Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội.

Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam.

2. Chức năng cơ bản của Văn phòng đại diện

Tại Khoản 6, Điều 3 Luật Thương mại năm 2005 ghi nhận:

“Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.”

3. Điều kiện để công ty nước ngoài thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Công ty nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

a) Là công ty được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi công ty đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;

b) Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.

4. Hồ sơ cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của công ty nước ngoài ký;

b) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của công ty nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi công ty nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của công ty nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm;

c) Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của công ty nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

d) Bản sao Điều lệ hoạt động của công ty đối với công ty nước ngoài là các tổ chức kinh tế.

e) Bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam); hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;

f) Bản sao Hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện

Ghi chú:

(i) Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

(ii) Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận phải được công chứng theo pháp luật Việt Nam

5. Các trường hợp không cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

a) Công ty nước ngoài không đáp ứng đủ các điều kiện quy định nêu trên.

b) Công ty nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong thời gian 02 năm, kể từ ngày bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

6. Dịch vụ tư vấn thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt nam của Luật Bạch Minh

(i) Tư vấn cho khách hàng thủ tục, trình tự và các điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam;

(ii) Soạn thảo, chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép hoạt động của văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam;

(iii) Thay mặt khách hàng đi công chứng, dịch thuật các giấy tờ tài liệu phục vụ việc cấp phép;

(iv) Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục để xin cấp phép hoạt động của văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(v) Trợ giúp pháp lý trong quá trình hoạt động của Văn phòng đại diện.

Chi tiết xin liên hệ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Add: 101/A2, ngõ 72, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (+ 84.4)3.7756814; 0904152023


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com