Những sai sót trong hồ sơ khi thành lập công ty năm 2023

Hồ sơ thành lập công ty năm 2023 cơ bản không khác gì sơ với các năm trước, qua các năm Luật Bạch Minh nhận được rất nhiều yêu cầu tư vấn liên quan đến hồ sơ thành lập như : tại sao em nộp đầy đủ hồ sơ mà vẫn bị phòng đăng ký kinh doanh trả về yêu cầu bổ sung, tại sao em dùng mẫu hồ sơ theo thông tư 01/2021/TT-BKHDT mà vẫn bị sai… và còn rất nhiều vấn đề khác nữa. Vậy tại sao?

Tại vì bạn nhập sai thông tin, nhập thiếu thông tin, cùng một nội dung thông tin nhưng tại các mục hồ sơ lại không khớp nhau, hồ sơ theo mẫu của Bộ kế hoạch đầu tư nhưng bạn chọn nhầm loại hình doanh nghiệp … rất rất nhiều. Qua đây Luật Bạch Minh sẽ chỉ ra những sai sót trong hồ sơ khi thành lập công ty năm 2023 công ty cần lưu ý.

1. Hồ sơ thành lập công ty năm 2023 gồm những gì?

Khi thành lập công ty năm 2023, công ty cần chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký thành lập gồm:

– Giấy đề nghị thành lập công ty năm 2023

– Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách thành viên

– Điều lệ công ty

– Bản sao công chứng giấy tờ cá nhân của thành viên, cổ đông và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thành lập công ty năm 2023 cần lưu ý gì?
Thành lập công ty năm 2023 cần lưu ý gì?

2. Những sai sót khi thành lập công ty năm 2023 công ty cần lưu ý

Giấy đề nghị thành lập công ty năm 2023

Nội dung giấy đề nghị thành lập công ty năm 2023 bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Thông tin tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, thông tin liên hệ của công ty như điện thoại, địa chỉ email, webstite và số fax.

– Thông tin về ngành ngề đăng ký kinh doanh của công ty dự kiến, và ngành nghề chính công ty đăng ký hoạt động.

– Thông tin chi tiết về người đại diện theo pháp luật của công ty bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp và thông tin về nơi đăng ký thường trú cũng như địa chỉ liên lạc hiện tại của người đại diện theo pháp luật.

– Thông tin về các nội dung đăng ký thuế của công ty như là: họ tên giám đốc, người phụ trách kế toán, thông tin địa chỉ nhận thông báo thuế….

– Thông tin vốn điều lệ của công ty

Ngoài ra, đối với mỗi loại loại hình doanh nghiệp còn có thêm các thông tin chi tiết về số cổ phần, mệnh giá cổ phần và loại tài sản góp vốn

Những sai sót hay gặp nhất trong giấy đề nghị thành lập công ty là ghi thiếu thông tin đăng ký thành lập công ty. Tại giấy đề nghị người thành lập phải kê khai đầy đủ nhất các thông tin công ty từ tên công ty, địa chỉ công ty và ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Mục người thành lập công ty hay bị sai nhất là danh sách ngành nghề kinh doanh của công ty, theo quy định ngành nghề được lựa chọn từ hệ thống ngành nghề kinh tế được cơ quan nhà nước ban hành, nhưng nhất nhiều người ghi ngành nghề theo cách gọi thực tế.

Ngoài ra, phần hay bị sai sót nhất là số cổ phần và mệnh giá cổ phần khi thành lập công ty cổ phần. Mệnh giá cổ phần bao nhiêu là tùy thuộc vào mỗi công ty lựa chọn, thường thì 10.000 VNĐ hoặc 100.000 VNĐ và dựa vào mệnh giá để tính số cổ phần trong công ty, đơn giản là vậy nhưng rất nhiêu người hay bỏ qua mục này dẫn tới hồ sơ bị thiếu sót thông tin.

Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách thành viên

Đối với danh sách cổ đông, danh sách thành viên công ty thì người thành lập cần cung cấp cho văn phòn luật sư các thông tin như sau:

– Họ tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ liên lạc của cổ đông, thành viên công ty

– Thông tin về chứng minh nhân dân và căn cước công dân của mỗi thành viên, cổ đông sáng lập của công ty.

– Thông tin về số vốn góp và tỷ lệ sở hữu vốn góp, cổ phần của mỗi thành viên, cổ đông

Danh sách cổ đông, danh sách thành viên thườn bị sai sót là phần thông tin về vốn, cổ phần của thành viên, cổ đông công ty, theo quy định phải kê khai loại tài sản vốn góp thì phải ghi là Đồng Việt Nam nhưng nhiều công ty lại khai là Tiền mặt dẫn tới Danh sach thành viên khai sai thông tin. Và phần chữ ký của các thành viên, cổ đông trong danh sách, rất bị công ty bỏ sót nhất, tại danh sách các cổ đông, thành viên phải ký vào mục chữ ký thành viên, cổ đông công ty tại vị trí tương ứng với hàng thông tin của mình.

Điều lệ công ty

Điều lệ của cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn yêu cầu phải có tối thiểu các nội dung sau đây:

– Thông tin về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có), liệt kê danh sách ngành, nghề kinh doanh của công ty dự kiến kinh doanh, thông tin vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

– Thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

– Nêu đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần, thông tin về cơ cấu tổ chức quản lý trong công ty, thông tin về số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

– Quy định về thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ trong công ty, quy định về căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên.

– Nêu rõ các trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần, nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh, trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty, thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Những sai sót hay gặp trong điều lệ công ty khi thành lập công ty năm 2023 tại rất nhiều điểm về thông tin sai hoặc không đủ nội dung theo quy định. Điều lệ công ty là mục giấy tờ được xem như quan trọng và nội dung nhiều nhất trong tập hồ sơ thành lập công ty. Chính vì vậy, công ty khó tránh khỏi sai sót khi thành lập công ty. Cụ thể như sau:

– Không đầy đủ các nội dung tối thiểu theo quy định tại Luật doanh nghiệp, có công ty thiếu nội dung về quyền và nghĩa vụ của thành viên, cổ đông công ty, thiếu quy định về thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ trong công ty…

– Thiếu chữ ký của cổ đông, thành viên công ty tại phần chữ ký

– Nhập sai thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông như thông tin số căn cước công dân, địa chỉ thường trú hoặc nơi cấp căn cước công dân, lưu ý khi ghi nơi câp ghi rõ là Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội không được ghi là Cục QLHC về TTXH.

– Nhập thông tin danh sách ngành nghề khác so với giấy đề nghị thành lập công ty, lưu ý công ty phải nhập khớp các ngành nghề giữa giấy đề nghị và điều lệ giống nhau.

– Ghi thiếu chức danh của người đại diện theo pháp luật trong điều lệ công ty

Những sai sót trong giấy ủy quyền đăng ký kinh doanh

Giấy ủy quyền là là mục hồ sơ tuy nhỏ không liên quan đến kê khai thông tin thành lập công ty nhưng lại rất hay sai sót và dẫn đến trả hồ sơ lại. Một số lỗi thường gặp trong ủy quyền bao gồm:

– Thiếu thông tin điện thoại và địa chỉ email của bên nhận ủy quyền tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty

– Nội dung ủy quyền chưa đầy đủ hoặc sai mục đích ủy quyền

– Thiếu hoặc sai thông tin của người ủy quyền

Những sai sót khi thành lập công ty
Những sai sót khi thành lập công ty năm 2023

3. Tại sao phải cần văn phòng luật sư để tư vấn thành lập công ty năm 2023?

Thành lập công ty với thời gian nhanh và rẻ nhất hay thành lập công ty chỉ 599.000 hay 699.000 đồng đây là một trong những tiêu đề khi bạn tra google để tìm thông tin về dịch vụ thành lập công ty. Nhưng, bạn có biết được chất lượng dịch vụ của những đơn vị đó như nào, đi đôi với chi phí dịch vụ rẻ thì chất lượng dịch vụ có cao không. Chính vì hiểu được những tâm tư của khách Luật Bạch Minh sẽ chỉ ra những điểm quan trọng mà khách hàng nên lựa chọn một đơn vị có chất lượng dịch vụ cao khi thành lập công ty năm 2023.

– Thành lập công ty không chỉ là xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Văn phòng luật sư sẽ tư vấn chi tiết cho những người thành lập công ty từ việc điều kiện thành lập của cổ đông/ thành viên công ty / người đại diện theo pháp luật; điều kiện để công ty đặt trụ sở chính có hợp pháp hay không…. Và các thủ tục và quy định sau khi thành lập công ty từ biểu mẫu hồ sơ đến thủ tục về thuế trong quá trình hoạt động kinh doanh…

– Nếu bạn lựa chọn một đơn vị văn phòng luật uy tín thì bạn không phải lo về việc phải kiểm tra lại giấy tờ chứng từ công ty. Đặt vị trí của khách hàng, văn phòng luật uy tín sẽ tư vấn và lên kế hoạch trước các trường hợp có thể xảy ra để trong trường hợp công ty hoạt động.

– Khách hàng được tư vấn miễn phí các thủ tục có liên quan đến việc thành lập công ty như: Tư vấn quy định thuế cần phải nộp sau khi thành lập công ty và trong quá trình hoạt động kinh doanh; Tư vấn và lên kế hoạch bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu độc quyền) và những vấn đề liên quan đến việc mở rộng thương hiệu của công ty; Tư vấn các thủ tục thay đổi các nội dung kinh doanh của công ty trong quá trình hoạt động như thay đổi vốn điều lệ, địa chỉ trụ sở chính, tên công ty …..

– Khách hàng được tư vấn các vấn đề pháp lý trong các giao dịch thương mại tránh trường hợp bị rơi vào tình trạng vi phạm quy định pháp luật.

– Rà soát nôi dung hồ sơ, văn bản, hợp đồng kinh tế của công ty và đưa ra phương án xử lý để công ty có kế hoạch.

Từ những điểm quan trọng trên mọi người sẽ biết được nên lựa chọn một tổ chức văn phòng luật sư uy tín để làm nền móng để khởi nghiệp..

Bạn cần phải làm gì khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty từ văn phòng luật sư

Khi bạn đã được hỗ trợ từ văn phòng luật sư thì bạn chỉ cần :

– Đưa nội dung yêu cầu cần tư vấn

– Gửi thông tin cần thiết liên quan đến thành lập công ty sau khi được văn phòng luật tư vấn và yêu cầu thông tin

– Đưa ra những thắc mắc hay những vấn đề bạn chưa rõ và cần được tư vấn

– Nhận hồ sơ và ký hồ sơ gửi lại văn phòng luật sư

– Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và dấu công ty

4. Cần lưu ý gì khi thành lập công ty năm 2023 ?

Về quy định và thủ tục thành lập công ty năm 2023 không khác gì so với các năm 2022 trở về, nhưng đôi khi quy định trên văn bản luật rất khó hiểu đối với nhiều người mới bắt đầu khởi nghiệp thành lập công ty. Chính vì vây, hiểu được khó khăn đó, Luật Bạch Minh đã chắt lọc những nội dung quan trọng nhất để gửi đến quý khách các quy định về thành lập công ty năm 2023 như sau:

Điều quan trọng nhất trong thành lập công ty là gì? Bạn nghĩ đến việc đầu tiên là tên công ty, hay trụ sở công ty hay ngành nghề kinh doanh của công ty… Đối với chúng tôi , việc quan trọng nhất phải nói đến là Điều kiện thành lập công ty.

Vậy, bạn phải cần điều kiện gì thì mới có thể thành lập công ty, mời mọi người cùng tìm hiểu qua nội dung

Khi thành lập công ty năm 2023 cần đáp ứng những điều kiện gì?

Điều kiện quan trọng nhất khi thành lập công ty là cá nhân hoặc tổ chức thành lập công ty không thuộc các trường hợp cấm thành lập công ty được quy định tại Luật doanh nghiệp.

Nếu bạn là cá nhân thì chỉ cần bạn là người trên 18 tuổi và đủ năng lực hành vi dân sự đồng thời không thuộc một trong các đối tượng bị cấm thành lập công ty tại Luật doanh nghiệp thì bạn có thể khởi nghiệp bất cứ lúc nào.

Những trường hợp mà tổ chức không được thành lập công ty như sau:

– Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

– Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.…

Những trường hợp mà cá nhân không được thành lập công ty như sau:

– Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

– Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Quy định về đặt tên công ty khi thành lập công ty năm 2023

Quy định về tên công ty được quy định rõ tại Luật doanh nghiệp và nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Luật Bạch Minh sẽ tóm tắt các quy định quan trọng sau đây:

Tên doanh nghiệp bao gồm: Tên tiếng Việt, tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp

– Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: Loại hình doanh nghiệp và Tên riêng.

(i) Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.

(ii) Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

(iii) Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành

– Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

– Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

(i) Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký như sau:

– Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký, tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống tên doanh nghiệp đã đăng ký;

– Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký, tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;

– Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, một số thứ tự hoặc một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ F, J, Z, W được viết liền hoặc cách ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó, tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một ký hiệu “&” hoặc “và”, “.”, “,”, “+”, “-”, “_”;

– Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc từ “mới” được viết liền hoặc cách ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký, tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một cụm từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông”, tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký.

– Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó, sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc

Quy định về ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty năm 2023

Quy định về cách lựa chọn và ghi ngành nghề kinh doanh được hướng dẫn tại Điều 7 Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

– Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

5. Khi thành lập công ty năm 2023 cần chuẩn bị gì

Khi bạn thông qua dịch vụ của văn phòng luật sư bạn chỉ cần chuẩn bị một số giấy tờ sau:

– Bản sao công chứng thẻ căn cước công dân của người đại diện tho pháp luật của công ty

– Bản sao công chứng thẻ căn cước công dân của các cổ đông sáng lập, thành viên công ty

– Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập của cổ đông sáng lập, thành viên công ty là tổ chức.

– Phí, lệ phí đăng công bố thông tin và phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

6. Nên thành lập công ty cổ phần hay thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn đều có thế mạnh của riêng mỗi loại hình. Về công ty cổ phần thì ưu điểm về việc huy động vốn để kinh doanh, và không bị khó khăn và thủ tục khi các cổ đông chuyển nhượng cổ phần.

Về công ty trách nhiệm hữu hạn thì khi thay đổi thành viên phải thông báo lên sơ quan quản lý. Ngoài ra, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty tnhh chỉ có Hội đồng thành viên là cơ quan quản lý và quyết định hoạt động kinh doanh cũng như các vấn đề của công ty.

Để hiểu rõ hơn về loại hình công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn, bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết của Luật Bạch Minh.

7. Nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh

Hiện nay nhiều người đang boăn khoăn giữa việc lực chọn hình thức kinh doanh dưới dạng công ty hay hộ kinh doanh. Vậy, ưu và nhược điểm của mỗi loại hình như nào, Luật Bạch Minh sẽ chỉ dẫn dưới đây để mọi người tham khảo.

Cơ quan quản lý

– Đối với công ty do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh cấp giấy chứng nhận và quản lý công ty.

– Đối với Hộ kinh doanh do Phòng tài chính và kế hoạch thuốc ủy ban nhân dân quận/huyện cấp giấy chứng nhận và quản lý

Như vậy, 2 loại hình thuộc 2 cơ quan khác nhau quản lý, về việc công ty thì do cơ quan trên sở quản lý nên đối với thủ tục thành lập hay thay đổi nội dung thì sẽ phức tạp hơn so với Hộ kinh doanh

Thủ tục về đăng ký thuế và quy định về thuế

– Hộ kinh doanh hiện nay đa phần áp dụng theo hình thức thuế khoán theo tháng, mức thuế khoán hộ kinh doanh phải nộp phụ thuộc vào từng lĩnh vực hoạt động và quy mô của Hộ kinh doanh. Ngoài ra, thủ tục kê khai về thuế của Hộ kinh doanh chỉ cần nộp hồ sơ đăng ký thuế ban đầu và hoạt động.

– Công ty chủ yếu là áp dụng hình thức phương pháp thuế khấu trừ, sau khi thành lập công ty phải tiến hành các thủ tục như đăng ký tờ khai thuế môn bài. Mặt khác, từng quý công ty phải tiến hành thủ tục kê khai báo cáo thuế GTGT của công ty đến cơ quan thuế quản lý.

Về mặt thủ tục thuế thì Công ty phức tạp hơn so với hộ kinh doanh rất nhiều, cũng như chịu sự quản lý của cơ quan thuế chặt chẽ để tránh trường hợp các công ty mua bán hóa đơn vi phạm quy định pháp luật.

Vậy? so sánh các mặt thủ tục thành lập cũng như quy định hoạt động của công ty khó hơn Hộ kinh doanh nhiều nhưng rất nhiều người vẫn thành lập công ty. Vì:

–  Công ty có thể phát triển và mở rộng phạm vi hoạt động trên các tỉnh trong phạm vi toàn quốc và có thể mở rộng chi nhánh, văn phòng đại diện tại các nước ngoài. Ngoài ra, trường hợp công ty mở thêm các văn phòng hoạt động thì mở dưới dạng các địa điểm kinh doanh.

– Phạm vi hoạt động của công ty rộng hơn và đa lĩnh vực ngành nghề miễn là không kinh doanh lĩnh vực ngành nghề cấm theo quy định pháp luật.

– Tuy quy định về thuế đối với công ty phức tạp hơn với hộ kinh doanh, nhưng công ty được khấu trừ các chi phí doanh nghiệp vào chi phí tính thuế GTGT và thu nhập doanh nghiệp của công ty. Còn đối với

8. Một số điểm quan trọng về đăng ký thuế khi thành lập công ty 2023

Miễn lệ phí môn bài khi thành lập công ty năm 2023

Công ty khi mới thành lập được miễn lệ phí môn bài trong năm đó và tiến hành nộp tờ khai thuế môn bài và lệ phí môn bài trong năm tiếp theo hoạt động. Quy định này cũng áp dụng đối với công ty đang được miễn thuế môn bài trong năm đó và mở thêm các đơn vị trực thuộc thì đơn vị trực thuộc đó cũng được miễn thuế môn bài trong năm thành lập

Các loại thuế phải nộp trong quá trình hoạt động kinh doanh

– Tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài

– Tờ khai thuế Giá trị gia tăng theo tháng hoặc theo quý và tiền thuế GTGT nếu có phát sinh

– Thuế thu nhập doanh nghiệp

– Thuế thu nhập cá nhân, khi công ty chi trả cho người lao động nếu có phát sinh tiền thuế TNCN thì công ty tiến hành nộp thay cho người lao động.

– ……….

Áp dụng sử dụng 100% hóa đơn điện tử

Theo quy định mới khi thành lập công ty năm 2023 và đăng ký sử dụng hóa đơn thì bắt buộc dùng hóa đơn điện tử của các tổ chức đủ điều kiện cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử như: Easy, Viettel, VNPT, FPT ……

Thuế Giá trị gia tăng áp dụng 10% đối với các lĩnh vực ngành nghề được giảm thuế 8% tại năm 2022.

9. Dịch vụ Văn phòng Luật sư Bạch Minh

Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp

– Tư vấn pháp lý và hỗ trợ thủ tục thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp.

– Tư vấn pháp lý và hỗ trợ thủ tục thay đổi các nội dung hoạt động của công ty

– Tư vấn pháp lý về xử lý tranh chấp nội bộ trong công ty

– Soạn thảo các quy chế hoạt động, hợp đồng thương mại, hợp đồng kinh tế …

– Tư vấn và theo dõi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu

Dịch vụ sở hữu trí tuệ

– Tư vấn và đại diện Sở hữu công nghiệp bảo hộ nhãn hiệu

– Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ độc quyền của thương hiệu công ty

– Lên kế hoạch đăng ký bộ nhận dạng thương hiệu

– Tư vấn và đại diện Sở hữu công nghiệp liên quan đến việc Đăng ký bản quyền tác giả

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ xin giấy phép con

– Tư vấn và hỗ trợ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy

– Tư vấn và hỗ trợ xin giấy phép an toàn thực phẩm

– Tư vấn và hỗ trợ xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo

– Tư vấn và hỗ trợ xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học

Và các dịch vụ khác liên quan đến vấn đề pháp lý, nếu bạn cần tư vấn hoặc giải đáp mọi vấn đề về doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ….. bạn hay liên hệ đến Luật Bạch Minh theo thông tin sau đây:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

– Trụ sở chính: Số 26, Ngõ 1/2 Vũ Trọng Khánh – KĐT Mộ Lao – Hà Đông – T.P Hà Nội

– VPĐD tại TP Hồ Chí Minh: 30/99/21 Lâm Văn Bền – Quận 7 – T.P Hồ Chí Minh

– Điện thoại/ Zalo/ Viber: 0904.152.023 – 0865.28.58.28

Hoặc Quý khách gửi yêu cầu tư vấn qua Email: luatbachminh@gmail.com


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com