Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm

1. Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm là gì?

Khi liên hệ quảng cáo các sản phẩm Mỹ phẩm, ngoài hồ sơ Công bố mỹ phẩm thì một yêu cầu mà tất cả các đơn vị báo, đài thường hỏi các bạn đó là Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm có chưa? Vậy Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm là giấy tờ gì, do cơ quan nào cấp?

Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm là thuật ngữ ngắn gọn và dễ hiểu nhất để nói về Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm Mỹ phẩm. Theo đó trước khi tiến hành Quảng cáo một nội dung gì thì đơn vị đứng tên công bố Mỹ phẩm hoặc đơn vị được uỷ quyền phải xây dựng nội dung quảng cáo dự kiến cùng các tài liệu có liên quan để xin xác nhận nội dung quảng cáo. Việc quảng cáo chỉ được tiến hành sau khi nội dung quảng cáo đượcphê duyệt thông qua thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo.

Ở đây cũng cần phân biệt giữa Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm với Giấy phép đặt biển quảng cáo ngoài trời qua bảng tóm tắt sau:

(1)

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm

(Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm)

(2)

Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm ngoài trời

Nội dung chính của giấy phép:  Nhằm xác nhận nội dung của Bài viết, Banner/Poste/Bảng biển quảng cáo Mỹ phẩm có đúng có đủ nội dung theo quy định của Luật Quảng cáo hay không? Có gây hiểm lầm với thuốc chữa bệnh hay không

Nội dung chính của giấy phép: Là cho phép tại Vị trí cụ thể được đặt biển quảng cáo. Còn nội dung bên trong biển/Bảng quảng cáo là gì thì Doan nghiệp tự chịu trách nhiệm và phải làm theo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm nêu tại Mục (1)

2. Các loại Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm tại Việt Nam

2.1 Các loại Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm hiện nay:

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo chính là việc xác nhận bạn muốn quảng cáo nội dung gì do đó tương ứng với một với một nội dung quảng cáo Mỹ phẩm cụ thể sẽ có một giấy phép quảng cáo.

Tuy nhiên, nếu căn cứ vào từng hình thức quảng cáo thì có thể chia thành 03 loại giấy phép như sau:

– Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm trên báo chí, tờ rơi, bảng biển, kệ giá trưng bày thể hiện dưới dạng Bài viết hoặc thể hiện bằng Maket/Banner/Poste quảng cáo dạng tĩnh (không âm thanh và không hình ảnh động).

Mẫu Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm trên Báo chí

– Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm trên báo nói, báo hình dưới dạng Video quảng cáo (có âm thanh, hình ảnh động);

Mẫu Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm trên truyền hình

Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm thông qua buổi hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện về Mỹ phẩm;

2.2 Một số câu hỏi về các loại giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm:

Hỏi: Để quảng cáo 01 sản phẩm Mỹ phẩm thì chỉ cần xin một giấy phép quảng cáo có đúng không?

Trả lời:

Không đúng, vì 2 lý do cơ bản sau:

+ Mỗi giấy xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm sẽ đính kèm với một nội dung quảng cáo cụ thể, do đó khi có thay đổi nội dung quảng cáo Mỹ phẩm so với nội dung quảng cáo đã được xác nhận thì cần phải xin giấy phép quảng cáo mới.

+ Có 3 loại hình quảng cáo được cấp giấy phép đó là Quảng cáo trên báo chí, Bảng biển, tờ rơi; Quảng cáo trên truyền hình và Quảng cáo tại hội nghị hội thảo tương ứng với các loại hình là hồ sơ yêu cầu khác nhau. Và mỗi một loại hình sẽ được cấp một giấy phép quảng cáo.

Hỏi: Các bài viết giới thiệu về Mỹ phẩm trên báo chí có phải xin giấy phép quảng cáo hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về Quản lý Mỹ phẩm có định nghĩa về Quảng cáo mỹ phẩm. Theo đó

“Quảng cáo Mỹ phẩm là các hoạt động giới thiệu, quảng bá mỹ phẩm nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất, bán, sử dụng Mỹ phẩm.”

Như vậy, có thể hiểu mọi cách thức truyền tải thông tin về một sản phẩm Mỹ phẩm cụ thể (như Chữ viết, lời thoại, hình ảnh sản phẩm) thể hiện bằng dưới các hình thức (bài viết trên website, trên báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, tờ rơi, bảng biển panno, kệ giá trưng bày; Các video giới thiệu, quảng cáo sản phẩm trên truyền hình và các kênh online, kênh tương tác trực tuyến, các tài liệu âm thanh, các buổi tổ chức hội thảo, sự kiện) nhằm giời thiệu, quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm là Quảng cáo.

Hiểu đơn giản hơn, tất cả các hình thức giới thiệu nhằm quảng cáo sản phẩm Mỹ phẩm là quảng cáo và phải xin cấp phép.

3. Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm có thời hạn bao lâu:

Trên giấy phép quảng cáo mỹ phẩm không ghi thời hạn cụ thể. Tuy nhiên, thười hạn của giấy phép sẽ phụ thuộc vào thời hạn của Phiếu công bố mỹ phẩm, theo đó Phiếu Công bố mỹ phẩm có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp.

Kết luận: Trên Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm không ghi thời hạn.

4. Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm xin ở đâu:

– Xin tại Sở Y tế nơi đơn vị đứng tên trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm có trụ sở chính hoặc

– Xin tại Sở Y tế nơi Dự kiến tổ chức sự Hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện nhằm quảng cáo Mỹ phẩm

Như vậy, khác với Công bố Mỹ phẩm Nhập khẩu thuộc Thẩm quyền của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế  và Công bố Mỹ phẩm  sản xuất trong nước thuộc Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất có trụ sở chính.

5. Các nội dung bắt buộc phải có khi quảng cáo Mỹ phẩm:

5.1 Nội dung phải có khi quảng cáo Mỹ phẩm trên Báo chí,  mạng xã hội:

– Tên sản phẩm Mỹ phẩm theo theo tên trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm

– Tính năng, công dụng của sản phẩm Mỹ phẩm;

– Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường ghi trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm;

– Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế về Mỹ phẩm;

Đặc biệt: Không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

Ngoài các nội dung trên, người quảng cáo có thể thêm các nội dung khác như:

+ Thành phần của Mỹ phẩm

+ Mục đích và hướng dẫn sử dụng sản phẩm Mỹ phẩm

+ Hình ảnh bao bì sản phẩm;

+ Hình ảnh logo nhãn hiệu (nếu có tài liệu chứng minh)

+ Hình ảnh nhân vật, diễn viên (nếu có thỏa thuận sử dụng hình ảnh)

+ Logo các dấu hiệu Chứng nhận như ISSO, dấu hiệu Kiểm tra, dấu hiệu đạt chuẩn mà Nhà sản xuất sản phẩm hoặc Sản phẩm đã đạt được (nếu có tài liệu chứng minh).

+ Tên và địa chỉ của Nhà sản xuất sản phẩm

5.2 Nội dung phải có khi quảng cáo Mỹ phẩm trên truyền hình và kênh online:

Khác với quảng cáo trên báo chí Quảng cáo trên truyền hình bao gồm 2 phần:

– Phần Hình ảnh động:

Đây là hình ảnh sản phẩm hoặc hình ảnh nhân vật, hoạt cảnh không gian hoặc đươn thuần chỉ là chạy chữ. Phần hình ảnh bắt buộc phải thể hiện các thông tin sau:

+ Tên sản phẩm Mỹ phẩm theo theo tên trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm

+ Tính năng, công dụng của sản phẩm Mỹ phẩm;

+ Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường ghi trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm;

+ Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế về Mỹ phẩm;

Đặc biệt: Không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

– Phần Âm thanh (nhạc nền, lời thoại) khi quảng cáo trên truyền hình: Lời thoại trong Quảng cáo trên truyền hình phải đọc các nội dung sau:

+ Tên sản phẩm Mỹ phẩm theo theo tên trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm

+ Tính năng, công dụng của sản phẩm Mỹ phẩm;

+ Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế về Mỹ phẩm;

Ngoài các nội dung trên, tương tự như quảng cáo trên Báo chí, Khi quảng cáo trên truyền hình người quảng cáo trên có thể thêm các nội dung khác như: Thành phần, mục đích và hướng dẫn sử dụng sản phẩm Mỹ phẩm, hình ảnh logo Nhãn hiệu (nếu có tài liệu chứng minh), Hình ảnh nhân vật, diễn viên (nếu có thỏa thuận sử dụng hình ảnh)

5.3 Nội dung phải có khi quảng cáo Mỹ phẩm tại hội thảo, hội nghị:

– Tên sản phẩm Mỹ phẩm theo theo tên trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm

– Tính năng, công dụng của sản phẩm Mỹ phẩm;

– Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường ghi trên Phiếu Công bố Mỹ phẩm;

– Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế về Mỹ phẩm;

Đặc biệt: Không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

Ngoài các nội dung trên, Ngoài các nội dung trên, tương tự như quảng cáo trên Báo chí, Khi quảng cáo trên truyền hình người quảng cáo trên có thể thêm các nội dung khác như: Thành phần, mục đích và hướng dẫn sử dụng sản phẩm Mỹ phẩm, hình ảnh logo Nhãn hiệu (nếu có tài liệu chứng minh), Hình ảnh nhân vật, diễn viên (nếu có thỏa thuận sử dụng hình ảnh)

6. Hồ sơ xin Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm

– Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm theo Mẫu;

– Tài liệu thể hiện nội dung quảng cáo Mỹ phẩm cần xin xác nhận như Banner/Maket/ Poste quảng cáo, kịch bản quảng cáo trên truyền hình, Bài viết quảng cáo, kịch bản hội thảo hội nghị;

– Phiếu Công bố sản phẩm Mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

– Mẫu nhãn sản phẩm Mỹ phẩm đã được cơ quan cấp Phiếu tiếp nhận phê duyệt;

– Các tài liệu chứng minh khác tùy thuộc vào nội dung quảng cáo Mỹ phẩm.

7. Thủ tục xin Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm:

Xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm là một Thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan quản lý nhà nước (Sở Y tế các tỉnh/thành phố).

Cụ thể việc xin Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm sẽ được tiến hành qua 04 Bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin giấy phép quảng cáo theo Quy định trong đó chú ý đặc biệt đến nội dung cần xin xác nhận quảng cáo Mỹ phẩm chính là các Maket/Poste quảng cáo, kịch bản video quảng cáo trên truyền hình, truyền thanh…

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp phép quảng cáo tại cơ quan cấp có thẩm quyền (Sở Y tế nơi cơ sở đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có trụ sở chính hoặc Sở Y tế nơi dự kiến tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện về Mỹ phẩm).

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tuyến hoặc nộp bằng bản giấy.

Lưu ý: Hiện nay, một số tỉnh/thành phố đã áp dụng Dịch vụ công trực tuyến cho thủ tục xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm, do vậy trước khi nộp hồ sơ các bạn cần tìm hiểu xem tại tỉnh cần nộp đó có  áp dụng nộp trực tuyến hay chưa. Trường hợp nếu đã áp dụng hình thức nộp trực tuyến, các bạn cần đăng ký tài khoản, khai và nộp bản điện tử theo hướng dẫn. Khi hồ sơ xin giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm được Sở Y tế xác nhận hợp lệ các bạn cần mang theo bản giấy khi nhận kết quả.

Bước 3: Sở y tế thẩm định hồ sơ cấp phép quảng cáo, nếu hồ sơ chưa hợp lệ về nội dung quảng cáo hoặc thiếu các giấy tờ tài liệu chứng minh thì người nộp cần sửa đổi bổ sung hồ sơ theo Thông báo của Sở Y tế và để nộp lại.

Bước 4: Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ phẩm đối với các hồ sơ hợp lệ.

Như vậy, để xin giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm doanh nghiệp quảng cáo cần chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục trong 04 bước trên đây. Tuy nhiên thực tế cho thấy các rất nhiều hồ sơ xin cấp phép quảng cáo bị trả lại với yêu cầu sửa đổi nội dung quảng cáo hoặc bổ sung thêm các tài liệu giải trình để chứng minh. Một trong các sai sót nhiều nhất là nội dung Quảng cáo Mỹ phẩm xin xác nhận không đúng tên, thành phần công dụng hoặc thiếu nội dung cảnh báo khi sử dụng. Các câu mang tính chất slogan không liên quan đến sản phẩm, thiếu các tài liệu chứng minh quyền sử dụng hình ảnh nhân vật, logo, nhãn hiệu..và khi đó để nộp lại hồ sơ thì yêu cầu đơn vị quảng cáo Mỹ phẩm cần phải sửa đổi lại nội dung Maket, Kịch bản quảng cáo cho đúng, bổ sung thêm các tài liệu cam kết, giải trình để chứng minh.

Nếu bạn có vướng mắc liên quan đến hồ sơ xin Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm, hãy liên hệ với Luật Bạch Minh. Chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ các bạn.

Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm

8. Lệ phí cấp Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm

Tại Thông tư 114/2017/TT-BTC ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2017 sửa đổi bổ sung Thông tư số 277/2016/TT-BTC thì mức lệ phí xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm (Phí Nhà nước thu) được tính là 1.600.000/1 bộ hồ sơ.

Cũng theo Thông tư số 09/2015/TT-BYT quy định Phí thẩm định, lệ phí cấp, cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

Theo đó, Một mẫu quảng cáo tương ứng với một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phải nộp phí thẩm định, lệ phí xác nhận như sau:

a) Các trường hợp được coi là một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo Mỹ Phẩm, bao gồm:

Một mẫu quảng cáo của một sản phẩm Mỹ phẩm;

– Một mẫu quảng cáo của một sản phẩm Mỹ phẩm cho nhiều hình thức quảng cáo (ví dụ: tờ rơi, áp phích, sách, báo, …).

– Một mẫu quảng cáo của hai hay nhiều sản phẩm Mỹ phẩm cùng nằm trong một phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận.

b) Trường hợp không được coi là một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo, bao gồm:

– Nhiều mẫu quảng cáo khác nhau của một sản phẩm Mỹ phẩm. Trường hợp này mỗi mẫu quảng cáo được coi là một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;

– Một mẫu quảng cáo gồm nhiều sản phẩm Mỹ phẩm. Trường hợp này mỗi sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được coi là một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo.

9. Quy định pháp luật về Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm:

– Luật số 16/2012 của Quốc hội về Quảng Cáo;

– Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

– Thông tư số 09/2015/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế;

– Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về Quản lý Mỹ phẩm

Thông tư số 277/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính về Quy định mức Thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực Dược, Mỹ phẩm.

– Thông tư 114/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 277/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính về Quy định mức Thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực Dược, Mỹ phẩm.

10. Dịch vụ xin Giấy phép quảng cáo Mỹ Phẩm:

Luật Bạch Minh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xin Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm trọn gói.  Theo đó, ngay từ ban đầu chúng tôi sẽ tham gia tư vấn, lên ý tưởng kịch bản hoặc lên nội dung Maket /Banner Quảng cáo đảm bảo tuân thủ các quy định của  pháp luật. Chúng tôi soạn thảo hồ sơ, khai nộp và Giấy phép quảng cáo Mỹ Phẩm trả khách hàng.

Mọi Chi tiết xin vui lòng liên hệ:

PHÒNG GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

 Trụ sở chính: Số 26, Ngõ 1/2 Vũ Trọng Khánh – KĐT Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

 VPĐD tại TP Hồ Chí Minh: 30/99/21, Lâm Văn Bền, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại/Zalo: 0904.152.023 – 0865 28 58 28

Hoặc Quý khách gửi yêu cầu tư vấn qua Emailluatbachminh@gmail.com


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com