Hướng dẫn ghi tờ khai đăng ký nhãn hiệu

1. Qui định về Mẫu nhãn hiệu:

 • Kích thước không quá 8 x 8 cm
 • Màu sắc rõ nét

2. Cách Mô tả nhãn hiệu trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu:

2.1 Yêu cầu chung:

 • Nếu Nhãn hiệu có màu sắc phải chỉ rõ màu sắc (đen, trắng, xanh, đỏ)
 • Phải mô tả lần lượt theo từng yếu tố cấu thành của nhãn hiệu (phần hình, phần chữ).
 • Phải mô tả trật tự sắp xếp (trong, ngoài, trên, dưới, bên phải, bên trái, lồng vào nhau)
 • Phải mô tả ý nghĩa từng yếu tố cấu thành, ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu.
 • Không sử  dụng thuật ngữ chung chung khi mô tả như xanh biếc, xanh lá mạ..

2.2 Mô tả :

a) Mô tả Phần chữ trong nhãn hiệu:

 • Nếu nhãn hiệu có phần chữ là tiếng Latinh (tiếng Anh, Pháp..) nếu có nghĩa tiếng Việt thì phải nêu rõ nghĩa tiếng Việt của từ đó.
 • Nếu nhãn hiệu có các chữ không phải là chữ Latinh (chữ Phạn, chữ Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc)  thì phải nêu rõ phiên âm tiếng Việt và nghĩa của từ đó.
 • Nếu là chữ Latin có nghĩa tiếng Việt thì nêu nghĩa của từ đó
 • Nếu không phải là chữ Latin (chữ Phạn, chữ Hán..) nêu phiên âm tiếng Việt và nghĩa tiếng Việt của từ đó nếu có.
 • Mô tả chi tiết về kiểu chữ (chữ hoa, chữ thường) màu sắc các chữ.

b) Mô tả Phần hình trong nhãn hiệu:

 • Phải mô tả dạng hình, đường nét, hình khối, màu sắc.
 • Nếu là hình học, phải mô tả đúng tên hình học (hình tròn, hình tam giác..)

c) Mô tả Nhãn hiệu kết hợp chữ và hình

Phải mô tả sự kết hợp và ý nghĩa của sự kết hợp đó

d) Nêu Yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu.

Minh họa phân Mô tả Nhãn hiệu:

                            NHÃN HIỆU

Mẫu nhãn hiệu

华建

HUAJIAN

HOA KIẾN

Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký

— Nhãn hiệu tập thể

— Nhãn hiệu liên kết

— Nhãn hiệu chứng nhận

Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc: đen, trắng.

Mô tả: Nhãn hiệu là chữ Trung Quốc 华建có phiên âm latin là “Huajian”.

Bên dưới là chữ phiên âm latin “HUAJIAN” có nghĩa tiếng Việt là “HOA KIẾN”.

Dưới cùng là chữ “HOA KIẾN” đây là tên riêng.

Nhãn hiệu xin bảo hộ như mẫu nộp kèm.

3. Về phần Chủ đơn trên Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

 • Yêu cầu ghi đầy đủ tên, địa chỉ của chủ đơn. Cụ thể:
 • Nếu là cá nhân: Ghi thông tin theo CMND
 • Nếu là tổ chức: Ghi theo Giấy phép Đăng ký kinh doanh, Giấy phép thành lập.

4. Về Đại diện của Chủ đơn trên tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Ghi đầy đủ thông tin người đại diện của Chủ đơn, trường hợp nếu chủ đơn là Tổ chức đại diện SHCN thì 

Ghi tên, địa chỉ, mã số của Tổ chức đại diện SHCN

5. Về Mục phí lệ phí trên Tờ khai đăng ký nhãn hiệu:

 • Căn cứ vào số lượng nhóm sản phẩm, dịch vụ tại Mục số 7
 • Căn cứ vào biểu phí, lệ phí tại Thông tư 263/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

6. Về các tài liệu kèm theo Tờ khai đăng ký nhãn hiệu:

Tài liệu bắt buộc gồm:

 • Tờ khai 2 bản gốc;
 • Mẫu Nhãn hiệu: 10 nhãn + 2 nhãn dán kèm theo tờ khai
 • Bản sao chứng từ nộp phí (Khi nộp phí trực tiếp sẽ không cần bản sao)
 • Giấy ủy quyền cho tổ chức đại diện SHCN nếu Chủ đơn ủy quyền

Các tài liệu bổ sung trong các trường hợp:

 • Nhãn hiệu có hình ảnh con dấu, cờ, của cơ quan nhà nước..
 • Nhãn hiệu thể hiện thông tin chỉ dẫn địa lý
 • Nhãn hiệu đăng ký là Nhãn hiệu tập thể
 • Nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu Chứng nhận

7. Về cách ghi hàng hóa dịch vụ trên Tờ khai đăng ký nhãn hiệu:

Yêu cầu:

 • Ghi tuần tự từng nhóm theo Bảng phân loại quốc tế Ni-xơ;
 • Sử dụng dấu “;” giữa các sản phẩm, dịch vụ trong nhóm;
 • Kết thúc mỗi nhóm ghi tổng số sản phẩm/dịch vụ trong nhóm đó.

Xem thêm cách Phân nhóm sản phẩm dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại đây.

8. Lưu ý quan trọng khác của Tờ Khai đăng ký nhãn hiệu:

 • Chủ đơn, đại diện của Chủ đơn phải ký từng trang của Tờ khai
 • Phải đóng dấu trang cuối và đóng dấu giáp lai các trang.

9. Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu mới nhất Tại đây


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com