Cấp lại văn bằng bảo hộ

1. Các trường hợp cấp lại văn bằng bảo hộ

Trong các trường hợp sau đây, chủ sở hữu đã được cấp văn bằng bảo hộ có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp lại văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp lệ phí tương ứng:

(i) Văn bằng bảo hộ bị mất;

(ii) Văn bằng bảo hộ bị hỏng, rách, bẩn, phai mờ đến mức không sử dụng được.

2. Hồ sơ cấp lại Văn bằng bảo hộ

(i) Tờ khai yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ được làm theo mẫu 03-PBVB ;

(ii) 01 mẫu nhãn hiệu trùng với mẫu nhãn hiệu đối với yêu cầu cấp lại Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;

Hoặc 01 bộ ảnh chụp bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trùng với bộ ảnh chụp bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trong văn bằng bảo hộ gốc đối với trường hợp cấp lại Văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;

(iii) Giấy uỷ quyền cho Luật Bạch Minh (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện);

(iv) Chứng từ nộp lệ phí cấp lại văn bằng bảo hộ .

3. Phí và lệ phí cấp lại Văn bằng bảo hộ:

Theo Thông tư 263/2017 của Bộ Tài Chính quy định về mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. Khi đề nghị cấp lại Văn bằng bảo hộ Người nộp hồ sơ yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ phải nộp những khoản phí, lệ phí như sau:

Phí cấp lại Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng/Giấy chứng nhận

– Phí đăng bạ Quyết định cấp lại Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng;

– Phí công bố Quyết định cấp lại Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng.

4. Thời gian và quy trình cấp lại Văn bằng bảo hộ

Hồ sơ cấp lại Văn bằng bảo hộ được nộp trực tiếp hoặc nộp qua bưu điện.

Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận và xem xét đơn yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn.

+ Nếu đơn cấp lại văn bằng bảo hộ đầy đủ hồ sơ và đáp ứng các quy định, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định cấp lại văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào mục đăng bạ của văn bằng bảo hộ tương ứng trong Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp;

Nội dung bản cấp lại của văn bằng bảo hộ thể hiện đầy đủ các thông tin của văn bằng bảo hộ cấp lần đầu và phải kèm theo chỉ dẫn “Bản cấp lại”;

+ Trường hợp yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ không đáp ứng quy định, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối cấp lại văn bằng bảo hộ, có nêu rõ lý do.

Dịch vụ xin cấp lại văn bằng bảo hộ của Luật Bạch Minh

  • Tư vấn hồ sơ, thủ tục cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;
  • Thay mặt Chủ đơn soạn thảo hồ sơ cấp lại văn bằng bảo hộ;
  • Thừa ủy quyền của Chủ đơn tiến hành nộp hồ sơ, lệ phí cấp lại Văn bằng bảo hộ tại Cục SHTT
  • Nhận kết quả là Bản cấp lại Văn bằng bảo hộ .

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com