Dịch vụ chấm dứt địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh của công ty không hoạt động hiệu quá, bạn đang không biết thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh như thế nào? Tổ chức nào cung cấp dịch vụ chấm dứt địa điểm kinh doanh uy tín, hiệu quả. Hãy liên hệ đến Luật Bạch Minh, Chúng tôi là đơn vị tư vấn pháp luật và cung cấp dịch vụ chấm dứt địa điểm kinh doanh chỉ với thời gian từ 2 đến 7 ngày làm việc, Luật Bạch Minh đã tiến hành xong thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh của công ty và bàn giao kết quả cho công ty.

1. Thông tin địa điểm kinh doanh quý khách cần cung cấp để Luật Bạch Minh

– Tên công ty/ chi nhánh đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh

– Tên địa điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động

2. Quy trình cung cấp dịch vụ chấm dứt địa điểm kinh doanh

Bước 1. Luật Bạch Minh tiếp nhận thông tin của khách hàng liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh.

Bước 2. Tư vấn giải đáp miễn phí các quy định pháp luật có liên quan đến điều kiện chấm dứt địa điểm kinh doanh và hồ sơ, trình tự thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh

Bước 3. Luật Bạch Minh gửi báo phí Dịch vụ để Khách hàng Phê duyệt.

Bước 4. Soạn thảo và Gửi lại Khách hàng Bộ hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh.

– Luật Bạch Minh gửi bộ hồ sơ đến khách hàng bằng hình thức như: Email/Zalo/ Viber để khách hàng kiểm tra xác nhận thông tin hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh của công ty là đúng và chính xác.

– Trong trường hợp khách hàng cần sửa đổi, bổ sung thông tin mà không trái với quy định pháp luật, Luật Bạch Minh sẽ sửa đổi bổ sung theo yêu cầu khách hàng.

– Khách hàng in hồ sơ và gửi đến Luật Bạch Minh hoặc Luật Bạch Minh cử nhân viên đến tiếp nhận hồ sơ của khách hàng.

Bước 5. Nộp hồ sơ và nhận kết quả bàn giao cho Khách hàng

– Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh, Thừa ủy quyền của Quý khách, Luật Bạch Minh tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt địa chỉ địa điểm kinh doanh.

3. Kết quả nhận được sau khi sử dụng dịch vụ chấm dứt địa điểm kinh doanh

– Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh do Phòng ĐKKD cấp

– Bộ hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh lưu giữ tại công ty

4. Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ Luật Bạch Minh

– Quý khách không cần phải đi lại

– Được tư vấn về các vấn đề liên quan đến địa điểm kinh doanh, công ty và chi nhánh

– Được File hồ sơ mềm Luật Bạch Minh gửi qua Email/Zalo công ty và 1 bộ hồ sơ để công ty lưu giữ

5. Hướng dẫn thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh

Hướng dẫn chấm dứt địa điểm kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh trực tiếp

Bước 1. Công ty/ chi nhánh đơn vị chủ quản ra thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Bước 2. Công ty/ chi nhánh đơn vị chủ quản nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt địa chỉ của địa điểm kinh doanh,

– Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh là: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt địa chỉ của địa điểm kinh doanh

Bước 3. Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và xử lý hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh của công ty.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Bước 4. Công ty nhận giấy thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh do Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp.

Hướng dẫn chấm dứt địa điểm kinh doanh qua mạng

Bước 1. Tạo tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 2. Soạn thảo hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh theo quy định pháp luật

Bước 3. Ký, đóng dấu hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh

Bước 4. Scan hồ sơ thành File Pdf hoặc Word từng mục hồ sơ riêng

Bước 5. Đăng nhập tài khoản đăng ký kinh doanh, kê khai thông tin và nộp hồ sơ về chấm dứt địa điểm kinh doanh trên hệ thống cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 6. Nhận kết quả Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh do Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp

Hướng dẫn thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh tại Cơ quan thuế

– Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh thì công ty, chi nhánh phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế

– Sau khi công ty nộp hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc địa điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế.

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Cơ quan đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh

6. Hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh theo quy định mới

– Thông báo chấn dứt hoạt động địa điểm kinh doanh (theo mẫu)

– Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân sau: Thẻ căn cước công dân/ Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu.

Kèm theo:

+ Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến chấm dứt địa điểm kinh doanh và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến chấm dứt địa điểm kinh doanh; hoặc

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến chấm dứt địa điểm kinh doanh

7. Mẫu quyết định chấm dứt địa điểm kinh doanh/Thông báo

Luật Bạch Minh gửi Mẫu thông báo về việc chất dứt địa điểm kinh doanh của công ty đến Phòng Đăng ký kinh doanh để mọi người tham khảo:

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố

– Tên doanh nghiệp

– Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

– Ngày cấp

– Nơi cấp

Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh sau:

Tên địa điểm kinh doanh

– Mã số địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế địa điểm kinh doanh

– Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số địa điểm kinh doanh và mã số thuế địa điểm kinh doanh)

– Ngày cấp

– Nơi cấp

– Lý do chấm dứt hoạt động

Địa chỉ địa điểm kinh doanh

– Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn

– Xã/Phường/Thị trấn

– Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh

– Tỉnh/Thành phố

– Số Điện thoại

– Số Fax

– Địa chỉ E-mail

– Website

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh)

– Tên chi nhánh

– Địa chỉ chi nhánh

– Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh

– Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh)

– Ngày cấp

– Nơi cấp

Doanh nghiệp cam kết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của địa điểm kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Mọi thắc mắc cần tư vấn về doanh nghiệp, quý khách vui lòng liên hệ đến Luật Bạch Minh theo thông tin sau:

PHÒNG TƯ VẤN DOANH NGHIỆP – VPLS BẠCH MINH

Địa chỉ : Số 101/A2/72 Đường Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa -TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.7756814 – 0934565078/0904.152.023

VPGD: 30/99/21- Lâm Văn Bền – Quận 7- TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0865.28.58.28


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com