Đầu tư nước ngoài

Với hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật về Doanh nghiệp và Đầu tư. Luật Bạch Minh hiện đang cung cấp các dịch vụ:

  • Tư vấn về các quy định, chính sách của Chính phủ Việt Nam liên quan đến lĩnh vực mà Nhà đầu tư quan tâm;
  • Thành lập doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài;
  • Kiểm tra đánh giá tình trạng pháp lý trước khi đầu tư, mua bán doanh nghiệp;
  • Tư vấn, soạn thảo và tham gia đàm phán hợp đồng liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư, chuyển nhượng vốn, mua bán doanh nghiệp.
  • Lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Quý khách vui lòng liên hệ với Luật Bạch Minh để̉ được tư vấn, hỗ trợ

Văn phòng tại Hà Nội

Hotline: 024.37756814 - 0904 152 023

Email: luatbachminh@gmail.com

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư 1. Các trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi: Dự án đầu tư có thay đổi về quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời […]
Chi tiết

Thành lập công ty liên doanh

Thành lập doanh nghiệp liên doanh, công ty liên doanh có vốn nước ngoài tại Việt Nam. 1. Các tài liệu mà nhà đầu tư cần chuẩn bị gồm: 1.1 Nhà đầu tư trong nước: a) Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp, tổ chức (i) Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy […]
Chi tiết

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 1. Hồ sơ thành lập gồm: (i) Bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư – theo mẫu (ii) Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm. Yêu cầu báo cáo phải thể […]
Chi tiết

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt...

Thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam 1. Cơ sở pháp lý: Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội. Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của […]
Chi tiết

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài...

Thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam 1. Cơ sở pháp lý: Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội. Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi […]
Chi tiết