Mẫu chấm dứt địa điểm kinh doanh mới nhất 2020

Văn phòng luật sư Bạch Minh cung cấp biểu mẫu chấm dứt địa điểm kinh doanh mới nhất.

I/ Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………….      

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……….

Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh sau:

1. Tên địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………….

Mã số địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế địa điểm kinh doanh: ………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số địa điểm kinh doanh và mã số thuế địa điểm kinh doanh): …………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……….

Lý do chấm dứt hoạt động: …………………..

2. Địa chỉ địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………….      

Tỉnh/Thành phố: ………………………………….

Điện thoại (nếu có)……………………………………. Fax (nếu có): ……………………………..

Email (nếu có): …………………………………………. Website (nếu có): ………………………

3. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: ……………………………………..

Địa chỉ chi nhánh: . ………………………………

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: …………………………………………………..      

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……….

Doanh nghiệp cam kết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của địa điểm kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
(Ký, ghi họ tên)

 

II/ Quy trình tư vấn của Văn phòng luật sư Bạch Minh về việc chấm dứt địa điểm kinh doanh

 • Tiếp nhận thông tin của khách hàng
 • Tư vấn quy định pháp luật về việc chấm dứt địa điểm kinh doanh
 • Tư vấn trình tự, hồ sơ và các cơ quan cần tiến hành
 • Soạn thảo bộ hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh gửi công ty
 • Đại diện ủy quyền của công ty tiến hành thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh tại Cơ quan có thẩm quyền
 • Tư vấn các vấn đề pháp ký phát sinh về nội bộ và lao động trong quá trình chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

III/ Dịch vụ Văn phòng luật sư Bạch Minh

 • Thành lập doanh nghiệp (Công ty cổ phần; Công ty TNHH; DNTN)
 • Thành lập đơn vị trực thuộc (Chi nhánh; Văn phòng đại diện)
 • Thành lập Địa điểm kinh doanh
 • Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ( trụ sở, tên công ty, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ…)
 • Giải thể công ty
 • Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh

Văn phòng Luật sư Bạch Minh cam kết tư vấn pháp luật về doanh nghiệp miễn phí và cung cấp dịch vụ với chất lượng dịch vụ tốt nhất.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Số 101/A2 ngõ 72 – Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 0904152023 – 0934565078


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com