Thành lập chi nhánh năm 2018

Tư vấn thủ tục thành lập Chi nhánh năm 2018

Chi nhánh là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Thủ tục thành lập Chi nhánh

 

Quy định pháp luật về Chi nhánh

 • Chi nhánh cũng có con dấu riêng
 • Chi nhánh không có tư cách pháp nhân độc lập
 • Hoạt động đúng theo lĩnh vực ngành, nghề mà doanh nghiệp đăng ký
 • Có thể hạch toán độc lập và kê khai nộp thuế riêng
 • Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài
 • Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính
 • Doanh nghiệp phải thông báo đến Cơ quan Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập Chi nhánh.

Hồ sơ thành lập Chi nhánh năm 2018

 

 1. Thông báo thành lập chi nhánh của Công ty. Nội dung Thông báo gồm:
 • Mã số doanh nghiệp.

Mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế của công ty, đối với trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp thì ghi số đăng ký kinh doanh.

 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Tên chi nhánh dự định thành lập.

Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

Tên chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh”.

Tên chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh. Tên chi nhánh được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh phát hành

 • Địa chỉ trụ sở chi nhánh.

Địa chỉ trụ sở chi nhánh  là địa điểm liên lạc, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Địa chỉ trụ sở chi nhánh không được đặt tại Tòa nhà chung cư hoặc Nhà tập thể

 • Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh.

Chi nhánh là có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Hiện nay. Quyết định 27/2018/QĐ-TTg  có hiệu lực ngày 20/08/2018 quy định về hệ thống ngành nghề mới, theo nội dung hệ thống ngành nghề mới đã sửa đổi gần ½ nội dung ngành nghề tại Hệ thống ngành nghề cũ. Vì vậy, đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 20/08/2018 khi thành lập chi nhánh mà kinh doanh các ngành nghề đã bị sửa đổi tại Hệ thống ngành nghề mới, doanh nghiệp bắt buộc phải cập nhập lại Hệ thống ngành nghề mới xong mới bắt đầu tiến hành thủ tục thành lập Chi nhánh của công ty.

 • Thông tin đăng ký thuế

Thông tin về nơi nhận thông báo thuế của chi nhánh

Các loại thuế phải nộp

Ngành, nghề kinh doanh chính

…………

 • Thông tin người đứng đầu Chi nhánh

Thông tin về Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân bao gồm:

– Họ tên, ngày tháng năn sinh.

– Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước côn dân

– Nơi cấp, ngày cấp của Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước côn dân

– Nơi ở hiện tại

– Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú

– Số điện thoại; Địa chỉ Email (nếu có)

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

2. Biên bản họp và Quyết định của doanh nghiệp về việc thành lập chi nhánh

 • Doanh nghiệp tổ chức họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần để đưa ra Quyết định thành lập chi nhánh.

3. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh

4. Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân của Người đứng đầu Chi nhánh

5. Văn bản ủy quyền tiến hành thủ tục thành lập Chi nhánh của doanh nghiệp

 • Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục thành lập Chi nhánh. Khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân). Kèm theo:
 • Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục thành lập Chi nhánh và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến thủ tục thành lập Chi nhánh. Hoặc
 • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục thành lập Chi nhánh.

Thủ tục thông báo mẫu dấu Chi nhánh

 Chi nhánh có con dấu riêng. Sau khi nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động của Chi nhánh. Doanh nghiệp tiến hành thủ tục thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân/tổ chức tiến hành thủ tục thông báo mẫu dấu của Chi nhánh. Kèm theo Thông báo mẫu dấu phải có:

 • Văn bản ủy quyền đại diện tiến hành thủ tục thông báo mẫu dấu
 • Bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ

Dịch vụ thành lập Chi nhánh tại Hà Nội của Luật Bạch Minh

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Luật Bạch Minh cung cấp dịch vụ thành lập Chi nhánh của doanh nghiệp với Thời gian hợp Chi phí rẻ nhất.

Công việc Luật Bạch Minh cung cấp khi khách hàng sử dụng dịch vụ thành lập Chi nhánh :

 • Tư vấn quy định pháp luật về Chi nhánh
 • Tư vấn thủ tục thành lập Chi nhánh
 • Tư vấn hồ sơ và soạn thảo hồ sơ thành lập Chi nhánh
 • Đại diện doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Tư vấn các thủ tục sau khi thành lập Chi nhánh
 • Tư vấn quy chế hoạt động, quy chế nội bộ của Chi nhánh
 • Tư vấn các quy định về thuế đối với Chi nhánh
 • Liên hệ đơn vị khắc dấu Chi nhánh
 • Tiến hành thông báo mẫu dấu của Chi nhánh lên trên Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp.

Kết quả khách hàng nhận được

 • Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh
 • Thông báo cơ quan quản lý Thuế
 • Toàn bộ hồ sơ về thành lập Chi nhánh để doanh nghiệp lưu giữ nội bộ
 • Con dấu Chi nhánh

Văn phòng Luật sư Bạch Minh là đơn vị  tư vấn đăng ký doanh nghiệp hàng đầu tại Hà Nội. Ngoài dịch vụ thành lập Chi nhánh, Bạch Minh cung cấp các dịch vụ về doanh nghiệp như sau:

 


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com