Luật sư tư vấn pháp luật về Thừa kế

Liên quan đến việc thừa kế và giải quyết tranh chấp về thừa kế, sự tham gia tư vấn, soạn thảo và giải quyết các tranh chấp của Luật sư có vai trò rất quan trọng. Cụ thể Luật sư có thể tham gia thực hiện các công việc gì? và vì sao lại nói vai trò của Luật sư rất quan trọng chúng tôi xin nêu và phân tích trong từng giai đoạn dưới đây:

1. Luật sư tư vấn pháp lập di chúc thừa kế:

Theo quy định của pháp luật Dân sự, cá nhân là chủ sở hữu tài sản có mọi quyền năng của Chủ sở hữu bao gồm Quyền chiếm hữu, Quyền sử dụng và Quyền định đoạt trong đó việc lập Di chúc là thể hiện cao nhất về quyền định đoạt tài sản của mình sau khi chết.

Quy định là vậy, nhưng không phải mọi bản Di chúc được lập đều có hiệu lực pháp luật hoặc do nội dung bản di chúc quá chung chung, sơ sài khiến những người được hưởng thừa kế theo Di chúc không thể thực hiện việc phân chia di sản theo đúng ý nguyện của người lập di chúc. Thực tế có những trường hợp điển hình sau:

– Nội dung thể hiện phân chia tài sản sau khi chết (Di chúc) nhưng hình thức là Hợp đồng tặng cho tài sản hoặc Biên bản họp gia đình.

– Nội dung Di chúc thể hiện người lập di chúc đã định đoạt cả phần quyền tài sản của người khác cùng đứng tên chủ sở hữu.

– Một Người lập quá nhiều di chúc nhưng đều không xác định được thời điểm lập di chúc.

– Nội dung di chúc không cho những Người được hưởng Di sản mà không phụ thuộc vào ý chí của người lập di chúc (Bố, mẹ, vợ, chồng, con chưa thành niên, con đã thành niên mà không có khả năng lao động).

– Nội dung di chúc thể hiện việc phân chia di sản chung chung, không rõ ràng dẫn đến việc những người thừa kế không thể phân chia thừa kế được

Và khi xảy ra các trường hợp trên, không những ý nguyện của người Lập Di chúc không được thực hiện đầy đủ mà đây còn là nguyên nhân cơ bản dẫn đến các tranh chấp liên quan đến việc chia thừa kế của những người thừa kế sau này.

Vai trò của Luật sư tham gia tư vấn lập di chúc thừa kế:

Với kiến thức pháp luật và kinh nghiệm tư vấn trong việc lập di chúc, các Luật sư sẽ tư vấn cho Người lập di chúc các nội dung sau:

(i) Nghiên cứu các tài liệu chứng cứ chứng minh về Quyền sở hữu tài sản để xác định cụ thể, chính xác Quyền đối với các Tài sản mà Người lập Di chúc có;

(ii) Nghe và ghi nhận ý nguyện của Người lập di chúc về dự kiến phân chia tài sản như: Phân chia cho ai, không cho ai, phân chia cái gì, nếu là nhà đất thì vị trí, ranh giới phân chia ở đâu, trách nhiệm và nghĩa vụ của người được thừa kế. Từ đó đối chiếu với các quy định của pháp luật Luật sư sẽ tư vấn giải thích cho Người lập di chúc về nội dung và ý nguyên phân chia đảm bảo hợp Phù hợp pháp luật và phong tục tập quán của địa phương.

(iii) Tư vấn về các hình thức di chúc và các điều kiện để di chúc được coi là Hợp pháp để Người lập Di chúc lựa chọn.

(iv) Luật sư có thể tham gia vào các buổi họp gia đình theo yêu cầu của Người lập di chúc với mong muốn nhờ Luật sư tư vấn giải thích về ý định để lại thừa kế và các nghĩa vụ của những người được thừa kế nhằm gắn  kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.

2. Luật sư tư vấn soạn thảo di chúc thừa kế:

Theo quy định của pháp luật dân sự, Di chúc phải được lập thành Văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Do đặc thù của Di chúc miệng là: Chỉ được lập tính mạng của người Lập di chúc Miệng bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản và sau (03) ba tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ nên chúng tôi không bàn sâu. Chúng tôi xin đề cập đến vai trò của Luật sư trong việc tư vấn soạn thảo Di chúc thừa kế bằng Văn bản.

Theo quy định của Bộ luật dân sự, Di chúc bằng Văn bản có 04 loại sau:

(1) Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

(2) Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

(3) Di chúc bằng văn bản có công chứng.

(4) Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Thực tế cho thấy, Di chúc là ý nguyện của một người đã được ấp ủ, dự định từ rất nhiều năm, nhưng từ ý định, dự định đó để viết ra dưới dạng Văn bản không phải là điều dễ dàng vì giữa văn phong nói và viết khác nhau. Chính vì vậy ngày xưa, khi lập Di chúc Cha ông ta thường đến cậy nhờ những người hay chữ trong làng trong tổng hoặc thầy đồ để nhờ viết giúp Di chúc.

Ngay nay, tuy rằng các Văn phòng Công chứng có dịch vụ Soạn thảo và Công chứng di chúc nhưng Bản di chúc được công chứng thường có nội dung ngắn gọn và được lập theo Mẫu biểu của các Văn phòng công chứng với yêu cầu nội dung di chúc hợp pháp, hơn nữa giữa Người lập Di chúc và Công chứng viên công chứng Di chúc có thời gian tiếp xúc trao đổi liên quan đến ý nguyện của Người lập di chúc nên Bản di chúc thường không thể hiện đầy đủ ý nguyện, mong muốn của người lập di chúc.

Vậy nếu Luật sư tư vấn soạn thảo di chúc thừa kế chúng tôi sẽ:

+ Lắng nghe ý nguyện, mong muốn của Người lập di chúc về dự kiến phân chia tài sản, xem và kiểm tra các giấy tờ về tài sản của người lập di chúc;

+ Tư vấn, phân tích với Người lập Di chúc về mong muốn, ý nguyện để có sự điều chỉnh phù hợp về nội dung di chúc;

+ Nêu các hình thức Di chúc, ưu nhược điểm của từng hình thức cũng như các điều kiện có hiệu lực của di chúc để Người lập di chúc lựa chọn.

+ Soạn thảo Di chúc trên cơ sở ý nguyện của Người lập di chúc.

+ Dịch vụ Luật sư làm chứng Di chúc hoặc Luật sư sẽ liên hệ cơ quan Công chứng để Công chứng Bản Di chúc được lập theo ý nguyện của người lập Di chúc (nếu Người lập Di chúc yêu cầu).

3. Luật sư tư vấn cách giải quyết tranh chấp Nhà đất thừa kế theo Di chúc:

Nhà đất thường là một trong các di sản thừa kế có giá trị lớn về kinh tế và đặc biệt về tâm linh do đó khi phân chia di sản thừa kế nếu những người được hưởng thừa kế theo Di chúc hoặc Những người cùng hàng thừa kế theo pháp luật không thỏa thuận thống nhất thì nguy cơ xảy ra tranh chấp là rất lớn.

Hiểu được điều này, khi mới phát sinh tranh chấp nếu được mời tham gia Luật sư sẽ: Tư vấn, giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc thừa kế theo Di  chúc, xem xét đánh giá hiệu lực của Di chúc liên quan đến hình thức và nội dung di chúc, thời hiệu yêu cầu chia thừa kế và cuối cùng Luật sư sẽ đề xuất quan điểm giải quyết tranh chấp để các bên lựa chọn.

4. Luật sư tư vấn phân chia thừa kế theo pháp luật:

Trong trường hợp tranh chấp thừa kế mà người Chết không lập Di chúc hoặc Bản di chúc không hợp pháp Luật sư sẽ tư vấn, giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc xác định hàng thừa kế, quyền và nghĩa vụ của những người thừa kế, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản, thời hiệu yêu cầu chia thừa kế và Luật sư sẽ đề xuất quan điểm giải quyết tranh chấp để các bên lựa chọn.

5. Luật sư tham gia hòa giải tranh chấp thừa kế:

Khi các tranh chấp, các bên thường không ai nghe ai và mỗi bên đều viện dẫn lý do để bảo vệ cho yêu cầu hay quan điểm của mình. Chính vì vậy,  nếu được các bên mời tham gia các buổi hòa giải do gia đình, dòng họ tổ chức để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp việc phân chia thừa kế, Luật sư với kiến thức pháp luật, kinh nghiệm đã từng tư vấn và giải quyết các tranh chấp thừa kế sẽ:

+ Lắng nghe, ghi nhận ý kiến, yêu cầu của từng bên và Luật sư sẽ đưa ra ý kiến phân tích,  quan điểm đánh giá về từng yêu cầu.

+ Phân tích giữa những việc được và mất khi các bên không hòa giải thành tranh chấp thừa kế;

+ Lập Biên bản hòa giải thành giải quyết tranh chấp thừa kế.

+ Phân tích về quyền khởi kiện, điều kiện khởi kiện, hồ sơ, thủ tục khởi kiện vụ án tranh chấp thừa kế, thẩm quyền của Tòa án, thời gian theo đuổi một vụ kiện, án phí và lệ phí Tòa án theo Quy định của pháp luật Tố tụng dân sự để các bên chuẩn bị (nếu hòa giải không thành).

6. Luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế:

Trong trường hợp các bên không hòa giải hoặc hòa giải không thành, một bên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về thừa kế.

Tùy thuộc vào tài sản thừa kế, sự tham gia của Luật sư có khác biệt như sau:

6.1 Luật sư giải quyết tranh chấp Nhà đất thừa kế :

Theo Quy định của luật Đất đai, đối với các tranh chấp Nhà đất thừa kế đầu tiên phải được hòa giải tại UBND cấp xã, phường thị trấn. Trong trường hợp hòa giải không thành thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Đối với các tranh chấp Nhà đất thừa kế, Luật sư sẽ:

+ Soạn thảo Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai để Khách hàng gửi UBND xã/ phường/thị trấn;

+ Tham gia buổi hòa giải do UBND cấp xã tổ chức để hòa giải giữa các bên.

+ Thu thập, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ chuẩn bị khởi kiện hoặc theo chuẩn bị hồ sơ theo kiện.

+ Soạn thảo Đơn khởi kiện yêu cầu chia thừa kế Nhà đất hoặc soạn thảo đơn Phản tố yêu cầu khởi kiện chia Nhà đất thừa kế.

+ Dịch vụ Luật sư tham gia tranh tụng tại phiên Toà để bảo vệ Quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

+  Dịch vụ Luật sư đại diện theo Ủy quyền của Khách hàng tham gia làm việc tại các cấp Tòa án.

+ Đại diện Khách hàng yêu cầu cho thi hành Bản án, Quyết định của Tòa án về việc giải quyết tranh chấp Nhà đất thừa kế.

6.2 Luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế tài sản khác:

Đối với các tranh chấp tài sản thừa kế khác (không phải là Nhà đất), Luật sư sẽ:

+ Tư vấn và thu thập củng cố chứng cứ, tài liệ liên quan đến yêu cầu khởi kiện hoặc theo kiện.

+ Soạn thảo Đơn khởi kiện yêu cầu chia thừa kế tài sản hoặc Đơn phản tố yêu cầu khởi kiện chia thừa kế tài sản.

+ Dịch vụ Luật sư tham gia tranh tụng tại Phiên Toà để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

+  Dịch vụ Luật sư đại diện theo Ủy quyền của Khách hàng tham gia làm việc tại các cấp Tòa án.

+ Đại diện Khách hàng yêu cầu cho thi hành Bản án, Quyết định của Tòa án về việc giải quyết tranh chấp thừa kế tài sản.

Mọi yêu cầu Luật sư tư vấn pháp luật Thừa kế xin liên hệ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Email: luatbachminh@gmail.com

Điện thoại tư vấn: 0904 152 023 hoặc 0865 28 58 28


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com

Chat với Luật Sư
Chat ngay