Các trường hợp phải xin giấy phép quảng cáo

I. CÁC HÀNG HÓA PHẢI XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO BAO GỒM:

1. Quảng cáo Mỹ phẩm:

Mỹ phẩm là các sản phẩm sử dụng để trang điểm, làm đẹp, tấy trang, làm sạch, làm đẹp, làm thơm thay đổi hình thức bên ngoài cơ thể con người nhằm đáp ứng nhu cầu làm đẹp và chăm sóc cơ thể. Khi sử dụng Mỹ phẩm ít nhiều có ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng do đó Mỹ Phẩm là một trong các hàng hóa đặc biệt phải xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo hay còn gọi là Giấy Phép Quảng cáo trước khi thực hiện việc quảng cáo.

Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm thường có các loại dưới đây:

+ Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm trên Báo chí, quảng cáo trên internet, trên các kênh online, quảng cáo bằng bảng biển, áp phích, tờ rơi, poste bằng Maket/Bannner quảng cáo tĩnh (không hình ảnh động, không âm thanh);

+ Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm thông qua các Bài viết trên Báo chí, website nhằm giới thiệu các thông tin về một Sản phẩm hoặc một bộ Mỹ phẩm cụ thể. Các thông tin bao gồm Nhãn hàng Mỹ phẩm, tên riêng Mỹ Phẩm, thành phần, công dụng/tác dụng của sản phẩm Mỹ phẩm, đơn vị sản xuất, đơn vị Nhập khẩu (nếu là Nhập khẩu) đơn vị phân phối kèm theo đó là hình ảnh của Bao bì sản phẩm, hình ảnh chứng minh hiệu quả khi sử dụng Mỹ phẩm. Thực chất đây là một biến thể của Giấy phép quảng cáo bằng Maket/Banner tĩnh như nói ở trên.

+ Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm trên truyền hình, trên các kênh online như Youtube.. bằng Video quảng cáo (hình ảnh sống động, có âm thanh, lời thoại);

+ Giấy phép quảng cáo Mỹ phẩm thông qua các buổi Hội thảo chuyên đề về Mỹ phẩm với nội dung kịch bản và thành phần Khách mời cụ thể.

ĐT TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO MỸ PHẨM 0904 152 023

Xem hồ sơ thủ tục chi tiết : Xin giấy phép Quảng cáo Mỹ phẩm tại đây

2. Quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Thực phẩm chức năng):

Cũng giống Mỹ phẩm, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe là những sản phẩm thực phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm tăng cường, cải thiện các chức năng và nâng cao sức đề kháng cho con người. Việc sử dụng sản phẩm có ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng.

Do đó trước khi thực hiện việc quảng cáo sản phẩm, Người quảng cáo phải Xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe hay còn gọi là Giấy Phép Quảng cáo.

Giấy phép quảng cáo Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe thường có các loại dưới đây:

+ Giấy phép quảng cáo Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe trên Báo chí, quảng cáo trên internet, trên các kênh online, quảng cáo bằng bảng biển, áp phích, tờ rơi, poste bằng Maket/Bannner quảng cáo tĩnh (không hình ảnh động, không âm thanh);

+ Giấy phép quảng cáo Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe thông qua các Bài viết trên Báo chí, website nhằm giới thiệu về một Sản phẩm thực phẩm BVSK cụ thể. Các thông tin bao gồm Tên sản phẩm, thành phần, công dụng/tác dụng của sản phẩm, đối tượng sử dụng, các khuyến cáo, cảnh báo, đơn vị sản xuất, đơn vị Nhập khẩu (nếu là Nhập khẩu) đơn vị phân phối kèm theo đó là hình ảnh của Sản phẩm, hình ảnh minh họa nguyên liệu tạo nên sản phẩm…. Đây là một dạng đặc trưng của Giấy phép quảng cáo Thực phẩm BVSK bằng Maket/Banner tĩnh như nói ở trên.

+ Giấy phép quảng cáo Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe trên truyền hình, trên các kênh online như Youtube.. bằng Video quảng cáo (hình ảnh sống động, có âm thanh, lời thoại);

+ Giấy phép quảng cáo Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe thông qua các buổi Hội thảo chuyên đề về Sức khỏe với nội dung kịch bản và thành phần Khách mời là các chuyên gia sức khỏe.

 TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO THỰC PHẨM 0904 152 023

Xem hồ sơ thủ tục chi tiết: Xin giấy phép Quảng cáo Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe tại đây

3. Quảng cáo Thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt:

– Thực phẩm dinh dưỡng y học là thực phẩm dùng cho mục đích y tế đặc biệt có thể ăn bằng đường miệng hoặc bằng ống xông, được chỉ định để điều chỉnh chế độ ăn của người bệnh và chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của nhân viên y tế.

– Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt là thực phẩm dùng cho người ăn kiêng, người già và các đối tượng đặc biệt khác theo quy định của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (CODEX) là những thực phẩm được chế biến hoặc được phối trộn theo công thức đặc biệt nhằm đáp ứng các yêu cầu về chế độ ăn đặc thù theo thể trạng hoặc theo tình trạng bệnh lý và các rối loạn cụ thể của người sử dụng. Thành phần của thực phẩm này phải khác biệt rõ rệt với thành phần của những thực phẩm thông thường cùng bản chất, nếu có.

Cũng giống Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, các Thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt  có ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng.  Do đó trước khi thực hiện việc quảng cáo sản phẩm, Người quảng cáo phải Xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo hay còn gọi là Giấy Phép Quảng cáo Thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt .

4. Quảng cáo sữa và các Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi

Ngoại trừ Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo. Các loại sữa và Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi là một trong những sản phẩm thuộc danh mục phải xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo hay còn gọi là giấy phép quảng cáo.

Xem hồ sơ thủ tục chi tiết: Xin giấy phép Quảng cáo đối với các Thực phẩm Dinh dưỡng tại đây

5. Quảng cáo trang thiết bị y tế:

Các loại trang Thiết bị y tế cũng thuộc danh mục Hàng hóa đặc biệt phải xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo trước khi thực hiện việc quảng cáo.

Các trang thiết bị y tế đã  được Cấp số lưu hành hoặc đã được Cấp Giấy phép nhập khẩu muốn quảng cáo phải đăng tải công khai nội dung và hình thức quảng cáo trước khi thực hiện việc quảng cáo.

Như vậy, các máy móc, thiết bị y tế không có số lưu hành hoặc không có Giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế thì đương nhiên không được quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào.

Xem thêm: Xin Giấy phép quảng cáo trang thiết bị y tế tại đây

6. Quảng cáo Thuốc

Theo Luật Quảng cáo, các loại Thuốc không được phép quảng cáo bao gồm: Thuốc kê đơn; Thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc.

Ngoài các sản phẩm Thuốc nói trên, các loại Thuốc khác được phép Quảng cáo sau khi được Cục Quản lý Dược cấp Giấy xác nhận nội dung Quảng cáo Thuốc.

7. Quảng cáo thuốc Thú y, Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật:

Thuốc Thú y, Thuốc bảo vệ thực vật mặc dù không trực tiếp  liên quan trực tiếp đến sức khỏe cho con người, nhưng con người sẽ là đối tượng chịu ảnh hưởng gián tiếp thông qua việc sử dụng các sản phẩm được chế biến từ Thực vật, động vật. Do đó Thuốc Thú y, Thuốc bảo vệ thực vật là hàng hóa đặc biệt theo quy định phải xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo trước khi thực hiện việc quảng cáo.

8. Quảng cáo Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, chế phẩm diệt khuẩn

Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, chế phẩm diệt khuẩn  ngoài các chức năng chính là diệt côn trùng và diệt khuẩn thì sẽ có ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khi sử dụng. Do đó Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, chế phẩm diệt khuẩn  là hàng hóa đặc biệt theo quy định phải xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo trước khi thực hiện việc quảng cáo.

II. CÁC DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT PHẢI XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO BAO GỒM

1. Quảng cáo dịch vụ Khám chữa bệnh của các Bệnh viện:

2. Quảng cáo dịch vụ Khám chữa bệnh của các Phòng Khám đa khoa

3. Quảng cáo dịch vụ thuộc Chuyên môn Khám chữa bệnh như xét nghiệm AND, Xét nghiệm Máu.. của các Trung tâm xét nghiệm

Xem thêm: Xin giấy phép quảng cáo Dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện và Phòng Khám

III. XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI:

Không giống với các hình thức quảng cáo khác, Quảng cáo ngoài trời trên các Bảng quảng cáo trên nóc và trên tường các tòa nhà phải xin Giấy phép đặt biển/bảng Quảng cáo tại Sở Văn hóa Thông tin thể thao và Du lịch.

Nếu các hàng hóa, các dịch vụ thể hiện tại các Bảng, biển Quảng cáo ngoài trời các hàng hóa dịch vụ đặc biệt, thì trước khi xin Giấy phép quảng cáo Ngoài trời phải xin Giấy xác nhận nội dung quảng cáo tương ứng với từng sản phẩm, dịch vụ.

IV. DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO CỦA LUẬT BẠCH MINH

Là đơn vị Tư vấn pháp luật có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và xin các loại Giấy phép quảng cáo. Hiện nay chúng tôi cung cấp các dịch vụ xin Giấy phép quảng cáo cho các hàng hóa đặc biệt như Mỹ Phẩm, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Thực phẩm Dinh dưỡng, Trang thiết bị Y tế, Thuốc, hóa chất. Quảng cáo dịch vụ Khám chữa bệnh của Bệnh Viện, Phòng Khám, Trung tâm xét nghiệm.. (các hàng hóa dịch vụ đặc biệt phải có Giấy phép quảng cáo) và xin giấy phép quảng cáo ngoài trời.

Để biết thêm chi tiết về Dịch vụ xin Giấy phép quảng cáo online Quý khách vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

 Trụ sở chính: Số 26, Ngõ 1/2 Vũ Trọng Khánh – KĐT Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

 VPĐD tại TP Hồ Chí Minh: 30/99/21, Lâm Văn Bền, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại/Zalo: 0904.152.023 – 0865 28 58 28

Hoặc Quý khách gửi yêu cầu tư vấn qua Emailluatbachminh@gmail.com


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com