Xin Giấy phép tư vấn du học

1. Vì sao phải xin Giấy phép tư vấn du học

Xin giấy phép tư vấn du học là một thủ tục bắt buộc phải làm trước khi muốn kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Bởi lẽ, theo Luật đầu tư năm 2020 thì Kinh doanh dịch vụ Tư vấn du học là một trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và Doanh nghiệp muốn hoạt động đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực này cần phải đáp ứng các điều kiện và tiến hành các thủ tục xin giấy phép theo quy định của pháp luật.

Trích Luật Đầu tư năm 2020

Điều 7. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

(1) Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

(2) Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV của Luật này.

Phụ lục IV

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

STT

NGÀNH NGHỀ

144

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

2. Phạm vi hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là việc thực hiện các công việc sau:

– Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;

– Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;

– Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;

– Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

– Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

3. Ai được cấp Giấy phép tư vấn du học:

Khác với các lĩnh vực giáo dục khác như tổ chức, cá nhân có thể xin giấy phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ, đối với lĩnh vực Tư vấn du học, đối tượng được cấp phép phải là Doanh nghiệp hoặc Tổ chức có chức năng kinh doanh dịch vụ Tư vấn du học.

Cụ thể, theo quy định tại Nghị định số Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ thì những đối tượng sau được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ Tư vấn du học:

– Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ Tư vấn du học;

– Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

– Các Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

4. Trình tự các bước xin Giấy phép tư vấn du học

4.1 Thành lập Doanh nghiệp để xin Giấy phép tư vấn du học

Như vậy để xin Giấy phép tư vấn du học, việc trước tiên cần thực hiện đó là thành lập Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, và Doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề tư vấn du học theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành nghề Việt Nam. Cụ thể:

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngành này gồm: Các hoạt động giáo dục, đào tạo ở mọi cấp độ cho mọi nghề được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp bằng lời nói hoặc chữ viết cũng như qua phát thanh và truyền hình hoặc thông qua các phương tiện khác của truyền thông. Các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác nhau trong hệ thống trường học phổ thông ở các cấp khác nhau cũng như các chương trình xoá mù chữ, dạy học cho người đã trưởng thành…

Mã ngành

Tên Ngành

85600

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Chi tiết:

– Tư vấn du học (Điều 106 nghị định 46/2017/NĐ-CP)

– Loại hình doanh nghiệp tư vấn du học:

Theo luật Doanh nghiệp,  có các loại hình doanh nghiệp sau:

+ Công ty cổ phần yêu cầu tối thiểu phải từ 03 cổ đông trở lên;

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn (một thành viên hoặc từ hai thành viên trở lên)

+ Công ty hợp danh;

– Về hồ sơ thành lập Công ty tư vấn du học:

Thành phần hồ sơ để thành lập Công ty tư vấn du học gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp.

+ Điều lệ Công ty.

+ Danh sách Cổ đông công ty cổ phần hoặc Danh sách thành viên công ty TNHH;

+ CMND hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của các Thành viên/Cổ đông/Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp

– Thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh Công ty tư vấn du học:

Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/ Thành phố doanh nghiệp đặt trụ sở chính là nơi tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy phép Đăng ký kinh doanh Công ty tư vấn du học.

4.2 Xin giấy phép tư vấn du học

Do ngành nghề kinh doanh Tư vấn du học là ngành nghề có điều kiện mà cụ thể là phải có thêm Giấy phép nên việc đăng ký thành lập Công ty tư vấn du học chỉ là bước đầu tiên, sau khi Đăng ký thành lập Doanh nghiệp thì Công ty cần phải xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn Du học tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi Công ty dự kiến đặt cơ sở Tư vấn du học.

Xin giấy phép tư vấn du học

5. Danh mục hồ sơ xin Giấy phép tư vấn du học:

Yêu cầu về bộ hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn Du học bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học với những nội dung chủ yếu gồm:

+ Mục tiêu hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

+ Nội dung hoạt động của trung tâm tư vấn du học là gì ( Giới thiệu, tư lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ, chiêu sinh, tuyển sinh du học; bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho học viên, Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

+  Khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài;

+ Kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn du học của Trung tâm;

+ Phương án giải quyết các rủi ro đối với người được tư vấn du học (nếu có);

– Bản sao công chứng hoặc chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;

– Bản sao công chứng hoặc chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học.

6. Thẩm quyền cấp Giấy phép tư vấn du học

Sở Giáo dục và Đào tạo nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

7. Chi phí xin Giấy phép tư vấn du học

Đây là các khoản chi phí cần thiết để đăng ký thành lập Doanh nghiệp và Chi phí xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Tuỳ thuộc vào Quy mô, đặc điểm và điều kiện của mỗi trung tâm tư vấn du học mà các khoản chi phí đầu tư ban đầu là khác nhau. Do vậy sẽ không có mức chi phí chung cụ thể mà chúng tôi chỉ liệt kê đầu mục các khoản chi phí cứng.

7.1 Chi phí thành lập Công ty để xin giấy phép tư vấn du học:

Để đăng ký thành lập Doanh nghiệp, người thành lập cần dự trù các khoản chi phí sau:

– Chi phí thuê Nhà/Văn phòng đặt trụ sở Công ty;

– Chi phí để xin Giấy phép kinh doanh của Công ty (bao gồm phí lệ phí cấp Đăng ký kinh doanh, phí khắc dấu..)

– Chi phí ban đầu để công ty có thể hoạt động (Chi phí làm biển hiện, chi phí đầu tư thiết bị văn phòng, Chi phí phát hành hoá đơn, tiền thuế phải nộp..)

– Chi phí chi trả cho nhân sự của Công ty (Giám đốc, kế toán, nhân viên hành chính.)

7.2 Chi phí xin giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:

– Chi phí lập hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

– Chi phí đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm tư vấn du học;

– Chi phí chi trả cho đội ngũ Tư vấn viên.

8. Văn bản pháp luật về xin giấy phép tư vấn du học

8.1 Văn bản về Thành lập  Công ty để xin giấy phép tư vấn du học

– Luật Doanh nghiệp năm 2020

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký Doanh nghiệp

8.2 Văn bản về xin giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

– Luật Đầu tư  61/2020/QH14.

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

– Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành nghề Việt Nam

– Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

– Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;

– Thông tư số 10/2014/TT-BGD-ĐT ngày 11/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài.

9. Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học

Luật Bạch Minh cung cấp dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học trọn gói, với Bước 1 là Tư vấn thành lập Doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh là Tư vấn du học, và Bước 2 là dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Mọi yêu cầu tư vấn và Báo giá về dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học xin Quý khách vui lòng liên hệ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

– Trụ sở chính: Số 101, Ngõ 72 Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

– Điện thoại: 0243.7756817 – Zalo/viber: 0904 152 023

– VPĐD tại TP Hồ Chí Minh: 30/99/21, Lâm Văn Bền, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

– Điện thoại/Zalo: 0865 28 58 28

– Hoặc Quý khách gửi yêu cầu tư vấn và báo phí qua Emailluatbachminh@gmail.com


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com