Mẫu thông báo lập địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp gửi thông báo thành lập địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Công ty ra quyết định thành lập địa điểm kinh doanh.

Văn phòng Luật sư Bạch Minh cung cấp miễn phí mẫu thông báo lập địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

TƯ VẤN LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Tư vấn MIỄN PHÍDịch vụ GIÁ RẺThời gian NHANH CHÓNG

 Luật sư tư vấn: 0865 28 58 28 

 

THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …… …, ngày… tháng… năm …

 

THÔNG BÁO

Về việc lập địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

(chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………….

Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): …..

Tên địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……..

Tên địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): …….

2. Địa chỉ địa điểm kinh doanh:…………

Điện thoại: ……….. Fax: …………….

Email: ……………. Website: ……………

3. Ngành, nghề kinh doanh :

Stt

Tên ngành Mã ngành

4. Người đứng đầu địa điểm kinh doanh:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ….Giới tính: ….

Sinh ngày: …./…./……… Dân tộc: …… Quốc tịch: …….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: …….

Ngày cấp: …../……/…..Nơi cấp: ……

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): …….

Số giấy chứng thực cá nhân: ………

Ngày cấp: ……./……/……Ngày hết hạn: ……/…../… Nơi cấp: …..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………

Điện thoại: …………….. Fax: ……………….

Email: …………………. Website: …………..

5. Chi nhánh chủ quản

(Chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: …………..

Địa chỉ chi nhánh: ……….

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ………..

6. Thông tin đăng ký thuế:

Stt Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):…….

Điện thoại: …..….Fax: ……….

Email: …….

2 Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung này): ../../…
3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
4 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …/… đến ngày …./…

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

5 Tổng số lao động: ….
6 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/không):….
7 Đăng ký xuất khẩu (có/không): ……
8 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tài khoản ngân hàng: ……

Tài khoản kho bạc: ……

9 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Tài nguyên
Thu nhập doanh nghiệp
Môn bài
Tiền thuê đất
Phí, lệ phí
Thu nhập cá nhân
Khác

10

Ngành, nghề kinh doanh: ……………..

Doanh nghiệp cam kết:

– Trụ sở địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
– …..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký, ghi họ tên)

Luật Bạch Minh tư vấn hồ sơ, thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh/ thành lập kho hàng/ thành lập văn phòng giao dịch cho doanh nghiệp. Để được tư vấn Miễn Phí tại Luật Bạch Minh, bạn xin vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Add: Số 101A2 ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội

Tel: 0865 28 58 28

 


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com