Mẫu đơn ly hôn tại huyện Thanh Oai

1. Các mẫu đơn ly hôn tại huyện Thanh Oai

Tương ứng với các trường hợp ly hôn tại huyện Thanh Oai thì sẽ có Mẫu đơn ly hôn tương ứng.

Cụ thể:

+ Đối với trường hợp thuận tình ly hôn – Sử dụng mẫu Đơn đề nghị thuận tình ly hôn; và

+ Đối với trường hợp ly hôn đơn phương  – Sử dụng mẫu Đơn khởi kiện ly hôn.

2. Vì sao phải sử dụng Mẫu đơn ly hôn

Khi ly hôn, ngoài yêu cầu Toà án giải quyết việc ly hôn sẽ có các thêm các vấn đề khác như: Nếu đã có con chung thì vợ chồng phải thoả thuận hoặc thể hiện rõ mong muốn ai sẽ là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng con sau ly hôn, thoả thuận hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con, thoả thuận hoặc yêu cầu phân chia tài sản chung (nếu có)

Để áp dụng thống nhất trên cả nước, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã có Nghị quyết số 04/2018/ NQ-HĐTP ngày 09 tháng 08 năm 2018 ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự trong đó có Mẫu Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự – Mẫu số 01-VDS. Và đây là căn cứ và cơ sở để làm Đơn Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

3. Mẫu đơn yêu cầu Toà án giải quyết việc ly hôn thuận tình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Oai, ngày ….. tháng …. năm 2024


ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: Công nhận thuận tình ly hôn)

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Họ tên người yêu cầu:

  1. Họ tên chồng: Hoàng Văn A Sinh năm: …………

Số Căn cước công dân ………..do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày …………………..

Địa chỉ: ……………………., huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: …………………… số fax: ……………….………   (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………… (nếu có)

  1. Tên vợ: Nguyễn Thị B Sinh năm: ……………

Số Căn cước công dân ………..do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày …………………..

Địa chỉ: ……………………., huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: …………………… số fax: ……………….………   (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………… (nếu có)

Chúng tôi xin trình bày với Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội việc yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn cụ thể như sau: 

Về quan hệ hôn nhân:

……..…..trình bày quá trình kết hôn và nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng…………

………………………………………………………………………………………….

Nay, chúng tôi xét thấy tình cảm vợ chồng đã không còn, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được. Nên chúng tôi đề nghị Tòa án giải quyết cho chúng tôi được thuận tình ly hôn.

  1. Về con chung:

………Nếu vợ chồng có con chung ghi rõ về các con như tên, ngày tháng năm sinh và thoả thuận của vợ chồng về con chung như ai là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng con, nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con .……….

Nếu chưa có con chung thì bỏ trống ……..

  1. Về tài sản chung:

Nếu vợ chồng có tài sản chung ghi rõ về các tài sản và thoả thuận của vợ chồng về phân chia tài sản chung………….

Nếu vợ chồng không có tài sản chung thì bỏ trống ……..

  1. Về công nợ:

Nếu vợ chồng có vay mượn tổ chức/cá nhân thì ghi rõ về các khoản công nợ và thoả thuận của vợ chồng về phân chia nghĩa vụ trả nợ………….

Nếu vợ chồng không có  nợ chung thì bỏ trống ……..

Chúng tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực. Kính đề nghị Quý Toà xem xét giải quyết.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Người Chồng                                                Người vợ

Lưu ý:

– Ngoài Đơn yêu cầu, vợ chồng cần chuẩn bị các giấy tờ chứng minh cho yêu cầu như: Căn cước công dân; Giấy Đăng ký kết hôn; Xác nhận nơi cư trú theo mẫu CT 07 của Công an Xã xác nhận vợ hoặc chồng đang cư trú tại huyện Thanh Oai  và Các giấy tờ liên quan khác như Giấy khai sinh của các con chung, giấy tờ về tài sản chung, giấy tờ về công nợ chung;

4. Mẫu đơn ly hôn thuận tình xin ở đâu

Hiện nay, chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính có truy cập inetnet là có thể tìm được vô số “Mẫu đơn ly hôn thuận tình”.  Tuy nhiên, cái khó ở chỗ do có quá nhiều kết quả tìm kiếm và nội dung các kết quả đó lại khác nhau có mẫu cũ, mẫu mới, mẫu chung chung và mẫu đơn chi tiết và đã số các mẫu đơn này chỉ sử dụng nhằm mục đích tham khảo mà thôi.

Lời khuyên cho các bạn: Một là các bạn đến trực tiếp Toà án nhân dân huyện Thanh Oai để mua mẫu đơn ly hôn và nhờ cán bộ Toà án tư vấn hướng dẫn cách làm đơn thuận tình ly hôn hoặc Các bạn nên tìm đến các Luật sư có kiến thức pháp lý và kinh nghiệm giải quyết ly hôn tại Thanh Oai và sử dụng dịch vụ Tư vấn soạn thảo đơn đề nghị thuận tình ly hôn đúng mẫu, đầy đủ nội dung và bảo đảm quyền lợi cho các bạn.

5. Mẫu đơn Khởi kiện ly hôn đơn phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Oai, ngày ….. tháng …. năm 2024

ĐƠN KHỞI KIỆN

(Về việc xin ly hôn)

Kính gửi:       Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Người khởi kiện: Hoàng Văn A              Sinh năm: …………

Số Căn cước công dân ………..do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày …………………..

Nơi đăng ký thường trú: ……………………., huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: …………………… số fax: ……………….………   (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………… (nếu có)

Người bị kiện: Nguyễn Thị B                  Sinh năm: ……………

Số Căn cước công dân ………..do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày …………………..

Nơi đăng ký thường trú: ……………………., huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: ………Số fax: ……………….………   (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………….. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)

Họ tên:………….…….                              Sinh năm: ……………

Số Căn cước công dân ………..do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày …………………..

Nơi đăng ký thường trú: ……………………., huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: ………Số fax: ……………….………   (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………….. (nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)

Họ tên:………….…….                              Sinh năm: ……………

Số Căn cước công dân ………..do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày …………………..

Nơi đăng ký thường trú: ……………………., huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: ………Số fax: ……………….………   (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………….. (nếu có)

Người làm chứng (nếu có)

Họ tên:………….…….                              Sinh năm: ……………

Số Căn cước công dân ………..do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày …………………..

Nơi đăng ký thường trú: ……………………., huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: ………Số fax: ……………….………   (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………….. (nếu có)

Yêu cầu Toà án nhân dân huyện Thanh Oai giải quyết những vấn đề sau:

1. Về quan hệ hôn nhân:

……..…..trình bày quá trình kết hôn và nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng và yêu cầu toà án giải quyết vấn đề gì?…………

………………………………………………………………………………………….

2. Về con chung:

………Nếu vợ chồng có con chung ghi rõ về các con như tên, ngày tháng năm sinh và nêu rõ yêu cầu toà án giải quyết các vấn đề liên quan đến con chung như ai chăm sóc, nuôi dưỡng con chung, số tiền cấp dưỡng nuôi con….

…………………………………………………………………………………………

Nếu chưa có con chung thì bỏ trống ……..

3. Về tài sản chung:

………Nếu vợ chồng có tài sản chung ghi rõ về thông tin về tài sản, nguồn gốc hình thành tài sản (nếu có) và nêu rõ yêu Toà án phân chia như thế nào …..…

Nếu vợ chồng không có tài sản chung thì bỏ trống ……..

4. Về công nợ:

………Nếu vợ chồng có vay mượn tổ chức/cá nhân thì ghi rõ về các khoản công nợ và xác định đâu là nợ chung đâu là nợ riêng của vợ, chồng và nêu rõ yêu Toà án phân chia công nợ chung như thế nào …..…

Nếu vợ chồng không có  nợ chung thì bỏ trống ……..

5. Về công sức đóng góp cho nhà đình nhà vợ hoặc nhà chồng:

 ………Nếu vợ hoặc chồng có công sức đóng góp cho gia đình vợ hoặc chồng thì ghi cụ thể và nêu rõ yêu Toà án giải quyết …..…

Nếu vợ chồng không có  nợ chung thì bỏ trống ……..

Tôi cam đoan về những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực. Kính đề nghị Quý Toà xem xét giải quyết.

NGƯỜI KHỞI KIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Danh mục hồ sơ kèm theo Đơn Khởi kiện ly hôn tại  huyện Thanh Oai

– Ngoài Đơn khởi kiện, người Khởi kiện cần chuẩn bị các giấy tờ chứng minh cho yêu cầu như:

– CMND hoặc Căn cước công dân của Người khởi kiện

– CMND hoặc Căn cước công dân của Người bị khởi kiện (nếu có)

– Giấy Đăng ký kết hôn Bản gốc, nếu mất bản gốc phải đến UBND xã/phường nơi đăng ký kết hôn để xin cấp bản sao.

– Giấy Xác nhận thông tin nơi cư trú của Công an cấp xã/phường theo Mẫu CT 07 xác nhận vợ chồng cư trú tại huyện Thanh Oai hoặc Xác nhận cư trú của Công an xã xác định bị đơn hiện đang cư trú tại huyện Thanh Oai

– Các giấy tờ liên quan khác như Giấy khai sinh của các con chung,

– Các giấy tờ về tài sản chung, giấy tờ về công nợ chung.

Lưu ý:

Trong trường hợp vợ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn.

7. Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ ly hôn tại Toà án huyện Thanh Oai:

– Đối với ly hôn thuận tình: Đơn ly hôn thuận tình phải được đánh máy hoặc Mua mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của Toà án huyện Thanh Oai và điền đầy đủ thông tin sau đó vợ chồng ký từng trang và ký ghi rõ họ tên ở trang cuối;

– Đối với ly hôn đơn phương: Đơn khởi kiện ly hôn phải được đánh máy hoặc Mua mẫu đơn khởi kiện của Toà án huyện Thanh Oai. Đơn khởi kiện phải có đủ thông tin sau đó người khởi kiện ký từng trang và ký ghi rõ họ tên ở trang cuối;

– Đối với Bản tự khai của Vợ chồng: Bản tự khai phải được chính người Khai viết tay và nộp cho Toà án.

8. Dịch vụ Tư vấn ly hôn của Văn phòng luật sư Bạch Minh

Nhằm đáp ứng các nhu cầu Tư vấn rất đa dạng của Khách hàng trong lĩnh vực ly hôn. Hiện tại Luật Bạch Minh cung cấp các gói dịch vụ như mô tả dưới đây:

– Gói Luật sư Tư vấn hồ sơ thủ tục ly hôn: Theo đó, sau khi tiếp nhận yêu cầu và thông tin từ Quý Khách hàng, các luật sư của Luật Bạch Minh sẽ tiến hành tư vấn và giải đáp thắc mắc của Khách hàng liên quan đến hồ sơ, thủ tục ly hôn. Chúng tôi cũng tư vấn và đề xuất phương án giải quyết các vấn đề có liên quan đến con chung, tài sản chung, công nợ chung và gửi Khách hàng tham khảo các Mẫu đơn ly hôn chính xác.

– Gói Luật sư Tư vấn hồ sơ thủ tục ly hôn và hỗ trợ soạn thảo Đơn ly hôn, bản tự khai của vợ, chồng..: Theo đó, ngoài việc tư vấn, Luật sư sẽ soạn thảo Đơn ly hôn, Bản tự khai và các tài liệu liên quan khác gửi Khách hàng.

– Gói Luật sư tư vấn và trợ giúp pháp lý trọn gói: Với gói dịch vụ pháp lý này, các luật sư của Luật Bạch Minh sẽ hỗ trợ tối đa giúp Khách hàng giảm tối đa việc đi lại đến Toà án. Khách hàng chỉ cần có mặt trong một số trường hợp cần thiết theo quy định của Toà án. Về thời gian giải quyết sẽ nhanh và siêu nhanh đáp ứng các yêu cầu của từng Khách hàng.

Mọi yêu cầu tư vấn và Báo phí dịch vụ Luật sư tư vấn ly hôn xin Quý khách vui lòng liên hệ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

– Trụ sở chính: Số 26, Ngõ 2/1 KĐT Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

– Điện thoại: 0243.7756814 – Zalo/viber: 0904 152 023

– VPĐD tại TP Hồ Chí Minh: 30/99/21, Lâm Văn Bền, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

– Điện thoại/Zalo: 0865 28 58 28

– Hoặc Quý khách gửi yêu cầu tư vấn và báo phí qua Emailluatbachminh@gmail.com


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com

Chat với Luật Sư
Chat ngay