Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

1. Quy định của pháp luật về Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ:

Theo quy định tại Nghị định số 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ là một trong các tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ. Cũng tại Điểm b, Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi bởi Nghị định số 135/2018/NĐ-CP yeey cầu Đề án phải có các nội dung sau:

Điều 47. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ..

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm:

b) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.

Như vậy, căn cứ vào hướng dẫn nói trên, đề án sẽ bao gồm các nội dung chính như:

  • Thông tin chung về trung tâm ngoại ngữ đăng ký thành lập: Tên, địa điểm đặt trung tâm,
  • Mục tiêu, chức nhiệm vụ của trung tâm ngoại ngữ;
  • Chương trình đào tạo và giáo trình sử dụng đào tạo
  • Đối tượng và quy mô đào tạo
  • Danh mục cơ sở vật chất của trung tâm;
  • Cơ cấu tổ chức nhân sự của trung tâm
  • Các nội dung khác (nếu có) như tài chính của chung tâm, kiến nghị, đề xuất của trung tâm.

2. Cách lập đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ cơ bản nhất:

Căn cứ vào các nội dung chính như đã nêu trên, Luật Bạch Minh sẽ hướng dẫn cách lập đề án thành lập trung tâm. Tuy nhiên, với đề án này chỉ có thể hướng dẫn các nội dung cơ bản mang tính khái quát bởi lẽ mỗi Trung tâm ngoại ngữ có các mục tiêu khác nhau, chương trình đào tạo và đối tượng đào tạo khác nhau.

2.1. Nội dung của Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ về Thông tin chung

Tại mục này, chủ yếu ghi các thông tin về Trung tâm ngoại ngữ:

– Về Tên, địa chỉ, Điện thoại Trung tâm ngoại ngữ:

+ Tên của trung tâm ngoại ngữ bao gồm: Phần tên gọi chung Trung tâm ngoại ngữ + Phan Tên riêng.

Ví dụ: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ABC

Đối với phần tên riêng “ABC”: không được trùng với tên riêng của trung tâm ngoại ngữ đã thành lập và không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

+ Về địa chỉ trung tâm (hay địa điểm đào tạo): Ghi rõ thông tin địa chỉ

Ví dụ: Số…….. Thôn/Tổ dân phố…. Xã/Phường….. Quận/Huyện….. tỉnh thành phố….

Lưu ý về địa chỉ trung tâm ngoại ngữ:

+ Không sử dụng Chung cư hoặc Nhà tập thể làm địa điểm đào tạo của Trung tâm

+ Các Trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện về An toàn Phòng cháy chữa cháy theo Quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy.

– Thông tin của Tổ chức, Doanh nghiệp  đứng tên thành lập Trung tâm ngoại ngữ

+ Công ty TNHH ABC

+ Mã số doanh nghiệp: ………….

+ Địa chỉ trụ sở chính:……………………

+ Họ tên chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty

– Thông tin của Giám đốc trung tâm ngoại ngữ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, Số CMND, địa chỉ nơi cư trú

2.2. Nội dung về Mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

– Về Mục tiêu hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ:

Mỗi Trung tâm sẽ có các mục tiêu hoạt động cụ thể phù hợp: Ví dụ

Mục tiêu xây dựng TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ABC trở thành một cơ sở đào tạo có hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị tiên tiến, nhằm tạo ra môi trường tốt nhất cho giảng dạy, học tập và sinh hoạt, đảm bảo áp dụng được những thành tựu và phương tiện mới vào đào tạo ngoại ngữ.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ABC tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho người học theo chương trình tiếng Anh từ 6 tuổi trở lên, chia theo trình độ và nhu cầu học.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ABC sẽ liên kết với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài trung tâm để hợp tác và liên kết đào tạo về ngoại ngữ.

– Chức năng đào tạo của trung tâm ngoại ngữ:

Ví dụ: Đào tạo tiếng Anh trẻ em từ 6 đến 12 tuổi.

– Nhiệm vụ của trung tâm ngoại ngữ:

Về phần nhiệm vụ, đó có thể là các nhiệm vụ chung như xây dựng và tổ chức thực hiện các các quy hoạch, kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của cả nước, của địa phương và của cơ sở, thực hiện các nhiệm vụ do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cũng như các cấp có thẩm quyền giao vv thì mỗi trung tâm đặt ra các nhiệm vụ đặc thù theo mô hình và chương trình đào tạo cụ thể  ví dụ như: Tổ chức kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ theo quy định của pháp luật; theo Quy định của pháp luật Việt Nam. Tổ chức các chương trình liên kết, hợp tác đào tạo ngoại ngữ với các cơ sở trong và ngoài nước,

2.3. Nội dung chương trình đào tạo của Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ 

Ở phần này, các trung tâm ngoại ngữ cần xác định rõ Chương trình đào tạo của trung tâm là gì, ví dụ: với giáo trình OXFORD DISCOVER cho trẻ 6-10 tuổi sẽ đạo tạo trong bao nhiêu tiết và sau khi hoàn thành khoá học thì học sinh sẽ đạt được những yêu cầu gì về từ vựng, về nghe, về đọc và nói…

2.4 Nội dung Đối tượng , quy mô đào tạo của Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ:

Trong Đề án thành lập Trung tâm ngoại ngữ  cần xác định rõ các đối tượng đào tạo và quy mô đào tạo

Ví dụ:

  • Đối tượng là trẻ em 3-10 tuổi, học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, không bắt buộc đầu vào trình độ, có nhu cầu học tiếng Anh, có mong muốn nâng cao dân trí về ngoại ngữ.
  • Quy mô đào tạo: Bao nhiêu lớp học tương ứng với giáo viên giảng dạy là bao nhiêu.

2.5 Về phần cơ cấu tổ chức nhân sự của trung tâm ngoại ngữ:

Nêu thông tin và trình đội của đội ngũ quản lý, đội ngũ giáo viên làm việc tại trung tâm ngoại ngữ

2.6 Về phần cơ sở vật chất của trung tâm của trung tâm ngoại ngữ:

Phần này có thể nêu tổng hợp các thông tin như Diện tích trung tâm, số phòng ban, số phòng học, danh mục các trang thiết bị của trung tâm.

3. Mẫu Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

4. Dịch vụ tư vấn soạn thảo đề án thànhlập Trung tâm ngoại ngữ

Nhằm đáp ứng các nhu cầu Tư vấn thành lập Trung tâm ngoại ngữ. ngoài gí dịch vụ tư vấn hỗ trợ trọn gói thì Luật Bạch Minh còn cung cấp gói dịch vụ tư vấn điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, cung cấp dịch vụ soạn thảo hồ sơ thành lập Trung tâm ngoại ngữ. Cụ thể:

+ Chúng tôi sẽ tư vấn điều kiện, hồ sơ, trình tự các bước Thành lập và xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ.

+ Lên Danh mục các thông tin, giấy tờ để khách hàng cung cấp liên quan đến việc soạn thảo hồ sơ, lập đề án, tờ trình thành lập trung tâm ngoại ngữ.

+ Trực tiếp soạn thảo Tờ trình thành lập Trung tâm ngoại ngữ; Đề án hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ; Nội quy hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ; Các hồ sơ nhân sự của trung tâm như: Quyết định bổ nhiệm Giám đốc phó giám đốc Trung tâm, Hợp đồng lao động, và các hồ sơ có liên quan khác như Quy định học phí, Danh sách thiết bị của trung tâm có đến việc xin cấp phép Thành lập trung tâm ngoại ngữ gửi Khách hàng.

+ Hướng dẫn chi tiết trình tự các bước nộp hồ sơ cấp phép thành lập và cấp phép hoạt động của trung tâm ngoại ngữ để Khách hàng tự mình có thể thực hiện.

Mọi yêu cầu tư vấn và Báo giá về dịch vụ Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thành lập Trung tâm ngoại ngữ xin Quý khách vui lòng liên hệ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

 Trụ sở chính: Số 26, Ngõ 1/2 Vũ Trọng Khánh – KĐT Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

 VPĐD tại TP Hồ Chí Minh: 30/99/21, Lâm Văn Bền, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại/Zalo: 0904.152.023 – 0865 28 58 28

– Hoặc Quý khách gửi yêu cầu tư vấn và báo phí qua Emailluatbachminh@gmail.com


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com