Đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng một đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nhằm thu một khoản tiền hoặc lợi ích vật chất mà không trực tiếp sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp của mình.

Việc đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (trừ hợp đồng sử dụng nhãn hiệu) phải đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp mới có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba. Vậy nên, để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nắm rõ cách khai hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp quý khách hàng hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

1. Hồ sơ Đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp:

Bộ Hồ sơ đăng ký bao gồm các tài liệu sau:

– Tờ khai đề nghị đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng (Theo Mẫu số: 02-HĐSD mẫu – Phụ lục D Thông tư 01/2007/TT-BKHCN);

– 02 Bản gốc hoặc Bản sao hợp lệ Hợp đồng chuyển quyền sử dụng (bao gồm Phụ lục nếu có)

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển quyền sử dụng nếu đối tượng chuyển giao thuộc sở hữu chung;

– Bản sao Chứng từ nộp phí, lệ phí đăng ký Hợp đồng;

– Giấy ủy quyền đại diện (Trong trường hợp nộp hồ sơ thông qua ủy quyền đại diện);

– Tài liệu khác (nếu có).

2. Cách lập Tờ khai Đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp:

– Người nộp hồ sơ cần điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào Tờ khai (Tham khảo hướng dẫn dưới đây)

+ Tại Ô số (1): Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của người là một trong hai bên ký kết hợp đồng đứng tên nộp hồ sơ (đánh dấu vào ô cho phù hợp)

+ Tại Ô số (2): Điền đầy đủ các thông tin đại diện của chủ đơn thuộc một trong ba trường hợp nêu trên (đánh dấu vào ô cho phù hợp)

+ Tại Ô số (3): Đánh dấu vào ô vuông thích hợp tương ứng với tên VBBH và ghi số VBBH

+ Tại Ô số (4): Ghi tên, địa chỉ đầy đủ của bên không đứng tên nộp hồ sơ đăng ký

+ Tại Ô số (5): Điền thông tin phạm vi chuyển giao như đã thỏa thuận trong hợp đồng

+ Tại Ô số (6): Đánh dấu tương ứng với các khoản phí, lệ phí đã nộp  và số tiền tương ứng theo biểu thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp thuộc Thông tư số 132/2004/TT-BTC

+ Tại Ô số (7): Đánh dấu vào các ô thích hợp tương ứng với các tài liệu có trong hồ sơ, ghi rõ số trang và số bán. Nếu có các tài liệu khác thì phải ghi rõ tên tài liệu vào các dòng cuối của phần này.

+ Tại Ô số (8): Chủ đơn hoặc đại diện của chủ đơn ký tên

3. Phí lệ phí Đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp:

Ngưởi nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp phải nộp các khoản phí, lệ phí liên quan, cụ thể:

– Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp: 120.000 đồng/đơn;

– Phí thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng: 230.000 đồng/VBBH;

– Phí công bố Quyết định ghi nhận chuyển quyền sử dụng: 120.000 đồng/đơn;

– Phí đăng bạ Quyết định ghi nhận chuyển quyền sử dụng: 120.000 đồng/VBBH.

Phí, lệ phí đăng ký có thể được nộp bằng tiền mặt, séc, chuyển khoản hoặc ủy nhiệm chi.

4. Nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp là Cục Sở hữu trí tuệ có địa chỉ ở số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Cục hoặc gửi qua đường bưu điện;

5. Trình tự xử lý hồ sơ đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

– Thẩm định hình thức và nội dung.

– Thời hạn thẩm định: 02 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

– Nếu hồ sơ đáp ứng các yêu cầu quy định hoặc hồ sơ có thiếu sót nhưng người nộp hồ sơ sửa chữa các thiếu sót đạt yêu cầu trong thời hạn quy định, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp được ghi nhận vào sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; người nộp hồ sơ được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp kèm theo 01 bản hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đã được đóng dấu đăng ký. Quyết định đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

– Trường hợp hồ sơ có thiếu sót, người nộp hồ sơ sẽ được thông báo bằng văn bản về dự định từ chối đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, trong đó nêu rõ thiếu sót dẫn đến dự định từ chối đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp và ấn định thời hạn 01 tháng để người nộp hồ sơ sửa chữa các thiếu sót, phản đối dự định từ chối đăng ký hợp đồng. Nếu trong thời hạn được ấn định, người nộp hồ sơ không sửa chữa các thiếu sót đạt yêu cầu hoặc không có lý do chính đáng để phản đối dự định từ chối đăng ký, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sẽ chính thức bị từ chối đăng ký.

Quý khách có bất kỳ thắc mắc về hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp xin vui lòng liên hệ Văn phòng Luật sư Bạch Minh để được giải đáp chi tiết.


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com