Thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hưng Yên

Trình tự thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hưng Yên tiến hành như thế nào. Quy định về điều kiện cũng như hồ sơ thay đổi giám đốc – người đại diện theo pháp luật như thế nào. Mời mọi người cùng Luật Bạch Minh tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hưng Yên
thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hưng Yên

1. Tư vấn điều kiện người đại diện theo pháp luật của công ty

Cá nhân sau đây không có quyền người đại diện theo pháp luật tại Hưng Yên:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

g) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

2. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật công ty

– Người đại diện theo pháp luật tại Hưng Yên có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định.

3. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hưng Yên

Công ty cần chuẩn một bị bộ hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Hưng Yên bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hưng Yên

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hưng Yên

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hưng Yên

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hưng Yên

– Văn bản quyền đại diện tiến hành thủ tục thay đổi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty.

– Bản sao giấy tờ cá nhân người nhận ủy quyền tiến hành thủ tục thay đổi thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hưng Yên

– Phí, lệ phí nhà nước và lệ phí đăng công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

4. Thủ tục thay đổi thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hưng Yên

Bước 1. Công ty triệu tập họp Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết về việc miễn nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc và bầu Giám đốc/Tổng giám đốc mới

Bước 2. Công ty triệu tập họp Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Bước 3. Soạn hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Hưng Yên

Bước 4. Nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại cơ quan Đăng ký kinh doanh .

– Nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên

Hoặc:

– Nộp trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 5. Nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và phí đăng công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

Bước 6. Nhận kết quả – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau thay đổi người đại diện theo pháp luật

5. Văn bản pháp luật quy định về thay đổi người đại diện theo pháp luật  tại Hưng Yên

– Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021. Có hiệu lực từ  ngày 04 tháng 01 năm 2021 quy định về Đăng ký doanh nghiệp.

– Thông tư 01/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

6. Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Hưng Yên

6.1. Thời gian xử lý thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Hưng Yên

Thời gian cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ

– Thời gian Phòng đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ theo quy định là 03 ngày làm việc kể từ ngày sau ngày nộp hồ sơ.

– Sau 03 ngày làm việc nếu hồ sơ thiếu, sai sót về nội sung thì Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo sửa đổi, bổ sung và công ty sửa nộp lại hồ sơ là đợi tiếp theo 03 ngày làm việc.

Thời gian Luật Bạch Minh tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Hưng Yên

– Thời gian Luật Bạch Minh tiến hành thủ tục đến khi bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau thay đổi người đại diện cho khách hàng là: 3 ngày kể từ ngày hồ sơ được phòng đăng ký kinh doanh chấp thuận.

– Thời gian Luật Bạch Minh hỗ trợ tiến hành thủ tục khắc dấu chức danh Giám đốc/Tổng giám đốc công ty là 01 ngày làm việc.

6.2. Kết quả nhận được

– Tư vấn điều kiện thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Hưng Yên

– Tư vấn giải đáp miễn phí các quy định pháp luật có liên quan đến thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Hưng Yên

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Dấu chức danh Giám đốc/Tổng giám đốc – chức danh của người đại diện theo pháp luật công ty.

PHÒNG TƯ VẤN DOANH NGHIỆP – VPLS BẠCH MINH

Địa chỉ : Số 101/A2/72 Đường Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa -TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.7756814 – 0934565078/0904.152.023

VPGD: 30/99/21- Lâm Văn Bền – Quận 7- TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0865.28.58.28


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com