Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Công ty đang đang phát triển hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ đến mọi tỉnh thành trên Việt Nam, công ty có thể tiến hành mở văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại mỗi tỉnh công ty hoạt động. Tuy nhiên chi nhánh vẫn là lựa chọn tốt nhất vì chi nhánh là nơi diễn ra hoạt động và thực hiện chức năng của công ty và có thế đăng ký phát hành xuất hoá đơn cho khách hàng của công ty.

Điều kiện thành lập chi nhánh như thế nào, quy định pháp luật về chi nhánh, hồ sơ cũng như thủ tục thành lập chi nhánh như thế nào, văn phòng qua đây sẽ hướng dẫn cho công ty hiểu rõ hơn về thành lập chi nhánh.

Dịch vụ thành lập chi nhánh năm 2021

I. Tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh công ty 

1. Điều kiện thành lập chi nhánh

1.1. Điều kiện đối với tên chi nhánh

– Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

– Tên chi nhánh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “chi nhánh”

– Tên chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở địa điểm kinh doanh.

1.2. Điều kiện về địa chỉ chi nhánh

– Địa chỉ mở địa điểm kinh doanh không được thành lập tại Nhà chung cư hoặc Nhà tập thể.

2. Hồ sơ thành lập chi nhánh

2.1 Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty cổ phần

– Thông báo thành lập chi nhánh của công ty cổ phần

– Biên bản  họp của Hội đồng quản trị về việc lập chi nhánh

– Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lập chi nhánh

– Quyết định bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh

– Bản sao công chứng giấy tờ pháp lý của người đứng đầu chi nhánh

– Văn bản uỷ quyền đối với trường hợp người tiến hành thủ tục thành lập chi nhánh không phải người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Bản sao công chứng giấy tờ pháp lý của người tiến hành thủ tục thành lập chi nhánh.

2.2 Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

– Thông báo thành lập chi nhánh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

– Biên bản  họp của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh

– Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh

– Quyết định bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh

– Bản sao công chứng giấy tờ pháp lý của người đứng đầu chi nhánh

– Văn bản uỷ quyền đối với trường hợp người tiến hành thủ tục thành lập chi nhánh không phải người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Bản sao công chứng giấy tờ pháp lý của người tiến hành thủ tục thành lập chi nhánh.

2.3 Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty TNHH 1 thành viên

– Thông báo thành lập chi nhánh của công ty TNHH 1 thành viên

– Quyết định của Chủ sở hữu về việc thành lập chi nhánh

– Quyết định bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh

– Bản sao công chứng giấy tờ pháp lý của người đứng đầu chi nhánh

– Văn bản uỷ quyền đối với trường hợp người tiến hành thủ tục thành lập chi nhánh không phải người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Bản sao công chứng giấy tờ pháp lý của người tiến hành thủ tục thành lập chi nhánh.

3. Thời gian thành lập chi nhánh

Thời gian xử lý thay đổi tên công ty là: 03 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ nhận thông báo hợp lệ

Thời gian khắc dấu chi nhánh là: 01 ngày làm việc

4. Cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nhận và xử lý hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty là: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt địa chỉ của chi nhánh.

5. Phí, lệ phí nhà nước

– Lệ phí nhà nước thu cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh là: 100.000 VNĐ (Một trăm ngàn VNĐ)

– Lệ phí khắc dấu của Chi nhánh là: 350.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi ngàn đồng)

6. Các bước tiến hành thủ tục thành lập chi nhánh

Bước 1.  Lựa chọn thông tin về chi nhánh.

Công ty tiến hành lựa chọn các thông tin về thành lập chi nhánh như:

– Tên chi nhánh dự kiến thành lập

– Địa chỉ chi nhánh

– Số điện thoại địa chi nhánh

– Ngành, nghề đăng ký kinh doanh của chi nhánh (lựa chọn một số ngành nghề tử công ty)

– Thông tin người đứng đầu chi nhánh

– Số lượng lao động dự kiến tại chi nhánh

– Hình thức hạch toán của chi nhánh

– Địa chỉ nhận thông báo thuế của chi nhánh

– Mã số doanh nghiệp/mã số thuế của công ty

Bước 2. Họp công ty biểu quyết về việc thành lập chi nhánh

Công ty tổ chức họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị bàn về nội dung thành lập chi nhánh và biểu quyết về nội dung thành lập chi nhánh của công ty.

Bước 3. Soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh

Công ty cử nhân viên soạn thảo bộ hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm:

– Thông báo thành lập chi nhánh của công ty

– Biên bản  họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh

– Quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Chủ sở hữu về việc thành lập chi nhánh

– Quyết định bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh

– Bản sao công chứng giấy tờ pháp lý của người đứng đầu chi nhánh

– Văn bản uỷ quyền đối với trường hợp người tiến hành thủ tục thành lập chi nhánh không phải người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bước 4. Nộp hồ sơ và nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh

Công ty cử nhân viên hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để xử lý hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh.

Bước 5. Thủ tục sau thành lập chi nhánh

Sau khi thành lập chi nhánh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, công ty tiến hành các thủ tục sau:

– Liên hệ với tổ chức làm biển hiệu chi nhánh và treo biển hiệu chi nhánh tại địa chỉ hoạt động của chi nhánh theo trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

– Liên hệ cơ quan có chức năng khắc dấu  tiến hành thủ tục khắc dấu cho chi nhánh

– Liên hệ nhà cung cấp chữ ký số để mua Token (chữ ký số) cho chi nhánh

– Liên hệ nhà cung cấp phần mềm hoá đơn điện tử mua phần mềm hoá đơn điện tử

– Thông báo phát hành hoá đơn điện tử

– Kê khai và nộp thuế môn bài đối với chi nhánh. Hiện nay mức thuế môn bài áp dụng cho chi nhánh là: 1.000.000 đồng/năm.Đối với chi nhánh được thành lập từ công ty mới thành lập năm đầu tiên thì được miễn lệ phí môn bài và hạn tờ khai nộp thuế môn bài đến 31/01 năm sau.

II. Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty

1. Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh công ty

Khi sử dụng dịch vụ thành lập chi nhánh công ty của Luật Bạch Minh sẽ tiến hành các công việc sau:

– Tư vấn quy định pháp luật về chi nhánh công ty

– Tư vấn trình tự và hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

– Soạn hồ sơ liên quan đến việc thành lập chi nhánh công ty

– Đại diện công ty tiến hành thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

– Nhận kết quả – Giấy chứng nhận đăng ký Chi nhánh và bàn giao cho khách hàng

– Khắc dấu của chi nhánh công ty

– Tư vấn các vấn đề phát sinh sau khi thành lập chi nhánh

2. Hình thức liên hệ tư vấn thành lập chi nhánh của công ty

– Liên hệ trực tiếp:

Văn phòng Luật sư Bạch Minh

Địa chỉ : Số 101A2 ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại : 0904.152.023/0934.565.078

– Liên hệ qua Zalo : 0865.285.828

– Liên hệ qua điện thoại: 0904.152.023

3. Thông tin công ty cần cung cấp thành lập chi nhánh công ty

– Tên chi nhánh dự kiến thành lập

– Địa chỉ chi nhánh

– Số điện thoại chi nhánh

– Ngành, nghề đăng ký kinh doanh của chi nhánh (lựa chọn một số ngành nghề tử công ty)

– Thông tin người đứng đầu của chi nhánh

– Số lượng lao động dự kiến tại chi nhánh

– Hình thức hạch toán của chi nhánh

– Địa chỉ nhận thông báo thuế của chi nhánh

– Mã số doanh nghiệp/mã số thuế của công ty

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

– Trụ sở chính: Số 26, Ngõ 1/2 Vũ Trọng Khánh – KĐT Mộ Lao – Hà Đông – T.P Hà Nội

– VPĐD tại TP Hồ Chí Minh: 30/99/21 Lâm Văn Bền – Quận 7 – T.P Hồ Chí Minh

– Điện thoại/ Zalo/ Viber: 0904.152.023 – 0865.28.58.28

Hoặc Quý khách gửi yêu cầu tư vấn qua Emailluatbachminh@gmail.com


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com