Sửa đổi thông tin trên Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Sửa đổi thông tin trên Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Trên Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu thể hiện các thông tin về Nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, danh mục dịch vụ được bảo hộ, thông tin chủ sở hữu văn bằng bảo hộ như tên, địa chỉ….và chỉ có Chủ sở hữu là Người có tên và địa chỉ được ghi nhận trong Văn bằng bảo hộ đó mới được công nhận là chủ sở hữu của Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Vậy nhưng thực tế kinh doanh, Chủ sở hữu có thể thay đổi tên, thay đổi địa chỉ chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp. Chủ sở hữu VBBH là cá nhân nhưng bị chết hoặc mất tích…

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, khi có sự thay đổi thông tin thì chủ sở hữu Văn bằng bảo hộ cần tiến hành thủ tục sửa đổi thông tin trên Văn bằng bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Trong bài viết này, Luật Bạch Minh sẽ cung cấp cho khách hàng những tài liệu cần thiết để sửa đổi Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu do thay đổi thông tin.

Hồ sơ yêu cầu sửa đổi thông tin trên Văn bằng bảo hộ bao gồm:

  1. Tờ khai yêu cầu sửa đổi thông tin trên Văn bằng bảo hộ (theo mẫu);

(Tờ khai nêu rõ yêu cầu ghi nhận thay đổi về tên, địa chỉ của chủ Văn bằng bảo hộ, thay đổi chủ Văn bằng bảo hộ)

  1. Bản gốc Văn bằng bảo hộ;
  2. Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ) – nếu nội dung yêu cầu sửa đổi là tên, địa chỉ;
  3. Tài liệu chứng minh việc chuyển dịch quyền sở hữu nhãn hiệu như (Văn bản, giấy tờ về việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, phân tách, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) – nếu yêu cầu thay đổi chủ Văn bằng bảo hộ;
  4. Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;
  5. 05 mẫu nhãn hiệu đã sửa đổi (nếu yêu cầu sửa đổi chi tiết nhãn hiệu); 02 quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế dử dụng nhãn hiệu chứng nhận đã sửa đổi (nếu yêu cầu sửa đổi nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận);
  6. Giấy ủy quyền (nếu Chủ đơn thông qua tổ chức Đại diện);
  7. Chứng từ nộp lệ phí sửa đổi Văn bằng bảo hộ, lệ phí công bố quyết định sửa đổi, đăng bạ theo quy định;

Lưu ý:

  • Một đơn yêu cầu sửa đổi Văn bằng bảo hộ có thể liên quan đến nhiều Văn bằng bảo hộ nếu có cùng nội dung sửa đổi, với điều kiện người yêu cầu phải nộp phí, lệ phí cho từng Văn bằng bảo hộ.
  • Trường hợp nếu bị mất Văn bằng bảo hộ gốc, thì phải tiến hành thủ tục xin Cấp lại Văn bằng bảo hộ trước khi tiến hành thủ tục sửa đổi thông tin trên Văn bẳng bảo hộ. Chi tiết về hồ sơ, thủ tục cấp lại Văn bằng bảo hộ tại đây.

Thời gian sửa đổi thông tin trên Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp nhập và ghi nhận các thông tin sửa đổi vào Văn bằng bảo hộ trong thời hạn từ 01 đến 03 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

Kết quả thực hiện:

Trường hợp hồ sơ sửa đổi thông tin hợp lệ, Cục SHTT sẽ

Cập nhật nội dung sửa đổi vào bản gốc Văn bằng bảo hộ và trả văn bằng cho chủ sở hữu.

Ra Quyết định ghi nhận sửa đổi Văn bằng bảo hộ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com