Giấy phép kinh doanh lữ hành

Kinh doanh lữ hành là gi và tại sao việc kinh doanh lữ hành cần có giấy phép và việc xin giấy phép kinh doanh lữ hành như thế nào?
Kinh doanh lữ hành là việc đầu tư để thực hiện một số hoặc tất cả các công việc trong quá trình chuyển giao sản phẩm thực hiện giá trị sử dụng hoặc làm gia tăng giá trị của nó để chuyển giao sang lĩnh vực tiêu dùng du lịch với mục đích mang lại lợi nhuận. Kinh doanh lữ hành được thực hiện bởi các doanh nghiệp chính vì thế cần phải xin giấy phép kinh doanh lữ hành.

Xin giấy phép kinh doanh Lữ hành như thế nào ?

Kinh doanh lữ hành là việc tổ chức chương trình du lịch cho khách trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Kinh doanh lữ hành bao gồm: Kinh doanh lữ hành nội địa và kinh doanh lữ hành quốc tế.
Kinh doanh lữ hành là ngành nghề kinh doanh có điều kiện trước khi tiến hành kinh doanh.

Luật Bạch Minh cung cấp dịch vụ tư vấn xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa hoặc quốc tế.
A. Giấy phép kinh doanh lữ hành Nội địa
Điều kiện xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa bao gồm:
(i) Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền;
(ii) Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa;
(iii) Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa bao gồm:
(i) Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
(ii) Đơn đề nghị xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;
(iii) Phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa;
(iv) Bản kê khai hoặc giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động (từ 3 năm trở lên) của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành;
(v) Bản sao có công chứng thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành (doanh nghiệp phải ký hợp đồng lao động với ít nhất là 3 hướng dẫn viên).
Số lượng: 01 bộ;
B. Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế
Điều kiện xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa bao gồm:
(i) Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.
(ii) Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế.
(iii) Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
(iv) Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
(v) Có tiền k‎ý quỹ theo quy định của Chính phủ.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
(i) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
(ii) Bản sao giấy đăng ký kinh doanh;
(iii) Phương án kinh doanh lữ hành, chương trình du lịch cho khách quốc tế;
(iv) Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành;
(v) Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành;
(vi) Giấy chứng nhận tiền ký quỹ;
Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Vậy việc xin giấy phép kinh doanh lữ hành là rất quan trọng và cần thiết cho việc kinh doanh lữ hành trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trái pháp luật sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi đó vì thế bất kể tổ chức cá nhân kinh doanh lữ hành đều phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và khi tham gia kinh doanh lữ hành cần xin giấy phép tại các cơ quan có thẩm quyền.
Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH
Địa chỉ: 101/A2, ngõ 72, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+ 84.4)3.7756814; 0904152023
Website: http://www.bachminh.com E-mail:luatbachminh@gmail.com


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẠCH MINH

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Mobile: 0865.28.58.28

Email: luatbachminh@gmail.com