Lệ phí gia hạn văn bằng bảo hộ

Các trường hợp phải nộp lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, cách tính lệ phí như thế nào, khi nào phải nộp lệ phí gia hạn ? Đây là câu hỏi của nhiều Chủ sở hữu Văn bằng bảo hộ.

Trước tiên cần hiểu Văn bằng bảo hộ là gì:

I/ VĂN BẰNG BẢO HỘ LÀ GÌ

Tại Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ thì “Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng.”

Trên Văn bằng bảo hộ ghi nhận thông tin về: Chủ sở hữu, đối tượng, phạm vi và thời hạn bảo hộ.

II. CÁC LOẠI VĂN BẰNG BẢO HỘ VỀ SHCN TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

Tùy thuộc vào đối tượng bảo hộ sẽ có các Văn bằng bảo hộ tương ứng dưới đây:

– Bằng độc quyền sáng chế –

hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

– Bằng độc quyền giải pháp hữu ích –

hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn.

– Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp –

hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 5 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn 2 lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm;

– Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu-

hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hiệu lực nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

– Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn –

hiệu lực từ ngày cấp và chấm dứt vào ngày sớm nhất trong số những ngày sau đây:

+ Kết thúc mười năm kể từ ngày nộp đơn;

+ Kết thúc mười năm kể từ ngày thiết kế bố trí được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới;

+  Kết thúc mười lăm năm kể từ ngày tạo ra thiết kế bố trí.

– Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý –

hiệu lực vô thời hạn kể từ ngày cấp.

Như vậy, trong các loại Văn bằng bảo hộ nói trên chỉ có Văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là được phép gia hạn để duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ, khi gia hạn phải nộp phí gia hạn theo quy định.

III. CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI NỘP LỆ PHÍ GIA HẠN HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ

  • Trường hợp 1: Nộp lệ phí khi đăng ký gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp  trong các lần 1 và lần thứ 2.
  • Trường hợp 2: Nộp lệ phí gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trước khi hết thời hạn bảo hộ 10 năm (có thể gia hạn nhiều lần).

IV. CÁCH TÍNH LỆ PHÍ GIA HẠN VĂN BẰNG BẢO HỘ

(Theo Quy định hiện hành tại Thông tư số 263 /2016/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 01/01/2017):

1. Lệ phí gia hạn Văn Bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp :

Đối tượng tính phí: Tính theo Văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Nguyên tắc tính phí: Tính theo Mỗi phư­ơng án của từng sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ  cho 5 năm.

Cụ thể

+ Lệ phí gia hạn Văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho một phương án sản phẩm là: 1.200.000 đồng

+ Trường hợp nếu Kiểu dáng công nghiệp có nhiều phương án, thì từ phương án thứ hai thu thêm mỗi Phương án là 800.000 đồng

+ Trường hợp nộp hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ muộn (nhưng không quá 06 tháng kể từ khi Văn bằng hết hiệu lực) thì ngoài khoản lệ phí gia hạn nói trên Chủ đơn còn phải nộp thêm 10% lệ phí này cho mỗi tháng nộp muộn.

2. Lệ phí gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

Đối tượng tính phí: Tính theo Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Nguyên tắc tính phí: Tính theo số lượng nhóm sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ.

Cụ thể

– Lệ phí gia hạn Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho một sản phẩm/dịch vụ là: 1.200.000 đồng

– Trường hợp nếu một Nhãn hiệu được bảo hộ cho nhiều nhóm sản phẩm/dịch vụ: Thì từ nhóm sản phẩm/dịch vụ thứ hai thu thêm mỗi nhóm là 800.000 đồng

– Trường hợp nộp hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ muộn (nhưng không quá 06 tháng kể từ khi Văn bằng hết hiệu lực) thì ngoài khoản lệ phí gia hạn nói trên Chủ đơn còn phải nộp thêm 10% lệ phí này cho mỗi tháng nộp muộn

Ví dụ về cách tính lệ phí gia hạn Văn bằng bảo hộ:

Nhãn hiệu “Bach Minh Law” được cấp Văn bằng bảo hộ đối với 02 Nhóm Sản phẩm/Dịch vụ là:

+ Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; Tư vấn quản lý kinh doanh; Tư vấn quản lý nhân sự;

+ Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; Dịch vụ luật sư tranh tụng; Dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ

Lệ phí gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được tính như sau:

Nhóm 35 lệ phí gia hạn là 1.200.000 đồng.

Đối với các nhóm 45 lệ phí gia hạn là: 800.000 đồng

Trường hợp nếu nộp hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu quá hạn, thì Luật Bạch Minh phải nộp thêm 10%  lệ phí gia hạn muộn.

Dịch vụ tư vấn, địa diện khách hàng nộp hồ sơ Gia hạn văn bằng bảo hộ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và Gia hạn Văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu của Luật Bạch Minh

  • Tư vấn hồ sơ, thủ tục gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;
  • Tư vấn hồ sơ, thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;
  • Thay mặt Chủ đơn soạn thảo hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ;
  • Thừa ủy quyền của Chủ đơn tiến hành nộp hồ sơ, lệ phí và các thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ tại Cục SHTT
  • Nhận kết quả là Bằng độc quyền Kiếu dáng công nghiệp, Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đã được gia hạn.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com