Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có hiệu lực trong 10 năm kể từ ngày nộp đơn, hết thời hạn 10 năm chủ sở hữu văn bằng bảo hộ có thể tiến hành đăng ký gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhiều lần, mỗi lần gia hạn bảo hộ thêm 10 năm. Khi gia hạn chủ sở hữu phải nộp lệ phí gia hạn, phí sử dụng văn bằng bảo hộ.

I. Về thời gian gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Chủ sở hữu Văn bằng bảo hộ cần tiến hành nộp hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ trong vòng 06 tháng trước ngày Văn bằng hết hiệu lực.

Trường hợp quá thời hạn trên, nếu muốn gia hạn Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% Phí gia hạn Văn bằng cho mỗi tháng đóng muộn, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày Văn bằng bảo hộ hết hiệu lực.

II. Về hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Bộ hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ bao gồm:

 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu);
 • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ ( Tờ khai gia hạn theo Mẫu 02-GHVB);
 • Văn bản Uỷ quyền cho Luật Bạch Minh thực hiện thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ;
 • Chứng từ nộp lệ phí gia hạn văn bằng bảo hộ.

Lưu ý:

Do thời hạn bảo hộ nhãn hiệu khá dài (10 năm), nên trong thời gian này rất nhiều Chủ đơn đã làm thất lạc Văn bằng bảo hộ gốc hoặc Thông tin chủ đơn có sự thay đổi tên, địa chỉ so với thông tin của Chủ văn bằng bảo hộ trên Chủ văn bằng gốc. Vì vậy song song với việc gia hạn văn bằng bảo hộ thì Chủ đơn phải tiến hành thủ tục và nộp lệ phí:

 • Cấp lại Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
 • Sửa đổi thông tin văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (thông tin về tên, địa chỉ..)

III. Lệ phí gia hạn văn bằng bảo hộ

Theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC (áp dụng từ ngày 01/01/2017): Lệ phí gia hạn và phí sử dụng Văn bằng bảo hộ trong 10 năm được tính như sau:

3.1 Đối tượng tính phí: Tính theo Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

3.2 Nguyên tắc tính phí: Tính theo số lượng nhóm sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ.

Cụ thể

– Lệ phí gia hạn Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho một sản phẩm/dịch vụ là: 1.200.000 đồng

– Trường hợp nếu Nhãn hiệu được bảo hộ cho nhiều nhóm sản phẩm/dịch vụ: Thì từ nhóm sản phẩm/dịch vụ thứ hai thu thêm mỗi nhóm là 800.000 đồng

– Trường hợp nộp hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ muộn (nhưng không quá 06 tháng kể từ khi Văn bằng hết hiệu lực) thì ngoài khoản lệ phí gia hạn nói trên Chủ đơn còn phải nộp thêm 10% lệ phí này cho mỗi tháng nộp muộn

Ví dụ về cách tính lệ phí gia hạn Văn bằng bảo hộ:

Nhãn hiệu “Luật Bạch Minh” được cấp Văn bằng bảo hộ đối với 03 Nhóm Sản phẩm/Dịch vụ là:

+ Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; Tư vấn quản lý kinh doanh; Tư vấn quản lý nhân sự;

+ Nhóm 42: Thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; Tư vấn bảo mật internet;

+ Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; Dịch vụ luật sư tranh tụng; Dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ

Lệ phí gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được tính như sau:

 • Nhóm 35 lệ phí gia hạn là 1.200.000 đồng.
 • Đối với các nhóm: 42 và 45 lệ phí gia hạn là: 800.000 x 2 = 1.600.000 đồng
 • Nếu nộp hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ quá hạn, thì Luật Bạch Minh phải nộp thêm 10%  lệ phí gia hạn muộn.

IV. Quy trình giải quyết gia hạn văn bằng bảo hộ

– Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận và xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn.

+ Nếu đơn và hồ sơ không có thiếu sót, Cục SHTT ra quyết định gia hạn, ghi nhận việc gia hạn hiệu lực vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo SHCN.

– Nếu đơn và hồ sơ yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

+ Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định;

+ Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ;

+ Hồ sơ có các sai sót về tên, địa chỉ Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ.

Thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối gia hạn và yêu cầu sửa chữa thiếu sót hay có ý kiến phản đối thông báo dự định từ chối.

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày Cục SHTT ra thong báo dự định từ chối, nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục SHTT ra thông báo từ chối gia hạn.

V. Dịch vụ gia hạn văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu của Luật Bạch Minh

 • Tư vấn hồ sơ, thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;
 • Thay mặt Chủ đơn soạn thảo hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;
 • Thừa ủy quyền của Chủ đơn tiến hành nộp hồ sơ, lệ phí và các thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ tại Cục SHTT
 • Nhận kết quả là Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đã gia hạn.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com