Trình tự thay đổi tên địa điểm kinh doanh năm 2020

Tên địa điểm kinh doanh được đặt khi công ty thành lập địa điểm kinh doanh. Luật doanh nghiệp không quy định nhiều về tên của địa điểm kinh doanh, nên hiện nay rất nhiều cách đặt tên của địa điểm kinh doanh nhưng không được đặt tên địa điểm kinh doanh gắn liền với tên công ty khác đã đăng ký. Văn phòng Luật sư Bạch Minh tư vấn về trình tự thay đổi tên địa điểm kinh doanh và các quy định liên quan đến tên địa điểm kinh doanh.

Dịch vụ Văn phòng Luật sư Bạch Minh

 

 

I. Tên địa điểm kinh doanh

1. Quy định về tên địa điểm kinh doanh

– Tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

– Tên địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở địa điểm kinh doanh.

– Tên địa điểm kinh doanh phải được đặt tại địa điểm kinh doanh

2. Cách đặt tên địa điểm kinh doanh

Hiện nay có rất nhiêu tên gọi khác nhau cho địa điểm kinh doanh công ty như sau:

Tên địa điểm kinh doanh gắn với tên công ty

 • Văn phòng – Công ty TNHH Bạch Minh
 • Địa điểm kinh doanh – Công ty cổ phần Maclan Việt Nam
 • Xưởng sản xuất – Công ty cổ phần thương mại BM
 • Kho hàng – Công ty cổ phần ABC
 • Cửa hàng số 1 – Công ty cổ phần ABC

Tên địa điểm kinh doanh không gắn tên công ty

 • Cửa hàng Beautiful Flower
 • Văn phòng giao dịch
 • Địa điểm kinh doanh số 1
 • Kho hàng
 • Xưởng sản xuất
 • Hiệu hoa BM Beautiful

Tên địa điểm kinh doanh gắn với tên chi nhánh

 • Địa điểm kinh doanh – Chi nhánh Hà Nội
 • Văn phòng số 1 – Chi nhánh Hà Nội
 • Xưởng sản xuất Chi nhánh số 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cửa hàng xăng dầu Từ Liêm – Chi nhánh Xăng dầu Hà Nội

II. Trình tự thủ tục thay đổi tên địa điểm kinh doanh

1. Hồ sơ thay đổi tên địa điểm kinh doanh

a) Thông báo thay đổi tên địa điểm kinh doanh (theo mẫu)

b) Bản sao công chứng Giấy tờ chứng thực cá nhân của người tiến hành thủ tục

c) Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho cá nhân tiến hành thủ tục, kèm theo hồ sơ phải có: Văn bản ủy quyền đại diện.

d) Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho tổ chức dịch vụ tiến hành thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh. Kèm theo hồ sơ bao gồm:

 • Hợp đồng dịch vụ về việc tiến hành thủ tục thay đổi tên địa điểm kinh doanh
 • Giấy giới thiệu của tổ chức dịch vụ cho cá nhân đi tiến hành nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Thủ tục thay đổi tên địa điểm kinh doanh

Bước 1. Đại diện Công ty nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh ( Sở Kế hoạch và Đầu tư )

Hiện tại có 2 hình thức nộp hồ sơ:

 • Nộp trực tiếp tại Bộ phận 1 cửa Sở kế hoạch và đầu tư hoặc Bộ phận 1 cửa Khu hành chính công tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. (Thành phố Hà Nội không áp dụng hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận 1 cửa)
 • Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 2. Sau 3 ngày làm việc, đại diện công ty nhận kết quả hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Trường hợp nhận thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung của Cơ quan đăng ký kinh doanh, công ty tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo thông báo và nộp lại hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để được tiến hành xử lý hồ sơ.

Bước 3. Treo biển địa điểm kinh doanh theo tên mới tại nơi đặt địa điểm kinh doanh

Bước 4. Công ty gửi Thông báo về việc thay đổi tên địa của địa điểm kinh doanh của công ty đến khách hàng.

III. Cơ sở pháp lý

 1. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014
 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2015 quy định về đăng ký doanh nghiệp
 3. Nghị định số 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 23 tháng 8 năm 2018 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều cảu nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.
 4. Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 08 tháng 01 năm 2019, quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp

Văn phòng Luật sư Bạch Minh cam kết tư vấn pháp luật về doanh nghiệp miễn phí và cung cấp dịch vụ với chất lượng dịch vụ tốt nhất.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Số 101/A2 ngõ 72 – Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 0904152023 – 0934565078


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com