Quy định đặt tên công ty

Dịch vụ tư vấn về Quy định đặt tên công ty

Tên công ty là một phần rất quan trọng được xem như sự khởi đầu kinh doanh của một công ty. Việc lựa chọn tên công ty phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: lĩnh vực kinh doanh và ý định của chủ công ty.

Ngoài ra cũng phải phụ thuộc vào một phần liên quan đến phong thủy đối với chủ công ty. Nhưng quan trọng hơn hết, một quy định bắt buộc mà công ty phải chú ý đến trước khi lựa chọn tên công ty ngoài các yếu tố trên ra đó là:  Quy định đặt tên công ty theo pháp luật hiện hành quy định. Quy định tên công ty được hướng dẫn teo Luật doanh nghiệp.

Căn cứ Luật doanh nghiêp 2014. Tên Công ty bao gồm hai thành tố theo thứ tự: Loại hình doanh nghiệp và Tên riêng

Tên loại hình doanh nghiệp

 

Tên LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP được viết như sau:

  • Đối với công ty cổ phần được viết: Công ty cổ phần hoặc Công ty CP.
  • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn được viết: Công ty TNHH hoặc Công ty Trách nhiệm hữu hạn.
  • Đối với công ty hợp danh được viết: Công ty Hợp danh hoặc Công ty HD
  • Đối với doanh nghiệp tư nhân được viết: Doanh nghiệp TN hoặc DNTN.
Tên loại hình công ty
Tên loại hình công ty

 

Tên riêng công ty

TÊN RIÊNG được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Tên riêng công ty
Tên riêng công ty

 

Quy định đặt tên công ty

 

1.Những điều cấm trong Quy định đặt tên công ty

– Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký.

– Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

– Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

2.Quy định trùng tên doanh nghiệp trong Quy định đặt tên công ty

– Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký.

– Tên viết tắt của doanh nghiệp đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký.

– Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký.

3. Quy định tên doanh nghiệp gây nhầm lẫn trong Quy định đặt tên công ty

– Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Văn phòng phẩm Hà Nội

Công ty TNHH Văn phòng phẩm Hà Nội 2

Công ty TNHH Văn phòng phẩm Hà Nội ABC

 

– Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-”, “-“.

Văn phòng Luật sư Bạch Minh

Văn phòng Luật sư Bạch Minh

Văn phòng Luật sư Bạch & Minh

 

– Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký.

Công ty TNHH Thủ Đô

Công ty TNHH Tân Thủ Đô

 

– Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự.

Công ty cổ phần Thương mại Abs

Công ty cổ phần Thương mại Abs miền Nam

 

– Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký

Công ty Cổ phần Tân Á

Công ty TNHH Tân Á

 

Mẹo tra tên công ty

1.Tra Google gõ tên doanh nghiệp dự định đặt để kiểm tra đã tên đã được đăng ký chưa.

Ví dụ minh họa trường hợp đăng ký đổi tên công ty thành : Công ty TNHH thiết bị văn phòng phẩm Hà Nội

Tra cứu tên công ty bằng Google
Tra cứu tên công ty bằng Google

2. Vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để kiểm tra tên xem tên doanh nghiệp dự định đăng ký có bị trùng hay nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác đã đăng ký. dangkykinhdoanh.gov.vn

Tra cứu tên công ty bằng Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp
Tra cứu tên công ty bằng Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com