Thành lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Doanh nghiệp có thể đặt Địa điểm kinh doanh của mình ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Tuy nhiên, Doanh nghiệp chỉ được đặt địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh gồm:

1. Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

Nội dung thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);

c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

d) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

đ) Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

3. Hợp đồng lao động của Giám đốc với người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

4. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu địa điêm kinh doanh;

5. Văn bản ủy quyền cho người đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ ( trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải người đại diện theo pháp luật của công ty );

6. Bản sao giấy tờ cá nhân của người đi nộp hồ sơ;

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn Phòng Luật Sư Bạch Minh

Tel: 04.37756814 – 0904 152 023

Website : http://bachminh.com


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com