Thành lập công ty tại Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên là tỉnh phát triển nhiều khu công nghiệp sản xuất và chế biến, hiên nay tỉnh đang được đầu tư mở rộng diện tích hàng loạt các khu công nghiệp đang có và dự án mở nhiều khu công nghiệp mới. Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên đang được mọi người chú trọng và tìm hiểu.

Vậy thành lập công ty tại Hưng Yên như thế nào?, đây có phải chỉ là thủ tục hành chính thực hiện xin giấy phép kinh doanh hay còn những quy trình nào khác?. Dưới đây là bài viết của Luật Bạch Minh về đăng ký thành lập công ty tại Hưng Yên, kính mời quý vị xem và tham khảo.

1. Các bước thành lập công ty tại Hưng Yên

Bước 1. Chuẩn bị giấy tờ thành lập công ty tại Hưng Yên.

Giấy tờ các cổ đông/ thành viên cần chuẩn bị trước khi thành lập công ty tại Hưng Yên bao gồm:

– Bản sao công chứng căn cước công dân/ hộ chiếu/ chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật.

– Bản sao công chứng căn cước công dân/ hộ chiếu/ chứng minh nhân dân của cổ đông sáng lập/ thành viên góp vốn/ chủ sở hữu công ty là cá nhân.

– Bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép thành lập của cổ đông sáng lập/ thành viên góp vốn/ chủ sở hữu công ty là pháp nhân.

– Bản sao công chứng căn cước công dân/ hộ chiếu/ chứng minh nhân dân của người đại diện phần vốn góp của tổ chức đối với cổ đông sáng lập/ thành viên góp vốn/ chủ sở hữu công ty là pháp nhân

– Giấy tờ liên quan đến địa chỉ trụ sở như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất/ Giấy phép xây dựng, Hợp đồng thuê nhà ….

Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty tại Hưng Yên

Hồ sơ thành lập công ty tại Hưng Yên đối với thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

– Giấy đề nghị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mẫu giấy đề nghị thành lập được ban hành theo mẫu do Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành tại thông tư 01/2022/TT- BKHĐT.

– Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

– Danh sách người đại diện quản lý phần vốn góp đối với chủ sở hữu là pháp nhân.

–  Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Bản sao công chứng Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực chủ sở hữu công ty.

+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép thành lập của tổ chức là chủ sở hữu của công ty.

+ Bản sao công chứng Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam của người đại diện theo ủy quyền, trong trường hợp chủ sở hữu là tổ chức

+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu. Hoặc:

– Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý ủy quyền.

Hồ sơ thành lập công ty tại Hưng Yên đối với thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

– Giấy đề nghị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, mẫu giấy đề nghị thành lập được ban hành theo mẫu do Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành tại thông tư 01/2022/TT- BKHĐT.

– Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

– Danh sách người đại diện quản lý phần vốn góp đối với thành viên công ty là tổ chức

–  Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Bản sao công chứng Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực của thành viên công ty, người đại diện quản lý phần vốn góp đối với thành viên công ty là tổ chức.

+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép thành lập của tổ chức là thành viên của công ty.

+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu. Hoặc:

– Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý ủy quyền. 

Hồ sơ thành lập công ty tại Hưng Yên đối với thành lập công ty cổ phần

– Giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần, mẫu giấy đề nghị thành lập được ban hành theo mẫu do Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành tại thông tư 01/2022/TT- BKHĐT.

– Điều lệ công ty cổ phần.

– Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

–  Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Bản sao công chứng Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật.

+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép thành lập của tổ chức là cổ đông.

+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu. Hoặc:

– Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý ủy quyền.

thành lập công ty tại Hưng Yên
Thành lập công ty tại Hưng Yên

Bước 3. Nộp hồ sơ thành lập công ty tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Hiện nay có 2 hình thức công ty có thể nộp hồ sơ thành lập công ty tại Hưng Yên. Bao gồm:

Hình thức 1: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Công ty trực tiếp đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên có địa chỉ tại: Số 8 Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên nộp 01 bộ hồ sơ thành lập công ty.

Hình thức 2:  Nộp trực tuyến qua hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp : dangkykinhdoanh.gov.vn.

Công ty tạo 1 tài khoản và kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: dangkykinhdoanh.gov.vn.

Bước 4. Nhận thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hưng Yên

Tùy vào hình thức nộp hồ sơ của công ty mà công ty nhận được thông báo trả lời về hồ sơ thành lập công ty tại Hưng Yên.

Hình thức 1. Phòng đăng ký kinh doanh trả thông báo tại bộ phận một cửa Phòng đăng ký kinh doanh

Công ty đến Phòng đăng ký kinh doanh nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong thời hạn sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Hình thức 2. Phòng đăng ký kinh doanh trả thông báo trên tài khoản của công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Công ty đăng nhập vào tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký thành lập doanh nghiệp nhận thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện.

Bước 5. Nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty đến bộ phận một cửa Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên để nộp lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 6. Tiến hành thủ tục sau thành lập công ty tại Hưng Yên

Thủ tục sau khi thành lập công ty tại Hưng Yên bao gồm:

–  Khắc dấu tròn công ty (dấu pháp nhân)

– Tiến hành thủ tục In biển hiệu công ty.

– Mua chữ ký số (Token) của công ty tại nhà cung cấp.

– Kê khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài.

– Đăng ký tài khoản ngân hàng và thông báo số tài khoản ngân hàng của công ty đến Chi cục thuế quản lý.

– Đăng ký phần mềm hóa đơn điện tử và phát hành hóa đơn điện tử của công ty.

2. Quy định pháp luật về thành lập công ty tại Hưng Yên

2.1. Điều kiện về cá nhân/tổ chức thành lập công ty tại Hưng Yên

Theo quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 thì “Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này trừ các trường hợp sau đây:

– Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

– Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

– Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

– Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

2.2. Quy định về các loại hình công ty thành lập công ty tại Hưng yên

– Loại hình doanh nghiệp bao gồm 05 loại hình công ty được thành lập tại Hưng Yên bao gồm:

+ Công ty cổ phần.

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Ví dụ cụ thể: Công ty Cổ phần Dược phẩm HADU 86/ Công ty Cổ phần An Phát Holding

 + Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Ví dụ cụ thể: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Anh Media/ Công ty TNHH đầu tư The City

+ Công ty hợp danh.

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty; Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

+ Doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2.3. Cách đặt tên công ty khi thành lập công ty tại Hưng Yên

Một số quy định đặt tên khi thành lập công ty:

– Cách ghi tên công ty Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: Loại hình doanh nghiệp và Tên riêng.

– Loại hình doanh nghiệp được viết “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP”.

– Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

– Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp:

+ Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký

+ Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

+ Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

 + Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.

+ Đặt tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

Một số ví dụ cụ thể về tên công ty thành lập tại Hưng Yên:

– Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẬP ĐOÀN TÂN TIẾN

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN TIEN GROUP INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

– Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HOA GẠO VIỆT NAM

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BOMBAX FLOWER VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

– Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY KỸ THUẬT SHENGHE

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SHENGHE ENGINEERING COMPANY LIMITED

– Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG HƯNG YÊN.

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BINH DUONG HUNG YEN CONSTRUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED

2.4. Điều kiện đặt địa chỉ trụ sở công ty tại Hưng Yên

Đặt địa chỉ trụ sở công ty tại Hưng Yên phải thỏa mãn quy định tại Điều 42 Luật Doanh nghiệp 2020:

– Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

– Trụ sở chính của doanh nghiệp không được đặt tại Nhà chung cư hoặc Nhà tập thể.

Một số ví dụ cụ thể về địa chỉ trụ sở chính công ty tại Hưng Yên:

– Trung tâm thương mại Dân Tiến, xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên.

– Số 15A đường Phó Đức Chính, Phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên.

– Tòa nhà văn phòng điều hành, Khu đô thị Ecopark, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.

2.5. Tư vấn nên chọn lĩnh vực ngành nghề kinh doanh tại Hưng Yên

 Khi đăng ký thành lập công ty tại Hưng Yên người thành lập công ty hoặc công ty lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Nội dung cụ thể của ngành kinh tế cấp bốn thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Hưng Yên là một tỉnh phía Bắc với đặc thù kinh tế khá đặc trưng về công nghiệp , lẫn nông nghiệp. Một số ngành nghề hiện nay đang phát triển tại Hưng Yên có thể kể đến như:

– Mã ngành 2930: Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác.

– Mã ngành 2610: Sản xuất linh kiện điện tử.

3. Tư vấn trả lời một số thắc mắc của khách hàng

– Có 2 người nên thành lập loại hình doanh nghiệp nào?

Nội dung tư vấn: Có hai người nên thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

– Công ty TNHH 1 thành viên thì Chủ sở hữu có làm giám đốc được không?

Nội dung tư vấn: Trong cơ cấu tổ chức công ty TNHH một thành viên , đối với mô hình chủ sở hữu là tổ chức thì Giám đốc/Tổng giám đốc được bổ nhiệm hoặc cũng có thể được thuê bởi hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty. Ngoài ra, chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên khác trong hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty có thể kiêm luôn chức danh Giám đốc/Tổng giám đốc. Còn đối với mô hình chủ sở hữu là cá nhân, Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

– Công ty có 2 người làm người đại diện theo pháp luật có được không?

Nội dung tư vấn: Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 quy định “Công ty TNHH và Công ty Cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật”. Như vậy, công ty có thể đăng ký từ (02) hai người đại diện theo pháp luật trở lên và không hạn chế số người tối đa.

– Một người có được làm giám đốc công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên được không

Nội dung tư vấn: Luật không cấm một cá nhân vừa làm Giám đốc công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nếu điều lệ công ty và hợp đồng lao động cho phép thì cá nhân được làm Giám đốc công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.

– Hồ sơ thành lập công ty có cần Phiếu lý lịch tư pháp không

Nội dung tư vấn: Về cơ bản phiếu lý lịch tư pháp không phải là tài liệu bắt buộc trong Hồ sơ đăng ký thành lập công ty, tuy nhiên trong trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu thì người đăng ký thành lập công ty phải nộp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Công ty được đăng ký bao nhiêu ngành nghề khi thành lập công ty tại Hưng Yên

Nội dung tư vấn: Theo quy định pháp luật hiện hành không có quy định về số lượng ngành nghề khi thành lập công ty tại Hưng Yên. Do vậy tùy vào nhu cầu của doanh nghiệp mà lựa chọn đăng ký số ngành nghề kinh doanh cho phù hợp.

– Công ty đăng ký vốn điều lệ khi thành lập công ty tại Hưng Yên là 10.000.000 VNĐ được không?

Nội dung tư vấn: Luật Doanh nghiệp 2020 không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu và tối đa khi thành lập doanh nghiệp. Căn cứ vào Điều 34 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về loại tài sản được góp vốn thì 10.000.000 VNĐ hoàn toàn có thể là vốn điều lệ của công ty.

– Công ty đăng ký vốn điều lệ khi thành lập công ty tại Hưng Yên là 1.000.000.000.000 VNĐ được không?

Nội dung tư vấn: Luật Doanh nghiệp 2020 không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu và tối đa khi thành lập doanh nghiệp. Căn cứ vào Điều 34 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về loại tài sản được góp vốn thì 1.000.000.000 VNĐ hoàn toàn có thể là vốn điều lệ của công ty.

– Khi thành lập công ty tại Hưng Yên có phải nộp tiền phí nhà nước gì không?

Nội dung tư vấn: Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thành viên/cổ đông công ty sẽ phải nộp các loại phí, lệ phí nhà nước sau:

+ Lệ phí đăng công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Đặt địa chỉ công ty tại nhà chung cư có được không

Nội dung tư vấn: Thông tư 02/2016/TT-BXD quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành ngày 15/02/2016 thì không được đặt văn phòng tại những chung cư có chức năng là nhà ở.

– Có 10 người góp vốn thành lập công ty tại Hưng Yên nên chọn loại hình nào phù hợp?

Nội dung tư vấn: Đối với trường hợp có 10 người góp vốn thành lập công ty tại Hưng Yên, các nhà khởi nghiệp có thể lựa chọn hai loại hình công ty là Công ty cổ phần hoặc Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

– Công ty TNHH 1 thành viên do công ty khác làm chủ sở hữu có được không?

Nội dung tư vấn: Công ty TNHH 1 thành viên có thể do công ty TNHH, công ty cổ phần khác làm chủ sở hữu.

– Chuyển đổi từ Hộ kinh doanh thành công ty có được không?

Nội dung tư vấn: Từ Luật doanh nghiệp 2020 thì hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thành công ty.

– Có được đặt tên công ty trùng với tên công ty khác đã đăng ký và đang hoạt động không?

Nội dung tư vấn: Công ty không được đặt tên trùng với tên công ty khác đã đăng ký và đang hoạt động.

– Một cá nhân thành lập công ty nên chọn loại hình công ty cổ phần hay loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên?

Nội dung tư vấn: Tùy vào nhu cầu của cá nhân để lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho phù hợp. Dưới đây là một số loại hình doanh nghiệp Luật Bạch Minh gợi ý cho bạn trong trường hợp một cá nhân thành lập công ty:

+ Doanh nghiệp tư nhân

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

4. Dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên

4.1. Quy trình tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại Hưng Yên

Bước 1. Tư vấn thành lập doanh nghiệp: Tư vấn điều kiện thành lập doanh nghiệp của các nhân và tổ chức góp vốn thành lập công ty tại Hưng Yên.

Bước 2. Tư vấn giải đáp miễn phí các quy định pháp luật có liên quan đến thành lập công ty tại Hưng Yên như: Tên công ty, trụ sở chính, lĩnh vực hoạt động (ngành nghề kinh doanh), vốn điều lệ ….., các nghĩa vụ thuế của công ty sau khi thành lập.

Bước 3. Tư vấn về danh mục hồ sơ, trình tự thủ tục, Cơ quan tiếp nhận và cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh .

Bước 4. Soạn thảo và Gửi lại Khách hàng Bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Hưng Yên.

Bước 5. Nộp hồ sơ và nhận kết quả bàn giao cho Khách hàng

– Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Hưng Yên, Thừa ủy quyền của Quý khách, Luật Bạch Minh tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

4.2. Kết quả nhận được khi sử dụng dịch vụ đăng ký thành lập công ty tại Hưng Yên

–  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

–  Con dấu tròn công ty

–  Dấu chức danh của người đại diện theo pháp luật và dấu chức danh của vị trí quản lý trong công ty

–  Bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Hưng Yên

–  Bộ hồ sơ sau thành lập công ty tại Hưng Yên như: Biên bản họp, quyết định, quyết định bổ nhiệm giám đốc, quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán…

–  Biển hiệu công ty

–  Chữ ký số (Token) của công ty

–  Phần mềm hóa đơn điện tử của công ty

–  Hỗ trợ nộp tờ khai thuế môn bài cho công ty

–  Nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

4.3. Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Hưng Yên của Luật Bạch Minh

Chỉ với thời gian là 3 ngày kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận hồ sơ của Phòng đăng ký kinh doanh. Luật Bạch Minh sẽ nhận kết quả và trao gửi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới và con dấu pháp nhân cho khách hàng.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Trụ sở chính: Số 26, Ngõ 1/2 Vũ Trọng Khánh – KĐT Mộ Lao – Hà Đông – T.P Hà Nội

VPĐD tại TP Hồ Chí Minh: 30/99/21 Lâm Văn Bền – Quận 7 – T.P Hồ Chí Minh

Điện thoại/ Zalo/ Viber: 0904 152 023 – 0865.28.58.28

Hoặc Quý khách gửi yêu cầu tư vấn qua Emailluatbachminh@gmail.com


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com