Hướng dẫn hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Văn phòng Luật sư Bạch Minh tư vấn hướng dẫn doanh nghiệp tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. Luật Bạch Minh hướng dẫn hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần và tư vấn các quy định về thành lập chi nhánh.

I. Hồ sơ thành lập chi nhánh đối với Công ty cổ phần

1.Thông báo thành lập chi nhánh của công ty cổ phần

Nội dung thông báo bao gồm:

 • Mã số doanh nghiệp
 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Tên chi nhánh dự định thành lập
 • Địa chỉ trụ sởchi nhánh,
 • Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh
 • Thông tin đăng ký thuế
 • Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp ày của người đứng đầu chi nhánh
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh

Biên bản họp của Hội đồng quản trị có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp
 • Mục đích, chương trình và nội dung họp
 • Thời gian, địa điểm họp
 • Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do
 • Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp
 • Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp
 • Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến
 • Các vấn đề đã được thông qua
 • Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản.

3. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh

4. Bản sao công chứng/chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh (Giám đốc chi nhánh)

5. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

II.Doanh nghiệp cần chuẩn bị thông tin khi thành lập chi nhánh công ty cổ phần

1.Tên chi nhánh

Tên chi nhánh bằng tiếng việt

Tên chi nhánh bằng tiếng nước ngoài

Tên viết tắt của chi nhánh

Địa chỉ trụ sở chi nhánh

2. Số điện thoại tại chi nhánh : Số di động hoặc số điện thoại cố địng

3. Ngành nghề đăng ký kinh doanh tại chi nhánh

4. Thông tin người đứng đầu chi nhánh

 • Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Giới tính
 • Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Chứng minh nhân dân
 • Số giấy tờ chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp
 • Dân tộc, Quốc tịch
 • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
 • Chỗ ở hiện tại

5. Thông tin về đăng ký thuế của chi nhánh

 • Địa chỉ nơi nhận thông báo thuế
 • Số lượng lao động sự kiến làm việc tại chi nhánh
 • Hình thức hạch toán: Hạch toán độc lập/Hạch toán phụ thuộc
 • Phương pháp tính thuế GTGT
 • Năm tài chính

III.Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động chi nhánh

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký họa động chi nhánh công ty cổ phần

IV. Một số lưu ý khi thành lập chi nhánh công ty cổ phần

 • Địa chỉ trụ sở chi nhánh không phải là chung cư hoặc nhà tập thể
 • Địa chỉ trụ sở chi nhánh phải có sổ đỏ
 • Tên chi nhánh phải đi kèm với tên công ty và cum từ “Chi nhánh”
 • Thuế môn bài của chi nhánh là 1.000.000 đồng/năm. Trường hợp chi nhánh thành lập sau ngày 01/07 thì thuế môn bài tại năm đấy là: 500.000 đồng.
 • Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần khi tiến hành tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp không bắt buộc đóng dấu công ty.

Văn phòng Luật sư Bạch Minh cam kết tư vấn miễn phí về hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần và cung cấp dịch vụ với chất lượng dịch vụ tốt nhất.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Số 101/A2 ngõ 72 – Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 0904152023 – 0934565078


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com