Phân nhóm đăng ký nhãn hiệu

Phân nhóm đăng ký nhãn hiệu 

Phân nhóm đăng ký nhãn hiệu

Cũng giống như ngành nghề đăng ký kinh doanh, nhãn hiệu phải được sử dụng cho các sản phẩm, dịch vụ cụ thể nào đó.

Trong quá trình tư vấn đăng ký nhãn hiệu, chúng tôi gặp vô số yêu cầu của Khách hàng như:

 • Doanh nghiệp chúng tôi kinh doanh tất cả các thực phẩm vì vậy hãy đăng ký Nhãn hiệu cho Nhóm Thực phẩm.

Hoặc:

 • Chúng tôi là Doanh nghiệp chuyên về kinh doanh các sản phẩm May mặc, hãy đăng ký Nhãn hiệu cho chúng tôi cho nhóm may mặc.

Để hạn chế thiếu sót, chúng tôi phải làm rõ các ngành nghề của Khách hàng:

“Kinh doanh” bao gồm: Sản xuất – Mua – Bán (bán buôn bán lẻ)

Đối với Lĩnh vực Kinh doanh thực phẩm phải làm rõ:

 • Doanh nghiệp có sản xuất các sản phẩm thực phẩm hay chỉ mua bán?
 • Đối với sản xuất phải:
 • Nêu tên sản phẩm cụ thể để phân nhóm
 • Doanh nghiệp có chế biến, đóng gói, bảo quản sản phẩm hay không?
 • Trong các thực phẩm đó, sản phẩm nào là thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung

Đối với lĩnh vực may mặc:

Do các sản phẩm may mặc được phân  ở các nhóm khác nhau phù hợp với chức năng, mục đích  của chúng. Vì vậy phải nêu được sản phẩm may mặc cụ thể là sản phẩm gì?

Ví dụ: Các sản phẩm may mặc có thể được phân ở các nhóm sau:

Tên sản phẩm

Nhóm sản phẩm

(Bảng nice 11)

Đệm, gối

20

Lều trại, vải bạt, bao bì bằng vải

22

khăn, màn

24

quần áo

25
Mua bán: Quần áo, chăn màn, vải bạt 35

 

Vậy tại sao phải Phân nhóm khi đăng ký nhãn hiệu:

Bởi lẽ:

 • Nhãn hiệu là dấu hiệu để phân biệt Hàng hóa, dịch vụ của người này với Hàng hóa dịch vụ của người khác.

        Do đó, Nhãn hiệu phải sử dụng (cài, gắn, đính) cho các hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể chứ không            thể chung chung.

 • Nhà nước thu Lệ phí đăng ký nhãn hiệu căn cứ vào số lượng nhóm sản phẩm, nhóm dịch vụ và số lượng Sản phẩm dịch vụ trong mỗi Nhóm.
 • Trong tờ khai Đăng ký nhãn hiệu, yêu cầu bắt buộc là Chủ đơn hoặc Đại diện phải phân nhóm sản phẩm hàng hóa.

Cách Phân Nhóm đăng ký nhãn hiệu:

 • Xác định sản phẩm, dịch vụ cụ thể mà Doanh nghiệp kinh doanh dự kiến sử dụng Nhãn hiệu

(Căn cứ vào lĩnh vực kinh doanh trên Giấy chứng nhận ĐKKD và/hoặc các sản phẩm kinh doanh cụ thể của từng doanh nghiệp)

 • Căn cứ theo Bảng phân loại hàng hóa Đăng ký nhãn hiệu (Bảng nice 11) để lựa chọn từng nhóm .

Ví dụ minh họa:

Ngành nghề trên Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

Phân nhóm đăng ký nhãn hiệu theo Bảng phân loại Nice

Ngành nghề

Mã ngành kinh doanh

Sản xuất thuốc các loại 2100 Nhóm 05 – Dược phẩm-
Sản xuất mỹ phẩm 2023 Nhóm 03 – Mỹ phẩm –
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết:

Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649 Nhóm 35: Mua bán dược phẩm và dụng cụ y tế; Mua bán thuốc (dược phẩm)
Bán lẻ thuốc 4772
Xây dựng nhà các loại 4100 Nhóm 37 – Xây dựng
Lắp đặt hệ thống điện 4321 Nhóm 37 – Lắp đặt hệ thống điện
Nếu vật liệu xây dựng phi kim loại như : ximăng, gạch, ngói, cát, đá, sỏi, cửa nhựa, ống nhựa.. Nhóm: 19 Vật liệu xây dựng phi kim loại
Nếu vật liệu xây dựng bằng kim loại như: Sắt thép, giàn giáo….. Nhóm 06 –Vật liệu xây dựng bằng kim loại
Nếu vật liệu xây dựng là bộ phận cấu thành của các sản phẩm hoàn chính thì phân vào nhóm sản phẩm

Ví dụ: Ống nối bằng kim loại

là bộ phận của thiết bị vệ sinh được phân vào Nhóm 11.

Ống bằng kim loại: Nhóm 06

Giới thiệu Bảng Nice về phân loại hàng hóa dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Cục SHTT đang áp dụng Bảng phân loại Nice 11 phiên bản 2018 theo đó:

 • Bảng phân loại Nice chia thành 45 nhóm trong đó:

+ Từ nhóm 01 đến nhóm 35 là các Hàng hóa (sản phẩm cụ thể)

+ Từ nhóm 36- 45 là các nhóm dịch vụ.

 • Về nguyên tắc phân nhóm của Bảng phân loại Nice 11:

+ Các hàng hóa có cùng hoặc tương tự nhau về chức năng, mục đích, công dụng, thành phần, đặc tính lý hóa được phân vào một nhóm.

+ Các dịch vụ có cùng bản chất, tính chất trong cùng nhóm

Cách phân nhóm đăng ký nhãn hiệu theo Bảng phân loại Nice:

– Cách phân nhóm đối với các sản phẩm hàng hóa – 

(Từ nhóm 01 đến nhóm 34)

– Một hàng hoá là một bộ phận của một sản phẩm khác, về nguyên tắc được phân cùng nhóm với sản phẩm đó.

Ví dụ 1: Ống nối bằng kim loại là bộ phận của thiết bị vệ sinh được phân vào Nhóm 11.

Trong khi đó: Ống kim loại phân vào Nhóm 6

Ví dụ 2: Ðộng cơ và đầu máy dùng cho phương tiện giao thông trên bộ Nhóm 12

Trong khi đó: Ðộng cơ và đầu máy thuộc Nhóm 07

– Các hộp dùng đựng riêng một loại sản phẩm thì được phân loại cùng nhóm với sản phẩm đó.

Ví dụ: Hộp đựng bút – Nhóm 16; Hộp đựng kim- Nhóm 26.

– Nếu một sản phẩm có nhiều mục đích sử dụng thì sẽ được phân vào tất cả các nhóm tương thích về chức năng hoặc công dụng

Ví dụ:

Dầu gội đầu, xà phòng, sữa dưỡng da Nhóm 3: (Mỹ phẩm)
Dầu gội, xà phòng..nếu có chứa thuốc được Nhóm 5: (Dược phẩm)
Đồng hồ Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian
Đồng hồ thông minh (kết hợp nghe nhạc hoặc gọi điện thoại) Nhóm 9:

– Cách phân nhóm đối với các dịch vụ –

(Từ nhóm 35 đến nhóm 45):

– Đối với các dịch vụ liên quan đến mua bán các loại hàng hóa hoặc Dịch vụ siêu thị

Mặc dù không được đề cập cụ thể trong Bảng phân loại Nice nhưng căn cứ phân loại dựa trên Phần Chú thích đi kèm nhóm 35 cụ thể:

Nhóm 35 đặc biệt gồm cả:

+ Tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá này.

Các dịch vụ này có thể được cung cấp bởi các cửa hàng bán lẻ, bán buôn hàng hoá hoặc thông qua máy bán hàng tự động, ca-ta-lô đặt hàng qua thư hoặc bằng các phương tiện truyền thông điện tử, ví dụ, qua trang web hoặc các chương trình mua bán trên tivi.”

– Đối với các nhãn hiệu đăng ký cho Nhóm 35 với dịch vụ:

Mua bán nhiều hàng hóa hoặc bán một, một số hàng hóa cụ thể. Trong trường hợp này, Chủ sở hữu có quyền sử dụng nhãn hiệu để giới thiệu, quảng cáo dịch vụ của mình (gồm sử dụng nhãn hiệu trên bảng hiệu, giấy tờ giao dịch, trong quảng cáo hoặc trên túi đựng sản phẩm được mua bán …) mà không bao gồm việc sử dụng nhãn hiệu đó như một nhãn hiệu riêng của sản phẩm.

Ví dụ: METRO chỉ là nhãn hiệu dịch vụ thực hiện việc bán hàng cho quần áo (sản phẩm mang nhãn hiệu VIỆT TIẾN) hoặc máy thu hình (sản phẩm mang nhãn hiệu SONY).

– Các dịch vụ cho thuê về nguyên tắc được phân cùng nhóm với dịch vụ được cung cấp bởi phương tiện cho thuê (ví dụ: “Cho thuê điện thoại” sẽ thuộc dịch vụ Nhóm 38).

– Các dịch vụ cung cấp tư vấn, thông tin về nguyên tắc được phân loại vào cùng nhóm với các dịch vụ tương ứng với lĩnh vực tư vấn, thông tin

Ví dụ:

+ Tư vấn về giao thông  thuộc Nhóm 39.

+ Tư vấn quản lý kinh doanh Nhóm 35.

+ Tư vấn tài chính Nhóm 36.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ theo số: 0904 152 023


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com