Thủ tục thay đổi tên công ty

Dịch vụ tư vấn Thủ tục thay đổi tên công ty

Tên công ty được đặt từ khi bắt đầu thành lập công ty. Trong quá trình hoạt động nếu có nhu cầu thay đổi tên công ty phải tiến hành thủ tục thay đổi tên công ty đến cơ quan đăng  ký kinh doanh.

Luật Bạch Minh tư vấn thủ tục thay đổi tên công ty

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Công ty không được đặt tên trùng hoặc nhầm lẫn với tên công ty khác đã đăng ký. Vì vậy, trước khi thay đổi tên. công ty phải tham khảo tên các công ty đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với tên công ty dự kiến thay đổi.

Xem thêm: Quy định về Tên công ty

I. Hướng dẫn cách tra cứu tên công ty

  1. Truy cập Google gõ tên công ty dự định đặt để kiểm tra đã tên đã được đăng ký chưa.
Thay đổi tên công ty
Tra cứu tên công ty bằng Google

2. Vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để kiểm tra tên.

Tra cứu tên công ty bằng Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi tên Công ty

Bước 1. Công ty chuẩn bị bộ hồ sơ nộp tại Cơ quan ĐKKD.

Sau 3 ngày làm việc hồ sơ hợp lệ đại diện công ty đến cơ quan đăng ký kinh doanh ký nhận kết quả.

II. Hồ sơ thay đổi tên công ty gồm:

1. Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại Hội đồng cổ đông của công ty về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

2. Quyết định Hội đồng thành viên/Đại Hội đồng cổ đông/Chủ sở hữu công ty về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

3. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Theo mẫu Bộ KHĐT)

Nội dung thông báo:

  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • Tên doanh nghiệp mới;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

4. Trường hợp công ty ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Khi thực hiện thủ tục người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ  một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân và kèm theo một trong các giấy tờ:

  • Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ. Kèm theo Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan. Hoặc
  • Văn bản ủy quyềncho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến ĐKDN

Xem thêm : Mẫu Hồ sơ thay đổi tên công ty

Bước 2. Công ty khắc dấu và thông báo mẫu dấu

Sau khi tiến hành xong thủ tục thay đổi tên công ty và nhận Giấy chứng nhận ĐKDN.

Đại diện công ty tiến hành thủ tục khắc dấu mới và thông báo mẫu dấu tại Cổng thông tin quốc gia: dangkykinhdoanh.gov.vn

Mẫu thông báo thay đổi mẫu dấu

III. Thủ tục thay đổi tên Công ty với Thuế

Trường hợp thay đổi tên công ty mà không thay đổi mã số thuế doanh nghiệp và cơ quan quản lý thuế.

Các hóa đơn đỏ đã in sẵn tên và địa chỉ trên hóa đơn.  Nếu như tên công ty bị thay đổi nhưng mã số thuế và cơ quan quản lý thuế không thay đổi thì có hai phương án sau:

Công ty muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn

Công ty chuẩn bị hồ sơ thông báo về việc xử lý hóa đơn khi thay đổi tên công ty cho cơ quan thuế, bao gồm :

+ Thông báo điều chỉnh theo quy định của pháp luật (mẫu 3.13 PL3 Thông tư 39). Các thông tin mới sẽ được đóng ngay bên cạnh thông tin cũ của hóa đơn (thông báo này sẽ được gửi qua mạng)

+ Photo hóa đơn bắt đầu thay đổi rồi đóng dấu thông tin tên công ty mới vào bên phải những thông tin cũ

+ Photo thông báo phát hành hóa đơn GTGT của các hóa đơn thay đổi

(Sau 2 ngày làm việc kể từ ngày gửi đầy đủ và hợp lệ hồ sơ. Công y mới được phép sử dụng hóa đơn )

Công ty sử dụng hóa đơn mới

Đại diện công ty liên hệ nhà in để đặt in quyển hóa đơn khác có thông tin mới. Sau khi có hóa đơn thì sẽ làm thông báo phát hành hóa đơn mới.

Nếu như không có nhu cầu sử dụng hóa đơn GTGT cũ. Công ty phải thực hiện hủy các hóa đơn chưa sử dụng và:

– Thông báo với cơ quan quản lý thuế cũ kết quả huỷ hoá đơn.

– Thông báo với cơ quan quản lý thuế mới việc phát hành hoá đơn mới


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com