Thành lập công ty bất động sản tại Bắc Ninh

Kinh doanh bất động sản là lĩnh vực ngành nghề đăng được quan tâm nhất tại tỉnh Bắc Ninh. Chính vì vậy, thủ tục thành lập công ty bất động sản tại Bắc Ninh là tiêu đề được nhiều người tìm kiếm và tìm hiểu nhiều nhất. Hiểu được điều đấy, Luật Bạch Minh đã viết bài viết hướng dẫn về hồ sơ, điều kiện cũng như thủ tục thành lập công ty bất động sản tại Bắc Ninh dưới đây mời mọi người tham khảo.

1. Hướng dẫn về quy định pháp luật thành lập công ty bất động sản tại Bắc Ninh

1.1. Hướng dẫn lựa chọn loại hình doanh nghiệp thành lập công ty bất động sản tại  Bắc Ninh?

Mỗi loại hình có những điều kiện và ưu nhược điểm khác nhau, Luật Bạch Minh sẽ tư vấn cho mọi người hiểu về từng loại hình như sau:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Là công ty do 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức đầu tư thành lập. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty

– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Là công ty có từ hai cá nhân hoặc tổ chức góp vốn thành lập và giới hạn tối đa 50 cá nhân/tổ chức góp vốn thành lập. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

– Công ty cổ phần. Là công ty có từ ba cá nhân hoặc tổ chức góp vốn thành lập và không giới hạn tối đa số lượng cá nhân/tổ chức góp vốn thành lập. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

1.2. Hướng dẫn lựa chọn mã ngành nghề  khi thành lập công ty bất động sản tại Bắc Ninh

Danh sách ngành nghề đăng ký kinh doanh bất động sản:

– Mã ngành nghề số 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Bao gồm:

Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở: Hoạt động kinh doanh mua/bán nhà để ở và quyền sử dụng đất để ở

Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở: Hoạt động kinh doanh mua/bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho,..

Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở: Cho thuê nhà, căn hộ có đồ đạc hoặc chưa có đồ đạc hoặc các phòng sử dụng để ở lâu dài, theo tháng hoặc theo năm; Hoạt động quản lý nhà, chung cư.

Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở: Cho thuê nhà, đất không phải để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho, trung tâm thương mại…; Hoạt động điều hành, quản lý nhà và đất không phải để ở.

Kinh doanh bất động sản khác: các hoạt động kinh doanh bất động sản không thuộc các nhóm trên như cho thuê các khoảng không tại tòa nhà, hoạt động điều hành quản lý các tòa nhà thuộc Chính phủ…

Một số ví dụ về công ty kinh doanh ngành nghề bất động sản tại Bắc Ninh:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN KINH BẮC

Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC NINH

Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Vận tải hành khách đường bộ khác; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Hoạt động tư vấn đầu tư ( không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính , kế toán, thuế chứng khoán); Quảng cáo.

1.3. Hướng dẫn điều kiện thành lập công ty bất động sản tại tỉnh Bắc Ninh

a) Điều kiện về trụ sở chính khi thành lập công ty bất động sản tại tỉnh Bắc Ninh

– Trụ sở chính là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

– Trụ sở chính của doanh nghiệp không được đặt tại Nhà chung cư hoặc Nhà tập thể

b) Điều kiện về cổ đông/thành viên góp vốn thành lập công ty bất động sản tại Bắc Ninh

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, trừ các trường hợp.

– Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

– Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

– Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

– Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự

c) Điều kiện về tên công ty bất động sản tại tỉnh Bắc Ninh

– Cách ghi tên công ty Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: Loại hình doanh nghiệp và Tên riêng.

– Loại hình doanh nghiệp được viết “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP”.

– Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

– Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

+ Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký

+ Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

+ Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

 + Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.

+ Đặt tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

Một số ví dụ cụ thể về tên công ty tại tỉnh Bắc Ninh

– Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN KINH BẮC

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: KINH BAC REAL ESTATE INVESTMENT AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY

– Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC NINH

thành lập công ty bất động sản tại Bắc Ninh
thành lập công ty bất động sản tại Bắc Ninh

2. Hướng dẫn về trình tự, thủ tục thành lập công ty bất động sản tại tỉnh Bắc Ninh

2.1. Thông tin cần chuẩn bị thành lập công ty bất động sản tại tỉnh Bắc Ninh

– Địa chỉ đặt trụ sở chính của công ty tại tỉnh Bắc Ninh.

– Tên công ty dự kiến thành lập.

– Vốn điều lệ của công ty.

– Ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty.

– Người đại diện theo pháp luật của công ty dự kiến thành lập.

– Thông tin các cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn, chủ sở hữu thành lập công ty

– Thông tin về tỷ lệ sở hữu cổ phần/tỷ lệ vốn góp của các cổ đông sáng lập/thành viên công ty.

2.2. Giấy tờ cần chuẩn bị thành lập công ty bất động sản tại tỉnh Bắc Ninh

– Bản sao công chứng căn cước công dân/ hộ chiếu/ chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật.

– Bản sao công chứng căn cước công dân/ hộ chiếu/ chứng minh nhân dân của cổ đông sáng lập/ thành viên góp vốn/ chủ sở hữu công ty là cá nhân.

– Bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép thành lập của cổ đông sáng lập/ thành viên góp vốn/ chủ sở hữu công ty là pháp nhân.

– Bản sao công chứng căn cước công dân/ hộ chiếu/ chứng minh nhân dân của người đại diện phần vốn góp của tổ chức đối với cổ đông sáng lập/ thành viên góp vốn/ chủ sở hữu công ty là pháp nhân.

2.3. Các bước tiến hành thủ tục thành lập công ty bất động sản tại tỉnh Bắc Ninh

Luật Bạch Minh hướng dẫn mọi người tìm hiểu về từng bước tiến hành thành lập bất động sản tại tỉnh Bắc Ninh như sau:

Bước 1. Tìm hiểu quy định pháp luật thành lập công ty/doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh.

Công ty có thể tự tìm hiểu thủ tục thành lập công ty tại văn bản pháp luật và quy định về thủ tục thành lập công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra, còn một cách nhanh nhất là công ty liên hệ trực tiếp đến Luật Bạch Minh

Thông tin liên hệ tư vấn Luật Bạch Minh : 0904.152.023 – 0934.565.078

VP Hà Nội:  Số 101/A2 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – TP. Hà Nội

VP Hồ Chí Minh: Số 30/99/21 – Lâm Văn Bền – Quận 7 – TP.Hồ Chí Minh

Bước 2. Soạn hồ sơ thành lập công ty bất động sản tại Bắc Ninh

Như hướng dẫn phía trên về hồ sơ thành lập công ty bất động sản tại tỉnh Bắc Ninh, tùy vào loại hình công ty mà dùng mẫu hồ sơ khác nhau.

Bước 3. Ký hồ sơ thành lập công ty bất động sản tại Bắc Ninh

Sau khi soạn đầy đủ hồ sơ, mọi người in hồ sơ thành 01 bản và ký đầu đủ vào hồ sơ, một số lưu ý khi ký hồ sơ như sau:

+ Điều lệ công ty. Điều lệ công ty các cổ đông sáng lập/ thành viên góp vốn/ chủ sở hữu công ty ký đầy đủ vào phần họ tên tại trang cuối cùng phần danh riêng chữ ký của cổ đông sáng lập/ thành viên góp vốn/ chủ sở hữu công ty và người đại diện theo pháp luật. Ngoài ra, cổ đông sáng lập/ thành viên góp vốn/ chủ sở hữu công ty ký đầy đủ vào từng trang của Điều lệ để đảm bảo tính xác thực của Điều lệ công ty.

+ Danh sách thành viên góp vốn/ cổ đông sáng lập. Cổ đông sáng lập/ thành viên góp vốn/ chủ sở hữu công ty lưu ý ký đầy đủ vào Ô chữ ký của cổ đông sáng lập/ thành viên góp vốn/ chủ sở hữu công ty tại danh sách.

Bước 4. Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty bất động sản tại Bắc Ninh

Mọi người tiến hành nộp hồ sơ bằng 2 cách sau:

– Người thành lập doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ thành lập công ty trực tiếp tại bộ phận 1 cửa Khu hành chính công của tỉnh Bắc Ninh.

– Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: dangkykinhdoanh.gov.vn.

Bước 5. Xử lý hồ sơ đăng ký thành lập công ty bất động sản tại Bắc Ninh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ thành lập công ty và cấp đăng ký kinh doanh công ty; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập công ty. Trường hợp từ chối cấp đăng ký kinh doanh công ty cổ phần thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập và nêu rõ lý do

Bước 6. Nộp lệ phí đăng ký công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh và Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Sau khi đến hẹn lấy nhận kết quả tại Khu hành chính công của tỉnh Bắc Ninh, Người thành lập công ty đến để nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và lệ phí đăng công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp.

– Đối với hình thức nộp hồ sơ qua hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trước khi hoàn tất hồ sơ thành lập công ty thì người đại diện phải tiến hành thủ tục thanh toán lệ phí Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trước khi nộp hồ sơ. Và Công ty không mất lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Sau khi nhận được thông báo chấp thuận hồ sơ của Phòng đăng ký kinh doanh, công ty tiến hành liên hệ phòng đăng ký kinh doanh để nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận và nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 7. Khắc dấu pháp nhân công ty

Bước 8. In biển hiệu công ty

– Công việc tiếp theo sau khi khắc dấu là in biển hiệu và treo tại trụ sở công ty, đây là 1 thủ tục rất đơn giản nhưng nhiều công ty không tiến hành và bị xử lý vi phạm như sau: Công ty không treo biển hiệu công ty tại trụ sở, khi Cán bộ thuế quản lý đi kiểm tra trụ sở không thấy biển thì được xem như công ty không hoạt động tại trụ sở và ra thông báo tình trạng thuế là “Người nộp thuế không hoạt động tại trụ sở” và có thể bị khóa mã số thuế. Trong trường hợp này, công ty phải tiến hành thủ tục mở mã số thuế sẽ rất mất thời gian.

– Chất liệu biển hiệu của công ty có thể tùy thuộc vào nhu cầu của công ty có thể chọn loại chất liệu Nhựa mica hoặc chất liệu bằng Đồng…..

Bước 9. Mua chữ ký số (Token) của công ty tại nhà cung cấp

Bước 10. Kê khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài

Bước 11. Đăng ký phần mềm hóa đơn điện tử và phát hành hóa đơn điện tử của công ty.

Bước 12. Đăng ký tài khoản ngân hàng và thông báo số tài khoản ngân hàng của công ty đến Chi cục thuế quản lý.

Theo quy định Luật doanh nghiệp và Luật Thuế về tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. Trong thời hạn 10 ngày kề từ ngày mở tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng đến Chi cục thuế quản lý công ty.

Lưu ý: Đây là thủ tục bắt buộc, rất nhiều công ty không tiến hành thông báo tài khoản sau này khi quyết toán thuế của công ty, Cán bộ thuế sẽ kiểm tra nếu chưa thông báo thì sẽ bị phạt theo quy định vi phạm pháp luật về thuế.

3. Văn bản pháp luật quy định về thành lập công ty bất động sản tại Bắc Ninh

– Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

-Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021. Có hiệu lực từ  ngày 04 tháng 01 năm 2021 quy định về Đăng ký doanh nghiệp

– Thông tư 01/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

– Luật đầu tư số 61/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

– Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014

– Nghị định 02/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 06 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

4. Hồ sơ thành lập công ty bất động sản tại Bắc Ninh

Hồ sơ thành lập công ty bất động sản tại Bắc Ninh được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật quy định về đăng ký doanh nghiệp. Nhưng để mọi người hiểu rõ hơn và không mất thời gian nhiều, Chúng tôi sẽ hướng dẫn những hồ sơ cần thiết để thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh sau đây.

Hồ sơ thành lập công ty bất động sản tại Bắc Ninh bao gồm:

– Giấy đề nghị thành lập công ty bất động sản tại Bắc Ninh

– Điều lệ công ty cổ phần/công ty TNHH 2 thành viên trở lên/ Công ty TNHH một thành viên.

– Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/Danh sách  thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập/ thành viên công ty/ chủ sở hữu là pháp nhân.

– Bản sao công chứng Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực cổ đông sáng lập/thành viên công ty/chủ sở hữu công ty.

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép thành lập của tổ chức là cổ đông sáng lập/thành viên/chủ sở hữu của công ty

– Bản sao công chứng Giấy tờ pháp lý của người đại diện quản lý phần vốn góp quyền đối với cổ đông sáng lập/ thành viên công ty/ chủ sở hữu là pháp nhân.

– Bản sao công chứng Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực cổ đông/thành viên công ty/chủ sở hữu công ty là nhà đầu tư nước ngoài

– Bản sao công chứng Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam của người đại diện theo pháp luật.

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư

– Bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu. Hoặc:

– Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền

5. Quy trình tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty bất động sản tại tỉnh Bắc Ninh của Luật Bạch Minh.

Bước 1. Tư vấn điều kiện thành lập công ty bất động sản tại Bắc Ninh

Bước 2. Tư vấn giải đáp miễn phí các quy định pháp luật có liên quan đến thành lập công ty như: Tên công ty, trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ ….., các nghĩa vụ thuế của công ty sau khi thành lập công ty bất động sản tại Bắc Ninh.

Bước 3. Tư vấn về danh mục hồ sơ, trình tự thủ tục, Cơ quan tiếp nhận và cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh .

Bước 4. Soạn thảo và Gửi lại Khách hàng Bộ hồ sơ thành lập công ty bất động sản tại Bắc Ninh.

– Luật Bạch Minh gửi bộ hồ sơ đến khách hàng bằng hình thức như: Email/Zalo/ Viber để khách hàng kiểm tra xác nhận thông tin hồ sơ thành lập công ty là đúng và chính xác.

– Trong trường hợp khách hàng cần sửa đổi, bổ sung thông tin mà không trái với quy định pháp luật, Luật Bạch Minh sẽ sửa đổi bổ sung theo yêu cầu khách hàng.

– Khách hàng in hồ sơ và gửi đến Luật Bạch Minh hoặc Luật Bạch Minh cử nhân viên đến tiếp nhận hồ sơ của khách hàng.

Bước 5. Nộp hồ sơ và nhận kết quả bàn giao cho Khách hàng

– Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thành lập công ty bất động sả tại Bắc Ninh, Thừa ủy quyền của Quý khách, Luật Bạch Minh tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

– Trụ sở chính: Số 26, Ngõ 1/2 Vũ Trọng Khánh – KĐT Mộ Lao – Hà Đông – T.P Hà Nội

– VPĐD tại TP Hồ Chí Minh: 30/99/21 Lâm Văn Bền – Quận 7 – T.P Hồ Chí Minh

– Điện thoại/ Zalo/ Viber: 0904 152 023 – 0865.28.58.28

Hoặc Quý khách gửi yêu cầu tư vấn qua Emailluatbachminh@gmail.com


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com