Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH

Thành viên công ty bạn sắp tới đây có nhu cầu chuyển nhượng vốn góp của mình cho người khác, hoặc bạn đang có ý định chuyển nhượng vốn góp cho người khác. Nhưng bạn không biết thủ tục như thế nào?. Bắt đầu từ đâu?. Hồ sơ gồm những gì?. Thay đổi tại đâu?

Luật Bạch Minh sau đây sẽ tư vấn cho bạn về hồ sơ và thủ tục thay đổi thành viên gốp vốn của công ty TNHH 2 thành viên.

Các trường hợp thay đổi thành viên công ty

 • Thay đổi thành viên do tiếp nhận thêm thành viên mới
 • Thay đổi thành viên do chuyển nhượng vốn góp trong công ty
 • Thay đổi thành viên do thừa kế
 • Thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn
 • Thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp

Luật Bạch Minh sẽ tư vấn quy định pháp luật và hướng dẫn thủ tục thay đổi đối với tùng trường hợp thay đổi thành viên trên để bạn có thể nắm rõ hơn được cụ thể từng trường hợp.

Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH

I. Thay đổi thành viên do chuyển nhượng vốn góp

Thành viên công ty chuyển nhượng vốn góp cho thành viên khác hoặc người khác ngoài công ty. Sau khi chuyển nhượng xong công ty phải thông báo thay đổi thành viên đến Cơ quan ĐKKD nơi đặt trụ sở chính của Công ty.

1. Hồ sơ thông báo thay đổi thành viên

– Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi thành viên góp vốn

– Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi thành viên góp vốn

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

– Giấy tờ xác minh thành toán hợp đồng chuyển nhượng

– Danh sách thành viên sau thay đổi

– Bản sao CMND hoặc Thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu của người nhận chuyển nhượng là cá nhân

– Bản sao CMND hoặc Thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền và Quyết định ủy quyền của tổ chức cho người đại diện ủy quyền đối với thành viên mới là tổ chức.

Kèm theo Bản sao công chứng Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc quyết định thành lập của tổ chức.

– Trường hợp người đại diện công ty không trực tiếp tiến hành thủ tục thay đổi tại Cơ quan ĐKKD thì phải có Văn bản ủy quyền cho người đại diện tiến hành thủ tục tại Cơ quan ĐKKD.

2. Thủ tục về thuế khi chuyển nhượng vốn góp

Sau khi thành viên chuyển nhượng vốn góp ký hợp đồng chuyển nhượng. Công ty hoặc thành viên chuyển nhượng tiến hành thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân tại Cơ quan thuế quản lý .

Hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp
 • Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng hoặc Giấy xác nhận thành toán hợp đồng chuyển nhượng vốn góp
 • Giấy tờ chứng minh vốn góp tại công ty của thành viên chuyển nhượng : Phiếu thu đối với trường hợp góp vốn bằng tiền mặt trưc tiếp tịa công ty hoặc Bảng sao kê đối với trường hợp góp vốn qua tài khoản ngân hàng.

3. Các lưu ý về việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên

– Công ty TNHH 2 thành viên phải có tối thiểu ít nhất 2 thành viên và tối đa 50 thành viên. Trường hợp thành viên công ty chuyển nhượng mà sau chuyển nhượng dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng

– Thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

+ Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

+ Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

– Thời hạn kê khai Thuế thu nhập cá nhân là 10 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng chuyển nhượng.

II. Thay đổi thành viên trong trường hợp tặng cho phần vốn góp

Đăng ký thay đổi thành viên trong trường hợp tặng cho phần vốn góp được tiến hành thực hiện như đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp.

Trong đó, hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng Hợp đồng tặng cho phần vốn góp.

Lưu ý: Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.

Trường hợp người được tặng cho là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba thì đương nhiên là thành viên của công ty.

Trường hợp người được tặng cho là người khác thì chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận

III. Thay đổi thành viên do tiếp nhận thêm thành viên mới

Trường hợp công ty tiếp nhận thêm thành viên mới làm thay đổi tỷ lệ vốn góp, thay đổi thành viên công ty. Công ty phải tiến hành thủ tục thay đổi đến Cơ quan ĐKKD

1. Hồ sơ thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới

– Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới

– Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Danh sách thành viên

– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty

– Bản sao CMND hoặc Thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu của thành viên mới là cá nhân

– Bản sao CMND hoặc Thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền và Quyết định ủy quyền của tổ chức cho người đại diện ủy quyền đối với thành viên mới là tổ chức.

Kèm theo Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập của tổ chức

2. Các lưu ý trong trường hợp tiếp nhận thành viên mới

Trường hợp tiến nhận thêm thành viên mới có thể tăng vốn điều lệ của Công ty dẫn đến thay đổi mức thuế môn bài. Vì vậy, sau thay đổi công ty phải tiến hành thủ tục kê khai lại thuế  môn bài.

Vốn Điều lệ Mức

thuế môn bài cả năm

Bậc
Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm Bậc 1
Từ 10 tỷ trở xuống 2.000.000 đồng/năm Bậc 2
Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh, Đơn vị sự nghiệp, Tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm Bậc 3

IV. Thay đổi thành viên do thừa kế

Trong trường hợp công ty thay đổi thành viên do thừa kế. Công ty phải gửi thông báo đến Cơ quan ĐKKD trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

1. Hồ sơ thay đổi thành viên công ty trong trường hợp thừa kế

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế.

– Bản sao CMND hoặc Thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu của người thừa kế.

2. Thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn

Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp

3. Hồ sơ thay đổi thành viên do thành viên không thực hiện cam kết góp vốn.

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Quyết định Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn

– Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn

– Danh sách các thành viên còn lại của công ty.

Quy định khi tiến hành thay đổi thành viên trong Công ty TNHH 2 thành viên

Đối với các trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng hoặc tặng cho. Thành viên chỉ được chuyển nhượng/tặng cho ngươi ngoài công ty khi được chấp thuận của Hội đồng thành viên.

Luật Bạch Minh sẽ chỉ rõ bạn về các điều kiện để tổ chức cuộc họp Hội đồng thành viên và Điều kiện thông qua biên bản họp của Hội đồng thành viên của Công ty

1. Điều kiện tính hành họp Hội đồng thành viên (HĐTV)

Cuộc họp HĐTV được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ. Tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được thực hiện như sau:

– Triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp HĐTV triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ;

– Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp HĐTV được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp

2. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

Nghị quyết của HĐTV được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

– Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành.

Trên đây là nội dung tư vấn thủ tục và hồ sơ thay đổi thành viên Công ty TNHH 2 thành viên của Văn phòng luật sư Bạch Minh,. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Bạch Minh cung cấp dịch vụ thay đổi thành viên công ty TNHH và các thủ tục về doanh nghiệp với Thời gian hợp lý nhất Chi phí rẻ nhất.

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp của Bạch Minh

 1. Tư vấn thành lập công ty
 2. Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh
 3. Đăng ký thương hiệu độc quyền cho công ty
 4. Giải quyết tranh chấp hợp đồng
 5. Giải quyết tranh chấp đất đai
 6. Tư vấn hợp đồng
 7. Soạn thảo và tư vấn quy chế nội bộ của công ty
 8. Tư vấn xin Giấy phép quảng cáo . Tư vấn xin Giấy phép lao động

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com