trình kết hôn và nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng và quá trình hoà giải gia đình (nếu có)…………

………………………………………………………………………………………….

chúng tôi đề nghị Tòa án giải quyết cho chúng tôi được thuận tình ly hôn.

  1. Về con chung: (nếu có)

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

  1. Về tài sản chung: (nếu có)

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

  1. Về công nợ: (nếu có)

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực. Kính đề nghị Quý Toà xem xét giải quyết.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Người Chồng                                               Người vợ

Lưu ý:

– Ngoài Đơn yêu cầu, vợ chồng cần chuẩn bị các giấy tờ chứng minh cho yêu cầu như: Căn cước công dân; Giấy Đăng ký kết hôn; Xác nhận nơi cư trú theo mẫu CT 07 của Công an Phường xác nhận vợ hoặc chồng đang cư trú tại Quận Nam Từ Liêm và Các giấy tờ liên quan khác như Giấy khai sinh của các con chung, giấy tờ về tài sản chung, giấy tờ về công nợ chung;

5. Thủ tục giải quyết ly hôn thuận tình tại Tòa án Quận Nam Từ Liêm

Theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành, việc giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn được Toà án Quận Nam Từ Liêm thực hiện theo trình tự các bước sau:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn tại Toà án nhân dân Quận Nam Từ Liêm

Cách thức:

+ Đơn và giấy tờ kèm theo Đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc công nhận thuận tình ly hôn được nộp trực tiếp; hoặc

+ Đơn và giấy tờ kèm theo Đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc công nhận thuận tình ly hôn được gửi qua Bưu điện đến Tòa án nhân dân Quận Nam Từ Liêm theo địa chỉ trên.

Bước 2: Toà án kiểm tra hồ sơ và tiếp nhận đơn yêu cầu:

Sau khi nhận được Đơn và Giấy tờ kèm theo đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc công nhận thuận tình ly hôn, Trong thời hạn 03 ngày, Chánh án Tòa án sẽ phân công Thẩm phán giải quyết. Tùy theo từng trường hợp thẩm phán được phân công  sẽ có một trong 2 thông báo sau:

+  Trường hợp Đơn yêu cầu chưa ghi đầy đủ nội dung theo quy định hoặc thiếu các tài liệu kèm theo đơn yêu cầu thì Tòa án sẽ yêu cầu người nộp đơn sửa đổi, bổ sung. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi bổ sung, người yêu cầu phải tiến hành sửa đổi bổ sung; hoặc

+ Nếu Đơn yêu cầu hợp lệ và hồ sơ đã đầy đủ các tài liệu chứng cứ chứng minh cho yêu cầu, Thẩm phán Toà án Quận Nam Từ Liêm sẽ Thông báo cho các bên để nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí, vợ hoặc chồng (người yêu cầu) phải nộp tiền tạm ứng án phí tại Chi cục thi hành án dân sự Quận Nam Từ Liêm.

Nơi nộp án phí, lệ phí Tòa án tại Quận Nam Từ Liêm:

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN NAM TỪ LIÊM

Địa chỉ: Số 3 Đường Liên Cơ, phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Bước 3: Thông báo thụ lý việc hôn nhân gia đình:

Sau khi nộp tiền tạm ứng án phí, vợ hoặc chồng nộp lại biên lai nộp tiền cho Tòa án Quận Nam Từ Liêm. Tòa án sẽ có Thông báo thụ lý việc Hôn nhân gia đình.

Bước 4: Tòa án chuẩn bị xét đơn yêu cầu và mở phiên họp công khai để giải quyết việc yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn.

Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 01 tháng, kể từ ngày thụ lý. Trong thời gian chuẩn bị này, Tòa án có quyết định mở phiên họp giải quyết và tiến hành hòa giải công khai trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định.

Thẩm phán được phân công sẽ tiến hành hòa giải để vợ chồng đoàn tụ, giải thích quyền, nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ với con, về trách nhiệm cấp dưỡng…

Bước 5: Ra Quyết định công nhận thuận tình ly hôn

Nếu hòa giải không thành và vợ chồng không thay đổi yêu cầu ly hôn thì Tòa án lập Biên bản hoà giải không thành. Sau 07 ngày kể từ ngày hoà giải đoàn tụ không thành, nếu các bên không thay đổi ý kiến và vẫn yêu cầu ly hôn thì Toà án ra Quyết định công nhận thuận tình ly hôn gửi cho các đương sự. Quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ ngày quyết định công nhận thuận tình ly hôn có hiệu lực pháp luật.

Ngược lại, trong trường hợp nếu hòa giải thành, vợ chồng sẽ đoàn tụ với nhau thì Tòa án sẽ ra quyết định Đình chỉ giải quyết yêu cầu ly hôn thuận tình.

Về thời gian giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn: Đây là yêu cầu giải quyết việc dân sự nên thời gian giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn tại Toà án thông thường từ 45- 90 ngày tùy vào từng trường hợp. Trên thực tế, nếu có các vấn đề mà Toà án cần phải xác minh làm rõ thì thời gian giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn có thể kéo dài hơn.

6. Án phí, lệ phí Toà án khi giải quyết ly hôn tại Tòa án Quận Nam Từ Liêm

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí toà án thì Án phí, lệ phí Toà án khi giải quyết tranh chấp hôn nhân và gia đình được chia thành CÓ GIÁ NGẠCH KHÔNG GIÁ NGẠCH.

– Đối với yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn áp dụng án phí không có giá ngạch là: 300.000 đồng.

7. Văn bản pháp luật giải quyết ly hôn

– Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 các điều 55; 81, 82, 83

– Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (Điều 212, Điều 213 và Điều 397)

– Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

8. Dịch vụ luật sư tư vấn ly hôn tại Toà án nhân dân Quận Nam Từ Liêm

Nhằm đáp ứng các nhu cầu Tư vấn rất đa dạng của Khách hàng trong lĩnh vực ly hôn. Hiện tại Luật Bạch Minh cung cấp các gói dịch vụ như mô tả dưới đây:

– Gói Luật sư Tư vấn hồ sơ thủ tục ly hôn thuận tình: Theo đó, sau khi tiếp nhận yêu cầu và thông tin từ Quý Khách hàng, các luật sư của Luật Bạch Minh sẽ tiến hành tư vấn và giải đáp thắc mắc của Khách hàng liên quan đến hồ sơ, thủ tục ly hôn. Chúng tôi cũng tư vấn và đề xuất phương án để vợ chồng thống nhất giải quyết các vấn đề có liên quan đến con chung, tài sản chung, công nợ chung và gửi Khách hàng tham khảo các Mẫu đơn ly hôn chính xác.

– Gói Luật sư Tư vấn hồ sơ thủ tục ly hôn và hỗ trợ soạn thảo Đơn ly hôn, bản tự khai của vợ, chồng..: Theo đó, ngoài việc tư vấn, Luật sư sẽ soạn thảo Đơn ly hôn, Bản tự khai và các tài liệu liên quan khác gửi Khách hàng.

-Gói Luật sư tư vấn và trợ giúp pháp lý trọn gói: Với gói dịch vụ pháp lý này, các luật sư của Luật Bạch Minh sẽ hỗ trợ tối đa giúp Khách hàng giảm tối đa việc đi lại đến Toà án. Khách hàng chỉ cần có mặt trong một số trường hợp cần thiết theo quy định của Toà án. Về thời gian giải quyết sẽ nhanh và siêu nhanh đáp ứng các yêu cầu của từng Khách hàng.

Mọi yêu cầu Tư vấn và Báo phí dịch vụ Luật sư tư vấn ly hôn xin Quý khách vui lòng liên hệ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

– Trụ sở chính: Số 26, Ngõ 2/1 KĐT Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

– Điện thoại: 0243.7756814 – Zalo/viber: 0904 152 023

– VPĐD tại TP Hồ Chí Minh: 30/99/21, Lâm Văn Bền, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

– Điện thoại/Zalo: 0865 28 58 28

– Hoặc Quý khách gửi yêu cầu tư vấn và báo phí qua Emailluatbachminh@gmail.com


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com

Chat với Luật Sư
Chat ngay