Xin Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh

1. Về thẩm quyền cấp giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Theo quy định, Sở y tế TP Hồ Chí Minh có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm mà đơn vị đứng tên trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm có trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với Sản phẩm Mỹ phẩm dưới hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm Mỹ phẩm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh mà không phụ thuộc vào đơn vị đứng tên trên phiếu Công bố Mỹ phẩm có trụ sở ở tỉnh thành nào tại Việt Nam.

2. Các hình thức quảng cáo Mỹ phẩm:

Căn cứ vào đặc điểm của từng loại hình quảng cáo, được chia thành 03 loại giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm dưới đây:

– Quảng cáo Mỹ phẩm bằng Maker/Banner/Poste trên báo chí, zalo, website, các trang bán hàng trực tuyến, bảng, biển, poste quảng cáo mỹ phẩm, tờ rơi, kệ giá trưng bày. Đây là các quảng cáo tĩnh không có âm thanh, không hình ảnh động.

– Quảng cáo Mỹ phẩm trên truyền hình và các kênh online như Yotube… bằng Video quảng cáo. Đặc điểm đối với hình thức quảng cáo này là có âm thanh và hình ảnh động, ngoài video quảng cáo người quảng cáo còn phải xây dựng kịch bản quảng cáo

– Quảng cáo Mỹ phẩm thông qua hội thảo, hội nghị, sự kiện giới thiệu về Mỹ phẩm. Đây là hình thức quảng cáo không phổ biến nhất.

Xin lưu ý:

Một hoặc một số (bộ) sản phẩm Mỹ phẩm có thể xin một giấy phép quảng cáo, nhưng một Giấy xác nhận nội dung quảng cáo chỉ cấp cho 01 trong 03 hình thức quảng cáo nói trên.

Trường hợp nếu một hoặc một bộ sản phẩm Mỹ phẩm mà Doanh nghiệp quảng cáo muốn xin giấy phép quảng cáo cho cả 3 loại hình quảng cáo nói trên thì Doanh nghiệp vẫn phải lập 03 Bộ hồ sơ tương ứng với từng hình thức quảng cáo và phải nộp phí lệ phí thẩm định hồ sơ quảng cáo Mỹ phẩm riêng biệt. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấp 03 giấy Xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm.

Xin Giấy phép Quảng cáo Mỹ phẩm tại TP Hồ Chí Minh

3. Yêu cầu về nội dung kịch bản quảng cáo Mỹ phẩm trên Báo chí, zalo:

Theo đó, trên Maker/Banner/Poste quảng cáo Mỹ phẩm ít nhất phải có các thông tin sau:

– Tên Mỹ phẩm, Nhãn hàng Mỹ phẩm (nếu có) ghi đúng theo tên trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm.

– Tính năng, công dụng của sản phẩm Mỹ phẩm;

– Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường ghi trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm;

– Nước sản xuất ghi theo thông tin trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm.

– Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế về Mỹ phẩm;

Lưu ý: Không được quảng cáo Mỹ phẩm gây hiểu nhầm công dụng/tác dụng/Mục đích sử dụng của sản phẩm đó là thuốc.

Ngoài các nội dung trên, người quảng cáo có thể thêm các nội dung khác như:

+ Thành phần của Mỹ phẩm ghi đúng tên và tỉ lệ thành phần trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm.

+ Mục đích và hướng dẫn sử dụng sản phẩm Mỹ phẩm

+ Hình ảnh bao bì sản phẩm;

+ Hình ảnh Logo, hình ảnh Nhãn hiệu ngoài tên sản phẩm Mỹ phẩm (nếu có tài liệu chứng minh)

+ Hình ảnh nhân vật, diễn viên (nếu có thỏa thuận sử dụng hình ảnh)

+ Logo các dấu hiệu Chứng nhận như ISO, dấu hiệu Kiểm tra, dấu hiệu đạt chuẩn mà Nhà sản xuất sản phẩm hoặc Sản phẩm đã đạt được (nếu có tài liệu chứng minh).

+ Tên và địa chỉ của Nhà sản xuất sản phẩm

4. Yêu cầu về nội dung kịch bản quảng cáo Mỹ phẩm trên truyền hình:

Đối với quảng cáo Mỹ phẩm trên truyền hình, Doanh nghiệp xin quảng cáo phải chuẩn bị Kịch bản (bản giấy) và Video quảng cáo  với yêu cầu sau:

– Yêu cầu đối với phần hình ảnh động:

Đây là hình ảnh sản phẩm hoặc hình ảnh nhân vật, hoạt cảnh không gian hoặc đơn thuần chỉ là chạy chữ. Phần hình ảnh bắt buộc phải thể hiện các thông tin sau:

+ Tên sản phẩm Mỹ phẩm theo theo tên trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm

+ Tính năng, công dụng của sản phẩm Mỹ phẩm;

+ Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường ghi trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm;

+ Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế về Mỹ phẩm;

Đặc biệt: Không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

– Phần Âm thanh (nhạc nền, lời thoại) khi quảng cáo trên truyền hình: Lời thoại trong Quảng cáo trên truyền hình phải đọc các nội dung sau:

+ Tên sản phẩm Mỹ phẩm theo theo tên trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm

+ Tính năng, công dụng của sản phẩm Mỹ phẩm;

+ Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế về Mỹ phẩm;

Ngoài các nội dung trên, tương tự như quảng cáo trên Báo chí, Khi quảng cáo trên truyền hình người quảng cáo trên có thể thêm các nội dung khác như: Thành phần, mục đích và hướng dẫn sử dụng sản phẩm Mỹ phẩm, hình ảnh logo Nhãn hiệu (nếu có tài liệu chứng minh), Hình ảnh nhân vật, diễn viên (nếu có thỏa thuận sử dụng hình ảnh)

5. Yêu cầu về nội dung kịch bản quảng cáo Mỹ phẩm qua hội thảo hội nghị:

– Tên sản phẩm Mỹ phẩm theo theo tên trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm

– Tính năng, công dụng của sản phẩm Mỹ phẩm;

– Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường ghi trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm;

– Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế về Mỹ phẩm;

Đặc biệt: Không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

Ngoài các nội dung trên, Ngoài các nội dung trên, tương tự như quảng cáo trên Báo chí, Khi quảng cáo trên truyền hình người quảng cáo trên có thể thêm các nội dung khác như: Thành phần, mục đích và hướng dẫn sử dụng sản phẩm Mỹ phẩm, hình ảnh logo Nhãn hiệu (nếu có tài liệu chứng minh), Hình ảnh nhân vật, diễn viên (nếu có thỏa thuận sử dụng hình ảnh)

6. Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh:

Bộ hồ sơ xin Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm bao gồm

– 01 Bản gốc Đơn Đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm theo Mẫu gửi Sở Y tế TP Hồ Chí Minh;

– Tài liệu thể hiện nội dung quảng cáo cần xin xác nhận như:

+ 03 Bản gốc Maker/Banner/Poste quảng cáo Mỹ phẩm, in màu trên khổ giấy A4, đóng dấu treo đơn vị đứng tên xin giấy phép quảng cáo kèm theo Đĩa hoặc USB chứa File mềm Maker/Banner/Poste quảng cáo Mỹ phẩm hoặc

+ 03 Bản gốc Kịch bản quảng cáo Mỹ phẩm trên truyền hình,  in trên khổ giấy A4, đóng dấu treo đơn vị đứng tên xin giấy phép quảng cáo kèm theo Đĩa hoặc USB chứa File mềm Video quảng cáo Mỹ phẩm hoặc

+ 03 Bản gốc Kịch bản quảng cáo Mỹ phẩm qua hội thảo hội nghị, in trên khổ giấy A4, đóng dấu treo đơn vị đứng tên xin giấy phép quảng cáo kèm theo Đĩa hoặc USB chứa File mềm chứa nội dung kịch bản quảng cáo Mỹ phẩm hoặc

– 01 Bản sao (sao y bản chính đóng dấu công ty hoặc Sao công chứng/Chứng thực) Phiếu Công bố Mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

– 01 bản sao Giấy phép Đăng ký kinh doanh của đơn vị đứng tên xin Giấy phép quảng cáo.

– Và các tài liệu khác nhằm chứng minh cho nội dung quảng cáo Mỹ phẩm (nếu có).

7. Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh

Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo là một tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ quảng cáo Mỹ phẩm.

– Về Mẫu đơn đề nghị  cấp giấy phép Quảng cáo Mỹ phẩm tại TP Hồ Chí Minh:

Đơn xin giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm tại TP Hồ Chí Minh

Hướng dẫn viết Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm:

Trong đơn đề nghị có mục Phương tiện quảng cáo Doanh nghiệp cần lưu ý:

+  Xác định chính xác 1 trong 3 hình thức quảng cáo nói trên.

+ Tương ứng với từng hình thức quảng cáo: Doanh nghiệp cần ghi rõ tên báo giấy, báo điện tử, trang mạng, tên đài truyền hình, truyền thanh, nơi tổ chức sự kiện

8. Các bước xin giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tục xin Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm là một trong các Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 4 tại TP Hồ Chí Minh. Theo đó sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bao gồm bản giấy và bản điện tử, Doanh nghiệp xin giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm phải truy cập vào trang website: https://dvc.medinet.org.vn/  và làm theo hướng dẫn gồm 4 bước:

Trên thực tế, việc xin Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm tại TP Hồ Chí Minh gồm các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm theo Quy định và scan thành 01 bản hồ sơ điện tử để chuẩn bị nộp trực tuyến.

Bước 2: Đăng ký tài khoản tại trang Dịch vụ công trực tuyến ngành y tế TP Hồ Chí Minh, sau khi đăng nhập thì Doanh nghiệp khai thông tin và nộp hồ sơ (nộp bản điện tử đã scan) theo hướng dẫn.

Xin lưu ý tại Bước 2, Doanh nghiệp có quyền lựa chọn hình thức nộp hồ sơ (bản giấy) cho Sở Y tế và nhận kết quả bằng đường Bưu điện hoặc nộp và nhận hồ sơ trực tiếp tại Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ trực tuyến, Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ (Bản giấy) đến sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức nộp bản giấy theo lựa chọn tại Bước 1:

Bước 4: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ thẩm định hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc nếu hồ sơ chưa hợp lệ (phải sửa đổi bổ sung) thì Sở sẽ ra thông báo sửa đổi bổ sung gửi Doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất việc sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ Doanh nghiệp nộp lại.

Các lỗi thường gặp khi phải sửa đổi bổ sung hồ sơ xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo là:

+ Hồ sơ Công bố Mỹ phẩm không đúng quy định về thành phần, công dụng của sản phẩm. Đề nghị Doanh nghiệp Công bố lại sản phẩm Mỹ phẩm;

+ Không ghi rõ loại hình quảng cáo hoặc không ghi tên các báo chí, trang tin, kênh truyền hình.. dự kiến quảng cáo trên Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo;

+ Maket/kịch bản quảng cáo cần sửa đổi bổ sung cho phù hợp nội dung Công bố sản phẩm Mỹ phẩm;

+ Maket/kịch bản quảng cáo thiếu các thông tin cần thiết cần phải có

+ Maket/kịch bản quảng cáo cần phải sửa đổi bổ sung để tránh gây hiểu nhầm sản phẩm là thuốc;

+ Thiếu các tài liệu chứng minh nội dung quảng cáo ngoài hồ sơ Công bố Mỹ phẩm…

Bước 5: Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm:

Thời hạn 10 ngày làm việc được tính từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ lần đầu hoặc kể từ ngày nộp lại hồ sơ (hợp lệ) nếu phải sửa đổi bổ sung hồ sơ, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm gửi trả Doanh nghiệp theo cách thức trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện theo lựa chọn tại Bước 1.

9. Chi phí xin giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh:

Phí và lệ phí Nhà nước liên quan đến việc thẩm định hồ sơ xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ Phẩm được quy định tại Thông tư 114 năm 2017 của Bộ Tài Chính, theo đó Mức lệ phí thẩm định hồ sơ xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm là 1.600.000/01 bộ hồ sơ (Một triệu sáu trăm ngàn đồng một hồ sơ).

Cũng theo Thông tư số 09/2015/TT-BYT quy định Phí thẩm định, lệ phí cấp, cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

Theo đó, Một mẫu quảng cáo tương ứng với một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phải nộp phí thẩm định, lệ phí xác nhận như sau:

a) Các trường hợp được coi là một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ Phẩm, bao gồm:

– Một mẫu quảng cáo của một sản phẩm Mỹ phẩm;

– Một mẫu quảng cáo của một sản phẩm Mỹ phẩm cho nhiều hình thức quảng cáo (ví dụ: tờ rơi, áp phích, sách, báo, …).

– Một mẫu quảng cáo của hai hay nhiều sản phẩm Mỹ phẩm cùng nằm trong một phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận.

b) Trường hợp không được coi là một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo, bao gồm:

– Nhiều mẫu quảng cáo khác nhau của một sản phẩm Mỹ phẩm. Trường hợp này mỗi mẫu quảng cáo được coi là một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;

– Một mẫu quảng cáo gồm nhiều sản phẩm Mỹ phẩm. Trường hợp này mỗi sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được coi là một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo.

10. Dịch vụ xin Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh

Luật Bạch Minh là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn, xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm tại Việt Nam nói chung và tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Để được tư vấn rõ hơn về hồ sơ, thủ tục, quy trình và dịch vụ xin Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm Nhanh chóng xin liên hệ với chúng tôi:

PHÒNG TƯ VẤN GIẤY PHÉP

Mr Nhật Minh: 0865.28.58.28 – hoặc Mr Ngọc: 0934.565.078

Hoặc gửi Email cho chúng tôi: luatbachminh@gmail.com


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com